*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia direct’ Category

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarczą

Wiele osób, którzy posiadają grupowe ubezpieczenie na życie, nie decyduje się na wykup polisy indywidualnej. Najczęściej dlatego, że w ich mniemaniu byłoby to niepotrzebne dublowanie posiadanych produktów. Tymczasem gdy bliżej przyjrzeć się obu typu polis okazuje się, że nie można stawiać między nimi znaku równości. Obie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niemniej ochrona ta jest najpełniejsza wtedy, gdy polisy grupowe są uzupełniane przez indywidualne ubezpieczenia na życie.

Nie jest celem tego artykułu wymienianie wszystkich różnic między oboma typami polis, bo te zależne są również od ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, niemniej wśród tych najważniejszych, wspólnych dla większości produktów, można wymienić następujące:

 

  1. Indywidualne ubezpieczenia na życie są droższe i mają węższy zakres ochrony niż grupowe.
  2. Czynniki takie jak stan zdrowia, płeć, wiek nie mają wpływu na wysokość składki w polisach grupowych.
  3. Ubezpieczenia grupowe mają uproszczone procedury ich zawierania.
  4. Polisy grupowe są dostępne tylko dla określonych grup ubezpieczonych.

 

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarcząUbezpieczyciele podkreślają, że istotną różnicą jest sposób oceny i wyceny ryzyka. Przy ubezpieczeniu indywidualnym wymagane jest zazwyczaj wypełnienie ankiety na temat czynników ryzyka występujących w otoczeniu i pracy osoby, która chce się ubezpieczyć oraz przejście określonych badań i przedstawienie ich wyników. Przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego, pracodawca nie musi dostarczać tego typu informacji o każdym z pracowników objętych polisą. Dlatego też grupowe ubezpieczenia na życie są idealnym wyjściem dla starszych osób albo też cierpiących na różne choroby, gdyż te czynniki w przypadku polisy indywidualnej albo wpływałyby na zwiększenie składki, albo wręcz uniemożliwiały zakup ubezpieczenia.

Zatrzymajmy się jednak przy wysokości składki. W polisie grupowej wynosi ona średnio 50 zł, w polisie indywidualnej ta kwota jest wyższa. Rożnica wynika z wysokości świadczeń jakie każde z tych ubezpieczeń gwarantuje uposażonym. Grupowe ubezpieczenia na życie pozwalają na uzyskanie świadczenia w wysokości 20-30 tys. zł, indywidualne zapewniają wyższe odszkodowania i są zależne zazwyczaj od woli klienta i od tego jak wysoką składkę jest on skłonny płacić.

Czipowanie zwierząt nie zawsze skuteczne

Czipowanie zwierząt nie zawsze skuteczneMimo że w czerwcu, w Warszawie, ruszyła akcja czipowania psów i kotów to właściciele zwierzaków nie są do końca z niej zadowoleni. Co więcej, w ten sposób oznakowane trafiają do schronisk, zaś zaginionych wcale przez to nie jest łatwiej odnaleźć. Tak było z Panią Anną i jej jamnikiem, który zaginął. Właścicielka sądziła, że dzięki czipowi, który został wszczepiony, łatwiej będzie go odnaleźć. Pomyliła się. Okazało się, że jej pupil nie figurował w żadnej bazie danych. Tego typu psy to nie jednostkowe przypadki. Według ekopatrolu, działającego w ramach Straży Miejskiej, na 40-50 psów, które co tydzień są wyłapywane, zdarzają się osobniki z czipami, których danych nie ma jednak w rejestrach, a co za tym idzie niemożliwe jest określenie ich właścicieli. Tylko w maju sprawdzono czipy u 368 schwytanych zwierzaków, określić właścicieli udało się tylko w 58 przypadkach. Pozostałe zostały odwiezione do schroniska i lecznic weterynaryjnych.

