*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia dla firm’ Category

Problemy z emeryturami dla mundurowych

Przedstawiciele związków zawodowych służb mundurowych alarmują, że aktualne zasady na jakich funkcjonują ubezpieczenia emerytalne tych grup zawodowych nie traktują wszystkich sprawiedliwie. Te osoby bowiem, które zaczęły służbę przed rozpoczęciem reformy emerytalnej, czyli przed 1.01.1999 są zobowiązane do wybrania: czy chcą otrzymywać emeryturę wypłacaną prze ZUS, czy mundurową, ci zaś, który zaczęli pracę po reformie, mogą dostawać dwa świadczenia.

www.ubezpieczenia-web.pl/ubezpieczenia-spoleczne-emerytalne-ofe

Sytuacja ta została spowodowana zmianami, których dokonywano wcześniej, a które nie do końca zostały przemyślane. Wszyscy mundurowi, rozpoczynający służbę po wspomnianej dacie przez 3,5 roku należeli do powszechnego sytemu emerytalnego, następnie 1.10.2003 roku przepisy uległy zmianie po raz kolejny. Nowelizacja ustawy, która regulowała ubezpieczenia społeczne, sprawiła, że służby mundurowe oraz zawodowi żołnierze znów zostali przypisani do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. W związku z tym ów 3,5 letni okres liczy się podwójnie gdy ustalane są uprawnienia emerytalne. Pierwszy raz, gdy nabywane jest prawo do świadczenia mundurowego, drugi, gdy ustala się emeryturę powszechną. To spowodowało też owe nierówne traktowanie osób pracujących w służbach mundurowych opisane na początku.

I nie chodzi tu tylko o konieczność wyboru rodzaju emerytury dla mundurowych, którzy pracowali do końca 1998 roku lecz również o sposób ustalenia wysokości świadczenia. Osoby, które rozpoczęły służbę po reformie mogą mieć bowiem problem z obliczeniem wysokości owej podwójnej emerytury. Wszystko dlatego, że przepisy dotyczące tej kwestii nie są do końca jasne. Być może w poszczególnych przypadkach potrzebne będą rozstrzygnięcia sądowe. Ustawa, która reguluje powszechne ubezpieczenia emerytalne zawiera przepisy, które nie są spójne z zapisami ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym służb mundurowych.

Według ekspertów najprostszym rozwiązaniem tych problemów byłoby objęcie wszystkich mundurowych powszechnym systemem emerytalnym. Składki z tego tytułu odprowadzane byłyby przez komendy i w ten sposób, na podstawie zgromadzonych środków, ustalano by wysokość świadczenia emerytalnego.

Związki zawodowe przekazały swoje uwagi zespołowi, którego zadaniem było opracowanie założeń reformy ubezpieczeń emerytalnych służb mundurowych, niemniej z uwagi na brak czasu nie zaproponowano żadnych rozwiązań w tej kwestii. Dlatego też swoje postulaty przedstawią nowemu rządowi a przy braku zainteresowania z jego strony zwrócą się do Trybunału
Konstytucyjnego.

Bezcenne kończyny i nie tylko czyli ubezpieczenia gwiazd

Znani aktorzy, piosenkarze, ludzie mediów określani mianem gwiazd mają różne zwyczaje, które dla przeciętnego człowieka są ekstrawagancją. Jedną z nich jest wykupywanie ubezpieczenia dla poszczególnych części ciała. Jest to zrozumiałe w sytuacji gdy chodzi o te części ciała, dzięki którym celebryci mogą wykonywać swoją pracę, a co za tym idzie są źródłem zarobku dla nich, w niektórych jednak przypadkach można to uznać za wyraz próżności. O zawrót głowy mogą też przyprawić kwoty na jakie owe opiewają.

Bardzo popularne, wśród wielu osób ze wspomnianego środowiska, jest ubezpieczenie swoich nóg, oczywiście chodzi w tym przypadku przede wszystkim o kobiety będące aktorkami i mężczyzn będących piłkarzami. Zacznijmy od tych pierwszych Jamie Lee Curtis wykupiła polisę chroniącą nogi na kwotę 2,8 mln dolarów. Trochę mniejsze ubezpieczenie, bo na 2,3 mln dolarów, posiada Heidi Klum. Kwoty te jednak bledną w porównaniu do polis piłkarzy. Rekordzistą jest Christiano Ronaldo, który posiada ubezpieczenie nóg o wartości 144 mln dolarów. Mniej więcej połowę mniejszą polisę ma David Beckham – 70 mln dolarów. Ale i tych panów przebija Mariah Carey, u której suma ubezpieczenia wynosi 1 mld dolarów.

