*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia dodatkowe’ Category

Można już ubezpieczyć bilety na koncerty

Można już ubezpieczyć bilety na koncertyWiele koncertów, wydarzeń kulturalnych i zawodów sportowych z udziałem międzynarodowych sław wymaga zakupienia biletu na długo przed datą, w której się odbędą. Nierzadko wiąże się to ze sporym wydatkiem, a co za tym idzie również sporą stratą, jeśli z przyczyn losowych okaże się, że nie będzie można skorzystać z zakupionych biletów. Nie zdarza się bowiem, by organizatorzy zwracali pieniądze za zakupione bilety w sytuacji, gdy dane wydarzenie ma odbyć się zgodnie z planem, a nabywca biletów nie może w nim uczestniczyć z powodów nie wynikłych z winy organizatora. Zabezpieczeń przed taką sytuacją może być ubezpieczenie biletów, które od lipca można nabyć w sklepach Saturn i Media Markt. Jest to nowość na polskim rynku ubezpieczeniowym. Produkt o nazwie Gwarancja Plus Bezpieczny Bilet  wprowadzono do sprzedaży 8 lipca. Można za jego pomocą objąć ochroną ubezpieczeniową każdy bilet sprzedawany we wspomnianych sieciach, na imprezy, które obywają się we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Opracowany został przez Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., we współpracy z firmą SPB. Mogą go kupić zarówno klienci indywidualni, jak i instytucje.

Cena ubezpieczenia jest stosunkowo niska. Za bilety do 40 zł, koszt polisy wynosi 3,50 zł, w przypadku biletów w grupie cenowej od 601 do 800 zł ubezpieczenie kosztuje 24 zł. Ochrona z tego tytułu zaczyna działać w dniu zakupu polisy.

Komentując wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży Grzegorz Iwanowski stojący na czele działu obsługi klienta we wspomnianym holdingu, wspomniał, iż ma nadzieję, że stanie się on równie popularny, jak w krajach Europy Zachodniej.

Ubezpieczenie  Gwarancja Plus Bezpieczny Bilet pozwala na odzyskanie całości kwoty przeznaczonej na zakup biletu, pod warunkiem, że ubezpieczony natychmiast powiadomi o fakcie niemożności wzięcia udziału w wydarzeniu Centrum Autoryzacji Szkód. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie to nie może nastąpić później niż w 15 dniu po zaistnieniu szkody i 24 godziny po odbyciu się imprezy.

Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?

Pojawiają się coraz to nowe pomysły na zlikwidowanie deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoda tylko, że ciągle dotyczą one naszych kieszeni. Ostatnio posłowie wpadli na pomysł by osoby pracujące na umowę o dzieło musiały również odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli ta zmiana weszłaby w życie, wówczas niemal 3 mln pracujących będzie zmuszone odprowadzać owe składki.

Aktualnie umowa o dzieło do tego typu działań nie zobowiązuje. Innymi słowa jeśli ktoś ma przychody wyłącznie z tego tytułu nie podlega ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, ani społecznemu. Pomysłowi posłów sprzeciwiają się pracodawcy, którzy uważają, że zarzut jakoby nadużywali oni tego typu rozwiązania jest niesłuszny. Umowa o dzieło może być wykorzystana tylko w niektórych sytuacjach, bo zawsze konsekwencją pracy na jej podstawie musi być jakieś dzieło w niej określone. Maciej Englert szef Unii Polskich Teatrów zauważa, że osobami wykonującymi pracę z tytułu umowy o dzieło są przeważnie różnego rodzaju twórcy. W związku z tym proponowane zmiany dotkną najbardziej tą grupę społeczna.


Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?Związki zawodowe wystąpiły do rządu z prośbą by ten sprawdził jakie skutki finansowe przyniosłoby wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tych umów, póki co odpowiedzi jednak nie otrzymał. Wiesława Taranowska z OPZZ uważa, że atutem wprowadzenia w życie propozycji posłów jest wyższa emerytura dla osób pracujących na umowę o dzieło. Związek jest za tym by składki na ubezpieczenia społeczne nie dotyczyły każdej umowy o dzieło a jedynie tej sytuacji gdy osoba pracująca nie ma żadnego innego tytułu do ubezpieczenia. Aktualnie tymi tytułami są: umowa o pracę, praca chałupnicza, umowa agencyjna, umowa zlecenia i działalność gospodarcza.

