*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia emerytalne’ Category

Zadbaj o swoją emeryturę – przegląd wybranych ubezpieczeń emerytalnych cz. I

O tym, że system, w którym funkcjonują jest zły i w wielu przypadkach nie gwarantuje świadczeń, które wystarczyłyby na to by po prostu przeżyć po przejściu na emeryturę, powiedziano już wiele. Dlatego też nie ma co odkładać decyzji o oszczędzaniu w III filarze. Niemniej dla niektórych przeszkodą jest mnogość ofert dostępnych na rynku. Oto przykład trzech wybranych, którymi można się zainteresować.

Zacznijmy od produktu oferowanego przez firmę Aegon, który nosi nazwę Gwarantowany Program Emerytalny Plus. Jest to ubezpieczenie na życie oraz dożycie, w którym dodatkowe świadczenia emerytalne zapewniane są po osiągnięciu przez klienta 65 roku życia. Dopuszczalny wiek osoby, która może przystąpić do programu to od 18 do 50 lat. Istnieją dwie opcje jeśli chodzi o opłacanie składek: można płacić raz w miesiącu minimum 100 zł lub raz w roku minimum 1000 zł. Jest też możliwość wstrzymania na pewien okres czasu płacenia składek. Minimalny okres ich odprowadzania to 15 lata a maksymalny – 30 lat. Każdy ubezpieczony ma dożywotnią gwarancję otrzymania świadczenia w tej wysokości jaka wcześniej została ustalona, niezależnie od tego jaka będzie koniunktura na rynkach. Można wybrać dwie formy wypłaty – jednorazową lub w miesięcznych ratach. Dzięki formie ubezpieczenia, środki te nie są opodatkowane. Dodatkowo każdy klient ma możliwość wyboru ubezpieczeń, które nie wpływają na wysokość końcowego świadczenia, chronią natomiast przed różnymi sytuacjami.

 

Kolejny produkt, który omówimy można znaleźć w ofercie firmy Allianz. Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz dożycie wraz z planem kapitałowym. Może z niego skorzystać każdy konsument w wieku od 18 do 61 lat. Umowa jest podpisywana na okres od 5 do 52 lat jednak dodatkową granicą jego długości jest ukończenie przez klienta 71 lat. Składka zależna jest od tego jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany. Jeśli chodzi o częstotliwość jej wpłaty to istnieje tu większa dowolność niż w produkcie opisanym wcześniej. Mogą to być wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Jest też możliwość wpłaty w każdym momencie dodatkowych środków, poza ustalonymi w umowie składkami. Co roku Allianz proponuje ubezpieczonemu zwiększenie składki o tzw. wskaźnik indeksacji, co pozwala na zniwelowanie oddziaływania inflacji. Oczywiście klient nie jest zobowiązany do zaakceptowania tej propozycji, może też sam zaproponować o ile chce zwiększyć regularne składki lub pozostać przy dotychczasowej ich wartości.  Wszystkie wpłacone pieniądze wpływają na specjalny rachunek, gdzie przeliczane są na jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego. Końcowe świadczenie emerytalne wypłacone z tego ubezpieczenia to jego suma oraz zyski z inwestycji prowadzonych przez towarzystwo. Suma polisy jest ustalana w momencie podpisywania umowy i w pełni zależy od decyzji klienta.

 

Trzeci z omawianych produktów również znajduje się w ofercie Allianz. Jest to ubezpieczenie z rentą. Mogą deo niego przystąpić nawet osoby, które skończyły 61 rok życia. Warunkiem w ich przypadku jest jednak wpłata składki jednorazowej. Młodsi klienci mają do wyboru wpłatę jednorazową lub regularną. Towarzystwo nie wymaga od ubezpieczonych wcześniejszych badań lekarskich. Ubezpieczenie umożliwia otrzymania świadczenia emerytalnego po skończeniu 50 lat, a więc przed ustawowym wiekiem emerytalnym, w postaci dożywotniej renty. Można też ustalić okres, w którym świadczeniodawca gwarantuję wypłatę renty nawet jeśli ubezpieczony już umrze. W takiej sytuacji pieniądze będzie otrzymywała osoba uposażona, wskazana przez ubezpieczonego w umowie. Oprócz sumy ubezpieczenia świadczenie może być powiększone o ewentualne zyski z inwestycji. W każdym momencie trwania umowy można też wpłacać dodatkowe kwoty jako składki doraźne, jak również czasowo zawiesić wpłacanie jakichkolwiek składek. Częstotliwość ich wpłacania jest taka sama jak we wcześniej opisywanym produkcie Allianz.