Po nogach czas na pośladki – tutaj prym wiedzie Jeniffer Lopez, z tym że informacje o kwocie ubezpieczenia w tym przypadku są nieoficjalnie. Jedni mówią, że jest to 27 mln dolarów inni, że 300 mln. Pewne jest tylko, iż kwota jest duża. Wiadomo natomiast, że pośladki Kylie Minogue są według niej samej warte 5 mln dolarów.

Konsekwentnie przesuwamy się coraz wyżej. Biusty niezależnie od tego, czy naturalne, czy silikonowe, również są ubezpieczane przez gwiazdy. Madonna posiada ubezpieczenie piersi o sumie 2 mln dolarów. Przebiła ją mniej znana piosenkarka Dolly Parton, która wykupiła polisę wartą 3,8 mln dolarów.

I w końcu dotarliśmy do twarzy. Julia Roberts ubezpieczyła tą część siebie na 30 mln dolarów zaś Amence Ferreri na 10 mln dolarów.

YouTube Preview Image

Ubezpieczenie kredytu chroni bank nie ciebie

ubezpieczenia dolaczane do kartMimo tego, że przy zaciąganiu kredytu hipotecznego musimy wykupić przynajmniej jedno ubezpieczenie, a w niektórych przypadkach więcej, to trzeba pamiętać, że te ubezpieczenia nie maja chronić nas ale bank. Tymczasem, niektórzy konsumenci budują na fakcie kupna tych polis swoje złudne poczucie bezpieczeństwa finansowego. W przypadku polis, które bank wymaga od kredytobiorców, to bank a nie klient jest podmiotem uprawnionym do występowanie o odszkodowanie. Oczywiście nie musi to robić, tak samo nie musi też wchodzić na drogę sądową jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Dlaczego piszę, że nie musi? No bo czasami mniej czasochłonne i kosztowne jest ściągnięcie zaległych należności ok klienta, mimo że ma on problemy z regularnymi spłatami. Tym bardziej, że zabezpieczeniem kredytu jest kredytowana nieruchomość, którą w razie potrzeby bank może sprzedać.

Zobrazujmy to przykładem z życia, który wprawdzie nie wiąże się z kredytem hipotecznym ale zasada działania jest ta sama. Pewne małżeństwo w roku 2008 wzięło kredyt konsolidacyjny na kwotę 130 tys. zł.. Warunkiem jego otrzymania było ubezpieczenie na życie, które oboje małżonków wykupiło wpłacając składkę w wysokości 4,7 tys. zł za pięć lat z góry. Jako zabezpieczenie kredytu posłużyła hipoteka posiadanego przez nich mieszkania. 8 miesięcy po zaciągnięciu kredytu zmarł mąż, żona sądziła, iż w tej sytuacji odszkodowanie z ubezpieczenia zostanie przeznaczone na spłatę kredytu tak bowiem wyjaśniła jej konieczność wykupienia ubezpieczenia pracownica banku. Ubezpieczyciel jednak wydał decyzję odmowną i nie wypłacił odszkodowania. Powodem było stwierdzenie przez lekarza współpracującego z firmą, że ubezpieczony ukrył fakt iż miał chore serce. Według żony mąż raz tylko był w szpitalu i generalnie nie chorował zaś powodem zgonu była sepsa co wykazała zlecona sekcja zwłok. Posiada ona niezbędną dokumentację medyczną, która potwierdza to co mówi, niestety nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia towarzystwa ubezpieczeniowego bo uprawniony do tego jest jedynie bank i nie zgodził się na przyznanie swojej klientce praw do tego typu działań. Teraz kobieta nie jest w stanie samodzielnie spłacać zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Bank póki co czeka na zakończenie postępowania spadkowego, tyle tylko, że jedynym spadkiem kobiety jest mieszkanie, w którym mieszka, a które jest zabezpieczeniem kredytu.

 

Ten przypadek nie jest odosobniony. Banki po prostu wiedzą co w takich sytuacjach jest dla nich łatwiejsze i takie rozwiązania wybierają. Często chodzi właśnie o blokowanie przez bank możliwości odwołania się albo też nie występowanie o odszkodowanie.