 

Sprawa ta ma być tematem posiedzeń tak samo jak kwestia zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez autorów i twórców do 50 %. Aktualnie koszt ów wynosi 50 %. Każda z tych propozycji musi być teraz zaopiniowana przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. Prawdopodobnie zmiany te nie zostaną jednak wprowadzone przed wyborami.

Ubezpieczenie OC firm IT

it ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Internet w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze a wraz z nim firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Firmy informatyczne jak wszystkie inne przedsiębiorstwa świadczą usługi, co wiąże się z pewnym ryzykiem, a więc istnieje potrzeba nabycia przez nie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Znalezienie ubezpieczenia nie jest jednak łatwe, ponieważ charakter działalności usługowej prowadzonej przez firmy IT jest dość skomplikowany. Usługi prowadzone przez firmy informatyczne podzielić można na trzy pod kategorie  dostarczanie, utrzymywanie oraz serwisowanie urządzeń komputerowych. Dostarczanie i serwisowanie oprogramowania oraz świadczenie usług innych usług informatycznych jak tworzenie stron, konsulting IT czy tworzenie baz danych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinno być zawarte na wypadek wyrządzenia szkód na ciele lub mieniu osób trzecich, jednakże w przypadku firm IT zajmujących się doradztwem lub projektowanie takie ubezpieczenia nie mają racji bytu. Choć potrzebne może być ubezpieczenie OC  firm, pracodawcy, najemcy, a także ubezpieczenie zawierane na czas podróży służbowych. Firmy IT wykonujące zlecenia na cudzym sprzęcie oraz dostarczające go powinny zawrzeć ubezpieczenia oc ogólne, odpowiednio dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. W ich wypadku ubezpieczenie należy wzbogacić o klauzulę rzeczy pod kontrolą, klauzulę o rozszerzonej odpowiedzialności za dostarczony produkt oraz klauzulę o wycofaniu danego produktu z rynku. Ponadto zawierane ubezpieczenie powinno mieć znacznie wyższe sumy gwarancyjne niż w przypadku standardowej pracy biurowej. Przedsiębiorstwa IT powinny także zainwestować w ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkód czysto majątkowych o sumie ubezpieczenia nieograniczonej limitami wynikającymi z podstawowego ryzyka dostarczania produktów i usług. Na ryzyko związane z prowadzeniem działalności informatycznej ma wpływ prowadzonej działalności a więc przy ustalaniu go należy wziąć pod uwagę zarówno rozwiązanie ubezpieczeniowe dla projektanta, jaki dla konsultanta IT.

By zawrzeć ubezpieczenie dla danej firmy informatycznej nie tylko muszą zostać dobrane odpowiednie zapisy umowy,  konieczna jest tu również analiza audytu firmy IT, czyli przede wszystkim sprawdzenie zgodności działań firmy z normami bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto by umowa mogła być zawarta potrzebne jest pisemne zawieranie umów pomiędzy firmą IT a jej klientami, przy czym za formę pisemną uznaje się również e-mail.

Polisy podróżne w komputerze i komórce

Większość ludzi lubi podróżować i odkrywać nowe nieznane miejsca, dziś kiedy możliwosci jest wiele w podróż można wybrać sie o każdej porze roku. Coraz większa jest również swiadomość niebezpieczeństw, jakie mogą zdarzyć się nawet w trakcie niewinnej wycieczki, dlatego ubezpieczenia podróżne nabywane są nie tylko na okres wakacji ale także ferii i świąt.
Obecnie bardzo popularny stał się zakup ubezpieczenia przez Internet.

Według badań statystycznych przeprowadzonych przez w ubiegłym roku aż ¼ internautów nabyła swoje ubezpieczenia przez Internet.

Wybierając ubezpieczenia przez Internet Polacy najczęściej kierują się ceną oferty oraz tym, kto dane ubezpieczenia podróżne oferuje. Największe szanse mają więc ubezpieczenia podróżne dużych i znanych towarzystw ubezpieczeniowych, z których usług internauci korzystali już wcześniej.