Te trzy opisane powyżej produkty to mała część z tych ubezpieczeń emerytalnych, którymi warto się zainteresować. Kolejne produkty będą opisywane w następnych artykułach do lektury, których zapraszamy. I pamiętajmy, im wcześniej zaczniemy oszczędzać w trzecim filarze, tym większe prawdopodobieństwo, że wypracujemy sobie emeryturę na poziomie nas zadowalającym.

Forum ubezpieczeniowe

Forum ubezpieczeniowe, na którym znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie ubezpieczeń.

forum ubezpieczenioweStrona główna forum „polisa na życie” to zagadnienia z tematów takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, społeczne, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia zwierząt. To również możliwość uzyskania odpowiedzi na nietypoew ubezpieczenia, a także jak radzić sobie z odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wyrządzenia krzywdy lub uczestniczeniu w wypadku dorgowym.  Nowy dział o tytule „Żale i płacze ubezpieczonego” to dział, w którym opowiadamy o zaistniałych ciężkich i śmiesznych sytuacjach ubezpieczeniowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Forum ubezpieczeniowe znajdziesz pod adresem: www.polisa-na-zycie.pl

http://www.polisa-na-zycie.pl/

http://www.polisa-na-zycie.pl/

Co to jest IKZE?

Jedną ze zmian wprowadzonych przez rząd w systemie, w którym funkcjonują ubezpieczenia emerytalne, jest zwiększenie części składki trafiającej na indywidualne subkonta w ZUS, kosztem tej części, która trafia do OFE. Ta zmiana weszła już w życie. Kolejna zacznie obowiązywać od nowego roku i dotyczy trzeciego, a więc dobrowolnego filaru. Obok Indywidualnych Kont Emerytalnych zaczną funkcjonować Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Problem jednak w tym, że wiedza o nowym instrumencie oszczędzania jest nikła i ma ją niewielu potencjalnych zainteresowanych. Z badania przeprowadzonego przez CBOS wynika, że o IKZE słyszało i wie w jaki sposób z niego skorzystać 7 % Polaków, 14 % słyszało o nim, ale nie wie jak z niego korzystać. 79 % respondentów w ogóle nie słyszało o takim produkcie. Tak więc przed rządem jeszcze dużo do zrobienia w kwestii edukacji na temat IKZE. My przedstawimy najważniejsze różnice w stosunku do IKE.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Zaletą nowego produktu jest możliwość odliczenia wpłaconych środków od podstawy opodatkowania w przypadku podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlega wypłata z konta po okresie oszczędzania lub wcześniejszy zwrot wpłaconych pieniędzy, jak również wypłata środków przez uprawnione osoby trzecie w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Na jednym IKZE środki oszczędzać może tylko jedna osoba – małżonkowie nie mają możliwości posiadania wspólnego konta. Roczny limit wpłat na IKZE to kwota stanowiąca 4 % podstawy, od której obliczana jest składka na ubezpieczenia emerytalne.

Zgromadzone środki mogą być wypłacone na wniosek właściciela konta po tym jak skończy 65 rok życia, pod warunkiem że wpłacał na nie pieniądze przez minimum 5 lat oraz we wspomnianym już przypadku jego śmierci przez osobę do tego uprawnioną. Wypłata może być jednorazowa lub w ratach. W przypadku rat  w grę wchodzi okres minimum 10-letni, chyba że czas oszczędzania wyniósł mniej niż 10 lat, wówczas raty będą wypłacane przez tyle lat, ile gromadzone były środki.