Oto kolejny przykład – tym razem z jednej ze skarg, które trafiły do Rzecznika. Po śmierci kredytobiorcy, który wcześniej wykupił odpowiednie ubezpieczenie bank zażądał by spłatę zobowiązań przejęli spadkobiercy. Gdy otrzymali wezwanie do uregulowania długu zapłacili żądaną kwotę, później jednak zwrócili się z pytaniem do Rzecznika czy kredyt posiadał ubezpieczenie. Dowiedzieli się, że polisa była wykupiona, tyle tylko, że bank nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

 

Dzięki takiemu postępowaniu banki nie ponoszą takich kosztów jak w sytuacjach gdyby w razie odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia trzeba było pozwać ubezpieczyciela do sądu. Wystąpienie do spadkobierców jest dużo tańsze i prostsze. Jest też powód, o którym się raczej nie mówi a mianowicie fakt, że to co kredytobiorcy płacą jako składkę na ubezpieczenie w rzeczywistości tylko w części nią jest i ta część trafia do ubezpieczyciela. Pozostała kwota to ukryta przez bank opłata z tytułu udzielenia kredytu. Zazwyczaj ubezpieczyciel dostaje 10 % a bank 90 %. Kwota dla banku zmniejsza się wraz ze wzrostem jego szkodowości w oczach firmy ubezpieczeniowej. Innymi słowy im więcej odszkodowań otrzymuje tym jest ona mniejsza.  Tak więc jak widać jest to kolejny powód, dla którego bankom nie opłaca się korzystania z wykupionych przez klientów ubezpieczeń. Niestety działania te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Coraz więcej przedsiębiorców ubezpiecza transakcje

W ostatnim czasie coraz więcej małych i średnich firm decyduje się na ubezpieczenie należności. Większe zainteresowanie takimi polisami firmy ubezpieczeniowe zauważyły szczególnie w przypadku przedsiębiorstw działających w takich branżach jak budownictwo, produkcja stali, przemysł paliwowy i chemiczny oraz w hurtowym handlu spożywczym. Spowodowane jest to wyższym ryzykiem nieotrzymania od kontrahentów zapłaty.  Firma Coface Poland, która zajmuje się ubezpieczaniem należności twierdzi, że ma coraz więcej klientów, którzy decydują się na łączenie ubezpieczenia z faktoringiem. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę na poczet danej faktury w następnym dniu po jej wystawieniu a ubezpieczenie pozwala na uzyskanie całej kwoty z niej wynikającej nawet jeśli kontrahent okaże się niewypłacalny.

wall streetW innej firmie Euler Hermes przypis składki zebranej z polis finansowych za okres od stycznia do sierpnia tego roku był większy o 60 % w porównaniu z podobnym okresem w roku 2010. O 55 % wzrosła też liczba sprzedanych ubezpieczeń. Według Bogdana Wiesiołka będącego dyrektorem handlowym, owe wzrosty są z jednej strony wynikiem ekspansji firm na nowe rynki, których jeszcze nie znają, z drugiej zaś z uwagi na kryzys i problemy finansowe, niektórych podmiotów, niektóre transakcje stają się bardziej ryzykowne stąd zwiększona chęć by je zabezpieczyć. To drugie zjawisko potwierdza fakt, że w zeszłym roku zwiększyła się liczba windykacji podejmowanych przez Euler Hermes.

Kolejną przyczyną wzrostu sprzedaży tego typu zabezpieczeń jest to, że część ubezpieczycieli nie chce podejmować zwiększonego ryzyka i niektórym przedsiębiorcom po prostu odmawia ubezpieczenia transakcji. Tak było całkiem niedawno z firmami, które miały kontrakty z podmiotami białoruskimi. Wszystko wskazuje, że sprzedaż polis jeszcze wzrośnie w ostatnim kwartale z tego ropku, gdyż wówczas rośnie też liczba kontraktów i transakcji przeprowadzanych przez producentów zabawek oraz sprzętu elektronicznego.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych odnotowała zwiększenie sprzedaży ubezpieczeń transakcji przeprowadzanych na wschodnich rynkach co jest konsekwencją wzrostu eksportu. Głównie chodzi tu o Azerbejdżan i Estonię. W pierwszym przypadku obroty Korporacji zwiększyły się o 230 % w drugim o 92 %.