Według Urzędu Miasta, w Warszawie znajduje się mniej więcej 100 tys. Psów, nie ma jednak danych na temat tego ile z nich posiada czipy z powodu tego, że nie istnieje jeden rejestr, w którym znajdowałyby się dane wszystkich właścicieli. Psy i koty są czipowane w różnych miejscach – nawet w domach. Ich numery są przekazywane do różnych baz: Safe-Animal (międzynarodowa), do prowadzonych przez związki kynologiczne i część lecznic.

Tymczasem Stolica w tym roku przeznaczy na czipowanie 690 tys. zł. Nazwiska właścicieli są wpisane do wspomnianej bazy międzynarodowej. Przedstawiciel Ratusza twierdzi, że co miesiąc są rozliczane umowy z lecznicami, na mocy których miasto zwraca pieniądze weterynarzom za wykonane usługi. Warunkiem dokonania zwrotu jest umieszczenie danych właścicieli w bazie Safe-Animal. Co miesiąc jest to dokładnie sprawdzane. Skąd więc biorą się oznakowane zwierzęta, niewpisane do rejestru? Niektórzy właściciele decydują się na czipowanie w lecznicach niemających umów z miastem i niekoniecznie mają świadomość tego, że powinni dopilnować, by ów wpis został wykonany.

Forum ubezpieczeniowe

Forum ubezpieczeniowe, na którym znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie ubezpieczeń.

forum ubezpieczenioweStrona główna forum „polisa na życie” to zagadnienia z tematów takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, społeczne, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia zwierząt. To również możliwość uzyskania odpowiedzi na nietypoew ubezpieczenia, a także jak radzić sobie z odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wyrządzenia krzywdy lub uczestniczeniu w wypadku dorgowym.  Nowy dział o tytule „Żale i płacze ubezpieczonego” to dział, w którym opowiadamy o zaistniałych ciężkich i śmiesznych sytuacjach ubezpieczeniowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Forum ubezpieczeniowe znajdziesz pod adresem: www.polisa-na-zycie.pl

http://www.polisa-na-zycie.pl/

http://www.polisa-na-zycie.pl/

Ubezpieczenie OC firm IT

it ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Internet w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze a wraz z nim firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Firmy informatyczne jak wszystkie inne przedsiębiorstwa świadczą usługi, co wiąże się z pewnym ryzykiem, a więc istnieje potrzeba nabycia przez nie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Znalezienie ubezpieczenia nie jest jednak łatwe, ponieważ charakter działalności usługowej prowadzonej przez firmy IT jest dość skomplikowany. Usługi prowadzone przez firmy informatyczne podzielić można na trzy pod kategorie  dostarczanie, utrzymywanie oraz serwisowanie urządzeń komputerowych. Dostarczanie i serwisowanie oprogramowania oraz świadczenie usług innych usług informatycznych jak tworzenie stron, konsulting IT czy tworzenie baz danych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinno być zawarte na wypadek wyrządzenia szkód na ciele lub mieniu osób trzecich, jednakże w przypadku firm IT zajmujących się doradztwem lub projektowanie takie ubezpieczenia nie mają racji bytu. Choć potrzebne może być ubezpieczenie OC  firm, pracodawcy, najemcy, a także ubezpieczenie zawierane na czas podróży służbowych. Firmy IT wykonujące zlecenia na cudzym sprzęcie oraz dostarczające go powinny zawrzeć ubezpieczenia oc ogólne, odpowiednio dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. W ich wypadku ubezpieczenie należy wzbogacić o klauzulę rzeczy pod kontrolą, klauzulę o rozszerzonej odpowiedzialności za dostarczony produkt oraz klauzulę o wycofaniu danego produktu z rynku. Ponadto zawierane ubezpieczenie powinno mieć znacznie wyższe sumy gwarancyjne niż w przypadku standardowej pracy biurowej. Przedsiębiorstwa IT powinny także zainwestować w ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkód czysto majątkowych o sumie ubezpieczenia nieograniczonej limitami wynikającymi z podstawowego ryzyka dostarczania produktów i usług. Na ryzyko związane z prowadzeniem działalności informatycznej ma wpływ prowadzonej działalności a więc przy ustalaniu go należy wziąć pod uwagę zarówno rozwiązanie ubezpieczeniowe dla projektanta, jaki dla konsultanta IT.