Chcąc zakupić ubezpieczenia przez Internet wystarczy kliknąć tu

Na stronach ubezpieczycieli można znaleźć wszystkie niezbędne informacjo o tym, jaki zakres ochrony daje dana oferta, są tam także zamieszczone szczegółowe warunki OWU oraz jest podane, w jaki sposób dokonać zakupu.
Turyści szykujący się do wyjazdu w natłoku przygotowań często zakup ubezpieczenia odkładają na ostatnią chwilę, przez co nie mają czasu na skorzystanie z Internetu na komputerze. Jedynym sposobem by kupić polisę podróżną jest wtedy telefon komórkowy. Dzięki rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń przez telefon, turyści mogą w celu nabycia polisy skorzystać ze specjalne aplikacji mobilnej dostosowanej do ograniczeń telefonu, pozwalającej za pomocą krótkiego i prostego formularza nabyć ofertę. Istnieją także mobilne strony stworzone na potrzeby osób korzystających z Internetu w telefonie. Ubezpieczyciele wiedzą również, iż turyści poszukujący ubezpieczeń tuż przed wyjazdem nie mają czasu na zagłębianie się w treści stron, dlatego wykupują miejsca ogłoszeniowe w wyszukiwarkach płatnych lub organicznych.
Liczba internautów w Polsce na chwilę obecną wynosi 18 milionów, jest to na tyle duża grupa potencjalnych klientów, iż towarzystwa ubezpieczeniowe zrobią wszystko by dostosować swoje oferty do ich potrzeb.

Bancassurance zdobywają polski rynek

Bancassurance to termin znany w bankowości, oznaczający współdziałanie towarzystw ubezpieczeniowych z bankami. Wynikiem owej współpracy jest dystrybucja produktów ubezpieczeniowych poprzez oddziały bankowe. Koegzystencja tego typu pozwala bankom na doskonałe zabezpieczenie oferowanych przez siebie produktów a instytucjom ubezpieczeniowym otwiera zasobny kanał dystrybucyjny. Według badań przeprowadzonych przez Polska Izbę Ubezpieczeń wynika, iż zdecydowaną przewagę w sprzedaży ubezpieczenia mają banki.. Z analizy PIU wynika, iż kanałem tym została zakupiona aż połowa ubezpieczeń grupowych oraz 1/3 polis indywidualnych. Przyczyną popularności tego kanału dystrybucji może być fakt, iż możliwe do nabycia poliso-lokaty są zwolnione z podatku Belki. Bancassurance to ubezpieczenia dodatkowe bardzo popularne na zachodzie, można więc spodziewać się, że w najbliższych latach w Polsce ich udział procentowy znacznie wzrośnie.

Ubezpieczenia dodatkowe Bancassurance to przede wszystkim ubezpieczenia kredytobiorcy. Banki oferują ten typ ubezpieczenia osobom starającym się o przyznanie kredytu. Ubezpieczenia dodatkowe na życie zapewniają spłatę zaciągniętego w banku kredytu w razie zaistnienia pewnych okoliczności, które zawarto w umowie. Ubezpieczenia dodatkowe Bancassurance zawierane są również w celu zabezpieczenia finansowego dla banku na wypadek nie wywiązania się ze zobowiązań kredytobiorcy, który nie posiada innych typów zabezpieczenia, jakimi są żyranci czy hipoteka.

Bancassurance to także ubezpieczenia kart płatniczych wszelkiego rodzaju. Ubezpieczenia dodatkowe tego typu zabezpieczają swego właściciela na wypadek utraty karty w wyniku kradzieży lub innego zdarzenia z użyciem karty, którego skutkiem jest strata środków zgromadzonych na koncie. Część towarzystw zapewnia także wypłatę świadczenia z karty w razie choroby bądź śmierci właściciela. Niektóre banki oferują ubezpieczenie kart w pakiecie z ubezpieczeniem kosztów leczenia, podróżnym, assistance czy polisą chroniącą bagaż.

W ramach Bancassurance oferowane jest także ubezpieczenie ROR chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa ta jest usługą darmową podobnie jak ubezpieczenie lokat bankowych. Po założeniu lokaty na okres dłuższy niż 12 miesięcy jej właściciel zyskuje ubezpieczenie na życie o kwocie równej wartości lokaty.