Forum ubezpieczeniowe

Forum ubezpieczeniowe, na którym znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie ubezpieczeń.

forum ubezpieczenioweStrona główna forum „polisa na życie” to zagadnienia z tematów takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, społeczne, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia zwierząt. To również możliwość uzyskania odpowiedzi na nietypoew ubezpieczenia, a także jak radzić sobie z odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wyrządzenia krzywdy lub uczestniczeniu w wypadku dorgowym.  Nowy dział o tytule „Żale i płacze ubezpieczonego” to dział, w którym opowiadamy o zaistniałych ciężkich i śmiesznych sytuacjach ubezpieczeniowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Forum ubezpieczeniowe znajdziesz pod adresem: www.polisa-na-zycie.pl

http://www.polisa-na-zycie.pl/

http://www.polisa-na-zycie.pl/

Ubezpieczenie OC firm IT

it ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Internet w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze a wraz z nim firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Firmy informatyczne jak wszystkie inne przedsiębiorstwa świadczą usługi, co wiąże się z pewnym ryzykiem, a więc istnieje potrzeba nabycia przez nie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Znalezienie ubezpieczenia nie jest jednak łatwe, ponieważ charakter działalności usługowej prowadzonej przez firmy IT jest dość skomplikowany. Usługi prowadzone przez firmy informatyczne podzielić można na trzy pod kategorie  dostarczanie, utrzymywanie oraz serwisowanie urządzeń komputerowych. Dostarczanie i serwisowanie oprogramowania oraz świadczenie usług innych usług informatycznych jak tworzenie stron, konsulting IT czy tworzenie baz danych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinno być zawarte na wypadek wyrządzenia szkód na ciele lub mieniu osób trzecich, jednakże w przypadku firm IT zajmujących się doradztwem lub projektowanie takie ubezpieczenia nie mają racji bytu. Choć potrzebne może być ubezpieczenie OC  firm, pracodawcy, najemcy, a także ubezpieczenie zawierane na czas podróży służbowych. Firmy IT wykonujące zlecenia na cudzym sprzęcie oraz dostarczające go powinny zawrzeć ubezpieczenia oc ogólne, odpowiednio dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. W ich wypadku ubezpieczenie należy wzbogacić o klauzulę rzeczy pod kontrolą, klauzulę o rozszerzonej odpowiedzialności za dostarczony produkt oraz klauzulę o wycofaniu danego produktu z rynku. Ponadto zawierane ubezpieczenie powinno mieć znacznie wyższe sumy gwarancyjne niż w przypadku standardowej pracy biurowej. Przedsiębiorstwa IT powinny także zainwestować w ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkód czysto majątkowych o sumie ubezpieczenia nieograniczonej limitami wynikającymi z podstawowego ryzyka dostarczania produktów i usług. Na ryzyko związane z prowadzeniem działalności informatycznej ma wpływ prowadzonej działalności a więc przy ustalaniu go należy wziąć pod uwagę zarówno rozwiązanie ubezpieczeniowe dla projektanta, jaki dla konsultanta IT.

By zawrzeć ubezpieczenie dla danej firmy informatycznej nie tylko muszą zostać dobrane odpowiednie zapisy umowy,  konieczna jest tu również analiza audytu firmy IT, czyli przede wszystkim sprawdzenie zgodności działań firmy z normami bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto by umowa mogła być zawarta potrzebne jest pisemne zawieranie umów pomiędzy firmą IT a jej klientami, przy czym za formę pisemną uznaje się również e-mail.

Ubezpieczenie flotowe bardziej opłacalne

W przypadku samochodów firmowych lepiej zdecydować się na ubezpieczenie całej floty niż kupować ubezpieczenia komunikacyjne dla każdego pojazdu oddzielnie. Decydując się na polisę flotową, kupujemy cały pakiet ubezpieczeń, w skład którego wchodzą: OC komunikacyjne, autocasco, assistance, NNW, czasami również ubezpieczenie wyposażenia i szyb. Warunki umowy dotyczą wszystkich pojazdów zaliczanych do floty firmowej i nie zmieniają się w okresie, na który została zawarta, nawet jeśli zmieniają się kwoty składek w polisach tradycyjnych.

Ubezpieczenie flotowe Aby wykupić tego typu polisę trzeba dysponować flotą pojazdów. Jednak każda firma ubezpieczeniowa może określać flotę trochę inaczej. Większość przyjmuje, że stanowić ja musi przynajmniej 15 aut. Niemniej są i takie towarzystwa ubezpieczeniowe, które za flotę uznają nawet 5 samochodów należących do firmy. Oczywiście im ich więcej, tym lepsze warunki mogę zaproponować ubezpieczyciele.