By zawrzeć ubezpieczenie dla danej firmy informatycznej nie tylko muszą zostać dobrane odpowiednie zapisy umowy,  konieczna jest tu również analiza audytu firmy IT, czyli przede wszystkim sprawdzenie zgodności działań firmy z normami bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto by umowa mogła być zawarta potrzebne jest pisemne zawieranie umów pomiędzy firmą IT a jej klientami, przy czym za formę pisemną uznaje się również e-mail.

Jak sprawdzić wycieczkę zagraniczną przed wyjazdem

ubezpieczenie wycieczki Lato to tradycyjny sezon urlopowy, w trakcie którego coraz więcej naszych obywateli wybiera się na wypoczynek za granicę. Konkurencja w branży turystycznej sprawia, że biura podróży proponują nieraz bardzo atrakcyjne cenowo oferty. Bywa jednak i tak, że oferta sprawiająca wrażenie atrakcyjnej, w rzeczywistości taka nie jest. Co więc zrobić by nie doznać zawodu?

Krok 1

Najpierw należy sprawdzić czy biuro, którego ofertą jesteśmy zainteresowani, widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wszystkie podmioty tam wpisane, mają zabezpieczenie majątkowe, dzięki któremu gwarantują wywiązanie się ze swoich zobowiązań wobec klientów nawet w sytuacji ogłoszenia upadłości. Aby to zrobić wystarczy odwiedzić stronę internetową Polskiej Izby Turystyki, kliknąć na zakładką „centralny rejestr” i wpisać w wyszukiwarkę dane organizatora wypoczynku.

Krok 2

Kolejny krok, o którym trzeba pamiętać, to niesugerowanie się zdjęciami w katalogach z ofertami. Najważniejsze znajduje się umowie, którą należy przeczytać dokładnie, nie pomijając fragmentów pisanych mniejszym drukiem. W umowie powinno być określone, kto jest organizatorem, jaka jest całkowita cena usługi oraz co zawiera, ewentualne dodatkowe opłaty, które klient musi uregulować we własnym zakresie, jasno określone sytuacje, które mogą przyczynić się do podwyższenia kosztów pobytu, miejsce i warunki zakwaterowania, ilość posiłków, program pobytu itp. Jednym słowem wszystko co wiąże się z pobytem powinno być szczegółowo przedstawione bez żadnych ogólników.

Krok 3

Powinniśmy też znać swoje prawa i zobowiązania organizatora. Bardzo przydatną informacją jest to, że może on zmienić cenę za daną usługę tylko wtedy, gdy o takiej możliwości jest wyraźnie napisane w umowie. Jeśli jednak nawet jest w niej taki zapis, to organizator nie może zwiększyć ceny 20 dni przed ustaloną datą wyjazdu. Oprócz tego musi zaistnieć jeden z następujących czynników: podwyższenie kosztów związanych z transportem, podatków, opłat transportowych, kursu walut. Jeśli z powodów, na które organizator nie ma wpływu zmienią się jakieś warunki umowy przed wyjazdem, musi on jak najszybciej nas o tym poinformować. W takiej sytuacji mamy możliwość zrezygnowania z wycieczki i otrzymania z powrotem pieniędzy, które wpłaciliśmy lub zaakceptowania zaistniałych zmian.