Po wypłacie jednorazowej, trzeba będzie zapłacić podatek wskazany przez instytucję prowadzącą IKZE, zaś w przypadku rat podatek będzie ściągany w formie zaliczki z każdej raty.

Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?

Pojawiają się coraz to nowe pomysły na zlikwidowanie deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Szkoda tylko, że ciągle dotyczą one naszych kieszeni. Ostatnio posłowie wpadli na pomysł by osoby pracujące na umowę o dzieło musiały również odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli ta zmiana weszłaby w życie, wówczas niemal 3 mln pracujących będzie zmuszone odprowadzać owe składki.

Aktualnie umowa o dzieło do tego typu działań nie zobowiązuje. Innymi słowa jeśli ktoś ma przychody wyłącznie z tego tytułu nie podlega ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, ani społecznemu. Pomysłowi posłów sprzeciwiają się pracodawcy, którzy uważają, że zarzut jakoby nadużywali oni tego typu rozwiązania jest niesłuszny. Umowa o dzieło może być wykorzystana tylko w niektórych sytuacjach, bo zawsze konsekwencją pracy na jej podstawie musi być jakieś dzieło w niej określone. Maciej Englert szef Unii Polskich Teatrów zauważa, że osobami wykonującymi pracę z tytułu umowy o dzieło są przeważnie różnego rodzaju twórcy. W związku z tym proponowane zmiany dotkną najbardziej tą grupę społeczna.


Łatania dziur kosztem obywateli ciąg dalszy – składki od umów o dzieło?Związki zawodowe wystąpiły do rządu z prośbą by ten sprawdził jakie skutki finansowe przyniosłoby wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu tych umów, póki co odpowiedzi jednak nie otrzymał. Wiesława Taranowska z OPZZ uważa, że atutem wprowadzenia w życie propozycji posłów jest wyższa emerytura dla osób pracujących na umowę o dzieło. Związek jest za tym by składki na ubezpieczenia społeczne nie dotyczyły każdej umowy o dzieło a jedynie tej sytuacji gdy osoba pracująca nie ma żadnego innego tytułu do ubezpieczenia. Aktualnie tymi tytułami są: umowa o pracę, praca chałupnicza, umowa agencyjna, umowa zlecenia i działalność gospodarcza.

 

Sprawa ta ma być tematem posiedzeń tak samo jak kwestia zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów przez autorów i twórców do 50 %. Aktualnie koszt ów wynosi 50 %. Każda z tych propozycji musi być teraz zaopiniowana przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. Prawdopodobnie zmiany te nie zostaną jednak wprowadzone przed wyborami.

Zatroszcz się o swoją emeryturę nim będzie za późno

Eksperci oceniają, że składka na ubezpieczenia emerytalne, którą odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Otwartych Funduszów Emerytalnych zapewni nam emerytury w wysokości ok. 30-40
% naszych ostatnich zarobków. Jeśli więc ktoś ma zamiar poprzestać na tym świadczeniu, oznacza to konieczność obniżenia dotychczasowego standardu życia. Aby temu zapobiec najlepiej zacząć oszczędzać na dodatkową emeryturę. Według Tadeusza Szumlicza profesora ze Szkoły Głównej Handlowej każdy powinien odkładać przynajmniej kwotę stanowiącą 1/3 składek na ubezpieczenia emerytalne. Przypomnijmy, że owa składka to 19,52 % z kwoty brutto naszej pensji.

Podstawa emerytalna i rentowa – wiemy, co zostaje wliczone?

Oczywiście to ile zgromadzimy zależy nie tylko od ilości odkładanych pieniędzy ale również od długości okresu oszczędzania, formy inwestycji oraz jej wyników. Najmniejsze zyski ale i najwięcej bezpieczeństwa zapewniają inwestycje oparte na papierach dłużnych takich jak obligacje, największe zyski i największe ryzyko wiąże się natomiast z inwestycjami w akcje. To jaką strategię inwestycyjną przyjmiemy zależne jest od poziomu ryzyka jaki jesteśmy w stanie zaakceptować oraz przewidywanego czasu inwestycji. Im dłuższy okres czasu tym większe ryzyko jest akceptowalne.