Nierzadko jest też tak, że likwidacja szkód przebiega sprawniej niż przy standardowych ubezpieczeniach przez uproszczenie procedur. Dzięki temu okresy czasu, w których pojazdy są wyłączone z użytkowania, skracają się.

Ile kosztują tego typu ubezpieczenia samochodowe?

Cóż, to zależy od wielu czynników między innymi od liczby aut, których polisa dotyczy, ich wieku oraz rodzaju, jak również od wcześniejszej historii ubezpieczeniowej, szczególnie szkodowości floty. Trzeba jednak pamiętać, że szkodowość nawet jednego pojazdu z floty wpływa na ocenę całości. Wysokość składki zależy również od tego do czego konkretnie wykorzystywane są pojazdy oraz oczywiście od zakresu ubezpieczenia.

Wybór polisy dla floty nie powinien opierać się jedynie na jej cenie. Warto zwrócić uwagę jakie ubezpieczenia ono zawiera i jaki jest ich zakres. Tutaj szczególnie istotny jest zakres autocasco, bo OC komunikacyjne w tym względzie jest określane przez ustawę. Należy też zorientować się czy towarzystwo gwarantuje auto zastępcze na okres usuwania szkód. Kolejne istotne elementy to pytanie o to czy istnieje konieczność wkładu własnego w koszty naprawy, gdzie i z użyciem jakich części jest ona dokonywana oraz czy ubezpieczenie obejmuje również sytuację kradzieży samochodu.

Ubezpieczenie od kradzieży i oszustwa

Ubezpieczenie od kradzieży Założenie i prowadzenie własnej firmy nie jest zadaniem łatwym, na drodze pojawić się, bowiem może wiele przeciwności losu, które skutecznie utrudnią dalszą działalność. Jedną z częstszych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania przedsiębiorca są źle dobrani pracownicy, którzy przywłaszczają sobie mienie firmowe lub też narażają ją na innego rodzaju straty. By pomóc przedsiębiorcom, firmy ubezpieczeniowe wprowadziły do swych ofert nowe ubezpieczenia dodatkowe od ryzyka sprzeniewierzenia.

Na chwilę obecną ubezpieczenia dodatkowe tego typu dopiero wchodzą na rynek, dlatego nie są jeszcze zbyt popularne. Jednakże już niedługo może się to zmienić, gdyż ubezpieczenia dodatkowe od ryzyka sprzeniewierzenia są bardzo korzystne dla rozwoju przedsiębiorstw.

 

Jak wynika z anonimowo prowadzonych badań połowa pracujących Polaków przynajmniej raz w życiu przywłaszczyła sobie lub ukradła mienie firmowe. Związane jest to ze średnią zamożnością większości społeczeństwa, a także tym, że jeśli istnieje możliwość na zdobycie czegoś za darmo to większość osób z niej skorzysta. Takie postępowanie dla pracownika zazwyczaj kończy się utratą pracy, lecz dla firmy jest to także spory problem, ponieważ sukcesywnie traci swoje dobra. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy dość mają nieuczciwych pracowników powinni nabyć ubezpieczenia dodatkowe od ryzyka sprzeniewierzenia. Ubezpieczenie od kradzieży i oszustwa

Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczyć pracodawcę przed bezpośrednimi stratami finansowymi powstałymi wskutek nieuczciwego działania pracowników, którzy objęci zostali umową ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiada za straty poniesione w skutek przestępstw z użyciem komputera, w wyniku podrobienia podpisu lub wszelkiego rodzaju kradzieży dokonanej przez osoby niepodlegające zatrudnieniu. Ubezpieczenie działa zarówno w siedzibie firmy jak i w każdym miejscu poza jej obrębem. od ryzyka sprzeniewierzenia pokrywa koszty postępowania sądowego do określonej w umowie wartości, ponadto odpowiada też za opłaty służące pomniejszeniu skali szkód oraz ustaleniu wielkości szkody. Ubezpieczenie od ryzyka sprzeniewierzenia może zostać zawarte dla każdego rodzaju pracownika pozostającego w stosunku prawnym, jak również dla rady nadzorczej czy prezesów. W przypadku tego typu polisy zakres ochrony jest szeroki jednak tu również występują pewne wyłączenia, dlatego z OWU polisy warto zapoznać się przed podpisaniem umowy.

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy Pan/Pani zawarł/aby polisę ubezpieczeniową przez Internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...