Krok 4

Powinniśmy też zainteresować się z warunkami ubezpieczenia jakie biuro oferuje nam wraz z wycieczką. Wprawdzie każdy organizator wyjazdów zagranicznych ma obowiązek wykupienia i kosztów leczenia dla klientów, często jednak zdarza się, że biura kupują ubezpieczenie wycieczki kierując się tylko i wyłącznie ceną. W razie jakiegoś wypadku może okazać się ono niewystarczające do pokrycia kosztów leczenia. W takiej sytuacji warto wykupić szersze na własną rękę. Najczęściej jest to koszt kilku złotych za jeden dzień ubezpieczenia. Przy sprawdzaniu polisy organizatora zwróćmy uwagę na zakres ochrony, listę wyłączeń i jej sumę. Ta ostatnia, jeśli chodzi o zwrot kosztów leczenia, powinna odpowiadać cenom usług medycznych obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy. Warto więc wcześniej poczytać trochę na ten temat.

Krok 5

Przed podpisaniem umowy z biurem podróży, powinniśmy otrzymać informacje na temat przepisów związanych z odprawą paszportową, sanitarnych, w tym o istotnych i charakterystycznych dla danego rejonu zagrożeń zdrowia lub życia. Dodatkową informacją, którą biuro ma obowiązek nam podać jest to, że mamy możliwość zakupu ubezpieczenia od ryzyka poniesienia kosztów rezygnacji z wyjazdu. Może ono być przydatne, gdy kupujemy wycieczkę dużo wcześniej.

Krok 6

Wyjeżdżając pamiętajmy by mieć zawsze ze sobą zarówno dane kontaktowe do organizatora wycieczki jak i do firmy ubezpieczeniowej. Jeśli na miejscu warunki czy jakiś inny element nie zgadza się z tym do czego organizator zobowiązał się w umowie, mamy prawo do złożenia reklamacji. Najlepiej zgłosić ją pilotowi wycieczki. W przypadku, gdy nic w tym względzie nie zostanie zmienione, po powrocie należy złożyć ją na piśmie w biurze podróży, uwzględniając w niej swoje żądania w kwestii rekompensaty. Mamy na to 30 dni po zakończeniu wyjazdu.

 

Wszystkie opisane kroki wymagają trochę czasu i wysiłku, jednak im lepiej sprawdzimy wycieczkę tym większe prawdopodobieństwo, że nie stanie się ona dla nas niemiłym zaskoczeniem. Przecież co roku serwisy informacyjne opisują sytuację turystów, których spotkały różne nieprzyjemności z winy organizatora.

 

Ubezpieczenie na życie w systemie direct

W tym roku dwie firmy ubezpieczeniowe prawdopodobnie wprowadzą sprzedaż ubezpieczeń na życie kanałami direct, czyli za pośrednictwem telefonu i internetu. Plany takie mają BRE Ubezpieczenia i Open Finance. Sprzedaż tymi kanałami w Polsce na początku obejmowała tylko ubezpieczenia komunikacyjne, później stopniowo zaczęły pojawiać się inne produkty: ubezpieczenia turystyczne, ubezpieczenie domu i mieszkania oraz NNW. Prezes pierwszej z wymienionych firm twierdzi, że rynek jest już gotowy, by w sprzedaży direct pojawiło się też ubezpieczenie na życie. Na początku mają to być nieskomplikowane polisy terminowe, które póki co jeszcze nie zdobyły dużej popularności w Polsce. Najpopularniejsze są bowiem polisy grupowe oraz te, które łączą się z narzędziami inwestycyjnymi.

Ubezpieczenie na życie w systemie direct

Open Finance jest z kolei właścicielem Open Life. W zeszłym roku kupił też Link4Life zajmujące się sprzedażą kanałami direct. Według jego ówczesnych zapowiedzi to posunięcie miało na celu wprowadzenie nowych polis życiowych do oferty Open Life.

Póki co w Polsce od zeszłego roku funkcjonuje firma 4Life Direct, w której można kupić indywidualne ubezpieczenie na życie za pośrednictwem telefonu i internetu. Dotychczas zainteresowanie ofertą wykazało ok. 100 tysięcy konsumentów. Na samym początku sprzedawano polisy dla tych osób, które ukończyły 65 rok życia, jednak w miarę zainteresowania ubezpieczeniami klientów młodszych poszerzono ofertę o produkty dla nich. Dziś to oni stanowią większą część klientów firmy.