Można wyróżnić trzy uśrednione okresy życia ze względu na zmieniające się możliwości oszczędzania. Pierwszy z nich trwa przez kilkanaście lat po tym jak rozpocznie się pracę zawodową. W trakcie jego trwania zarobki bywają nieduże, natomiast wydatki wprost przeciwnie. W związku z tym inwestować można tylko nieduże kwoty. Następne kilkanaście lat to czas, gdy kariera zaczyna szybciej się rozwijać, wzrastają zarobki, zmniejszają się wydatki. Ostatni okres to czas na około 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wówczas zarobki zazwyczaj przestają wzrastać, mogą zaś zwiększyć się wydatki, np. na kwestie związane z leczeniem.

To jak inwestujemy powinno być zależne od okresu, w którym się aktualnie znajdujemy. Dzięki temu nasze decyzje będą mniej narażone na błędy związane z kierowaniem się tylko i wyłącznie aktualną koniunkturą. Wiadomo, że w wieku 30 lat dla naszej emerytury nie ma znaczenia sytuacja na giełdzie w najbliższych miesiącach. Z drugiej strony będąc w ostatnim okresie powinniśmy dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Podejście do oszczędzania oparte na wspomnianych okresach życia może dotyczyć zarówno pieniędzy już zainwestowanych jak i do inwestycji bieżących. Błędnym podejściem jest myślenie, że osoba w wieku 60 lat może inwestować tylko przez okres 5-10 lat. W tym przypadku okres ten powinien być wyznaczany przez średnią długość życia, która w Polsce wynosi 75 lat.

Oszczędzać na emeryturę można przez samodzielny zakup obligacji, akcji czy nieruchomości albo przez wybór gotowych rozwiązań proponowanych przez firmy ubezpieczeniowe, banki i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. To drugie rozwiązanie ma tą przewagę nad pierwszym, że powierzamy nasze pieniądze specjalistom w danej dziedzinie.

Fundusze inwestycyjne dają możliwość wyboru różnych strategii inwestowania aczkolwiek niektórzy przestrzegają przed decydowaniem się w fundusze mieszane, które inwestują zarówno w papiery dłużne jak i akcje. Krzysztof Nowak z Mercer Polska uważa, że fundusze są lepsze niż ubezpieczenia z uwagi na większą przejrzystość, łatwość ich zrozumienia oraz większą płynność.

Z kolei Mariusz Zagajewski z grypy Generali zaznacza, że ubezpieczenia z opcją inwestycyjną są idealnym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy mają duże zobowiązania typu kredyt hipoteczny jak również dla osób, których dochód jest główną częścią budżetu rodzinnego.

 

Niezależnie od sposobu oszczędzania im wcześniej zaczniemy tym lepiej. Małgorzata Popielewska z Union Investment dokonał przykładowych obliczeń obrazujących tą zasadę. Osoby w wieku 20-30 lat, które co miesiąc inwestują 200 zł w fundusz oparty na akcjach mają możliwość uzyskania po 30 latach 230 tys. zł. Jeśli wpłata wyniesie 400 zł i potrawa przez 15 lat można osiągnąć wynik rzędu 110 tys. zł.

Odkładanie na przyszłą emeryturę można rozpocząć od 50 czy 100 zł miesięcznie niemniej w okresie końcowym pracy zawodowej warto by było podwyższyć składkę do ok. 500-600 zł. Aviva TFI wyliczyła, że jeśli 20-latek chce zebrać do wieku emerytalnego 1 mln zł, to powinien wpłacać co miesiąc 200 zł, natomiast osoba 40-letnia już ok. 1 tys. zł. Oczywiście obliczenia są zależne od przyjętych założeń.