Współpraca banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo korzystna dla nich samych, jednakże coraz bardziej godzi w prawa konsumenta. Dlatego też decydując się na którąś z dostępnych w jej ramach usług należy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko to potencjalna zmienność zdarzeń, gdzie stan, w którym rezultat osiąnięty w przyszłości jest nieznany, ale można zidentyfikować jego przyszłe alternatywy.

ryzyko ubezpieczeniowe

Ryzyko ubezpieczeniowe możemy podzielić na wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki ryzyka zakładów ubezpieczęń:


Do wewnętrznych czynników zaliczyć można:

 • działalność związaną z identyfikacja, ocena ryzyka, pomiarem ryzyka, decyzją w sprawie ubezpieczenia jak i kalkulacja składki, czyli ogólnie mówiąc zawieraniem umów ubezpieczyciela
 • działalność reasekuracyjna,
 • działalność związana z liwidacją szkód i ustaleniem wysokości odszkodowań
 • działalność finansowa,
 • działalność zarządcza na wszystkich poziomach organizacyjnych.

 

Do zwenętrznych czynników zaliczyć można:

 • czynniki makreekonomiczne takie jak produkt krajowy brutto, dochody społeczeństwa, inflacja
 • zmieny regulacji prawnych dot. działalności ubezpieceniowej,
 • rozwój na rynku ubezpieczeniowym,
 • rozwój na rynku finansowym,
 • wpływ postępu technicznego na istniejące i nowe ryzyko
 • poziom świadomości ubezpieczeniowej,
 • wzrost przestępczości ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia dołączane do kart

ubezpieczenia dolaczane do kartDziś już chyba każdy kto zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, korzysta z dołączanej do niego karty. Często klienci traktują kartę i konto jak jeden produkt. Warto zainteresować się jednak, czy oprócz nich bank nie sprzedaje nam dodatkowego produktu w postaci ubezpieczenia. Do niektórych kart dołączonych jest nawet ich kilka.

Najczęściej spotykane polisy to te, które obejmują swoją ochroną sytuacje nieuprawnionego użycia karty lub jej kradzieży.

Wiązać się to może z pewnymi kosztami. Gdy podpisujemy umowę osoba, która w tym momencie reprezentuje przed nami bank powinna powiedzieć nam jeśli do danej karty dołącza się ubezpieczenie. Najczęściej aby z niego zrezygnować trzeba poczekać do chwili aż otrzymamy kartę, niemniej to my musimy o tym pamiętać. Przy braku rezygnacji, z naszego konta będzie pobierana co miesiąc pewna kwota z tytułu składki za owo ubezpieczenie. Oczywiście nie oznacza to, że zawsze trzeba z niego rezygnować. Błędem jest postrzeganie takiej polisy tylko i wyłącznie w kategoriach zbędnego obciążenia finansowego. Ochrona, którą zapewnia może być bowiem przydatna i zabezpieczyć nas przed większymi stratami.

 

Dla banku, dodanie polisy do karty to po prostu interes. By zachęcić klientów do korzystania z nich, oferują je jako bezpłatny produkt. Z tym, że owa bezpłatność najczęściej dotyczy ograniczonego okresu czasu. Dość często kończy się to w ten sposób, że gdy minie ów okres klienci nie pamiętają o tym, że już nie jest bezpłatne i nieświadomie zgadzają się na pobieranie za nie opłat. Jeśli zapomnimy o zrezygnowaniu z takiej polisy to nie możemy obwiniać banku, że sprzedał nam produkt, którego nie chcieliśmy. Do nas należy pilnowanie terminu, po którym ubezpieczenie przestanie być bezpłatne po to, by świadomie podjąć decyzję o jego kontynuowaniu lub rezygnacji. Najczęściej ta ostatnia nie zajmuje wiele czasu, wystarczy udać się do banku i złożyć stosowny wniosek. Oczywiście warto pamiętać, że niektóre karty banki rzeczywiście ubezpieczają za darmo i to na długo, ale to już zależy od konkretnego banku oraz ubezpieczanego produktu i zakresu ochrony.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Jaki zakup ubezpieczenia wybrałby Pan/Pani przez internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...