Przed 4Life Direct ubezpieczenie na życie wspomnianym kanałem wprowadziły Generali we współpracy z mBankiem oraz właśnie Link4Life. Żadno jednak z nich nie odniosło na tym polu znaczących sukcesów. Link4Life w roku 2009 osiągnęła przypis ze składek w wysokości 2,8 mln zł, a pierwszych 3 kwartałach ubiegłego roku 1,3 mln zł. Według Pawła Zylma, który jest prezesem BRE Ubezpieczenia w Polsce, nie ma jeszcze warunków do funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego sprzedającego wyłącznie ubezpieczenie na życie w kanale direct. By to było możliwe, najpierw trzeba rozwinąć ten kanał dystrybucji, właśnie przez oferowanie coraz większej ilości produktów w sprzedaży telefonicznej i internetowej.

 

Ubezpieczenie przez Skype to nic dziwnego

Coraz mniej Polaków czuje potrzebę załatwiania wielu spraw osobiście, większość osób nie chce stać w kolejkach a niezbędne sprawy urzędowe załatwia poprzez telefon lub strony internetowe. To samo tyczy się ubezpieczenia, bo po co tracić czas na dojazd do siedziby towarzystwa, kiedy wszystkie formalności można załatwić pijąc kawę przed własnym komputerem.

Dziś tak zwane ubezpieczenia direct, to nie tylko polisy nabywane dzięki wypełnieniu formularzy znajdujących się na stronach internetowych towarzystw, lub też ubezpieczenia zakupywane w trakcie rozmowy telefonicznej z agentem ubezpieczeniowym.

Obecnie polisy zakupić można także poprzez wysłanie wiadomości tekstowej z telefonu, czatując lub używając Skype.


Najbardziej popularną metodą sprzedaży pozostaje nadal metoda telefoniczna, być może dlatego iż daje ona jako taki kontakt z drugim człowiekiem, przez co oferta polisy staje się bardziej wiarygodna i bezpieczna. Polisy w systemie direct sprzedawane przez telefon mają także pewne ograniczenia. Zwykle jest tak, bowiem iż rozmowę z agentem ubezpieczeniowym można odbyć w określonych godzinach w ciągu pięciu dni roboczych, aczkolwiek mogą istnieć towarzystwa oferujące dostęp do tejże usługi całodobowo siedem dni w tygodniu. Kolejnym plusem polisy, direct jest to, iż można uzyskać szczegółowe wyliczenia składek, a jeśli nie będą one korzystne z czystym sercem zrezygnować. Wszak znacznie ciężej odmówić zakupu ubezpieczenia patrząc agentowi w oczy niż wciskając znaczki na klawiaturze. Polisy sprzedawane w systemie direct, pozwalają nie tylko na szybki ich zakup, sprzedające je towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom całodobowe linie telefoniczne, korzystając z których można dowiedzieć się niezbędnych informacji czy też zgłosić zaistnienie szkody. Posiadacze ubezpieczenia direct mogą liczyć też na wiadomości mailowe czy też smsy, z których dowiedzą się o upływie terminu ubezpieczenia, lub  konieczności opłaty kolejnej składki. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące usługi direct bardzo dbają o to by wszystko było załatwiane w jak najkrótszym czasie, dotyczy to także skrócenia do minimum procesu likwidacji szkody. Rynek ubezpieczeń direct jest jeszcze stosunkowo młody, dlatego wciąż będzie się rozwijał i zapewniał jeszcze łatwiejszy dostęp do ubezpieczeń niż jest to w chwili obecnej.
Przydatny link : Skype

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy będziesz oszczędzać na emeryturę, po okrojeniu składek z OFE?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...