Wysokość emerytury zależy od Ciebie

Państwowe ubezpieczenia emerytalne  Osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce wciąż przybywa. Na chwilę obecną owe osoby którym przysługują ubezpieczenia w ZUS stanowią 16,8 % społeczeństwa, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat odsetek ten wzrośnie jednak do 29% by w roku 2060 osiągnąć poziom 37,5%. Kilka lat temu na 1000  osób pracujących wypadało 553,5  emerytów, niestety w roku 2060 liczba osób pobierających świadczenie emerytalne wzrośnie do 1070. Osób pobierających ubezpieczenia emerytalne ciągle przybywa jednakże wysokość ubezpieczenia w ZUS  spada i nie jest adekwatna do comiesięczne pensji otrzymywanej w czasie aktywności zawodowej. Ubezpieczenia emerytalne w 2006 roku stanowiły 63,2% zarobku jaki otrzymywał emeryt w ostatniej pracy, w roku 2060 kwota ubezpieczenia w ZUS wynosić będzie tylko 47% pensji.

Prognozy te budzą obawy wśród większości społeczeństwa polskiego dlatego też Komisja Nadzoru Finansowego stworzyła 4 kroki mające pomóc przyszłym emerytom zdobyć odpowiednio wysokie ubezpieczenia emerytalne. Według Komisji Nadzoru Finansowego najlepszymi sposobami na świetlaną przyszłość jest porównanie ubezpieczenia w ZUS z ubezpieczeniami dostępnymi w ramach otwartych funduszy emerytalnych. Ponadto ważna jest dość częsta kontrola przypływów z inwestycji różnych funduszy. Kolejnym sposobem powiększenia emerytury jest utworzenie indywidualnego konta na którym gromadzone będą środki na przyszłe życie. Ostatnim lecz równie ważnym sposobem jest przekonanie pracodawcy by ten zajął się organizacją programu emerytalnego dla pracowników.

mimo zapewnień rządu nie będą wysokie. Wszyscy którzy obawiają się życia na emeryturze mają ku temu powody. Dlatego już teraz każdy powinien sprawdzić samodzielnie na jakie świadczenia emerytalne będzie mógł liczyć w przyszłości. Najłatwiej zrobić to można korzystając z dostępnych na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego specjalnych kalkulatorów. Wysokość otrzymanej w przyszłości emerytury zależy od działań podjętych w teraźniejszości. Najgorsze co można zrobić to czekać aż Rząd wpadnie na pomysł skąd wziąć brakujące pieniądze. Niestety debaty polityków w sprawie OFE i emerytur jak do tej pory nie wniosły niczego, a fakt wciąż rosnącej liczby osób w wieku poprodukcyjnym jest pozostawiany bez komentarza.

Składki na ubezpieczenia społeczne dla niań

Od kwietnia tego roku obowiązuje tzw. ustawa żłobkowa. Jej przepisy regulują funkcjonowanie różnych form opieki obejmujących dzieci w wieku do 3 lat. Jedną z form, o których mówi, a która jest znana już od dawna to opieka ze strony niani. Ustawa jednak wprowadza pewną zachętę do tego by rodzice zaczęli zatrudniać nianie w sposób legalny. Jest nią wprowadzenie możliwości, by składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne dla osób zatrudnionych na takim stanowisku były finansowane przez samorządy ze środków pochodzących z budżetu państwa. Skorzystać jednak z tej opcji będzie można dopiero w październiku bieżącego roku, niemniej już dziś warto znać szczegóły.Ubezpieczenie niani lub opiekunki

 

Ustawa definiuje kogo można określić mianem niani. Jest to osoba fizyczna, która opiekuje się dziećmi, pracując na umowę, której funkcjonowanie regulują przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta jest nazywana umową uaktywniającą. Jeśli chodzi o składki, to w tym przypadku do obowiązkowych należy ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, zdrowotne oraz wypadkowe. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 

Sposób obliczania podstawy wymiaru owych składek jest taki sam jak w przypadku osób pracujących na umowę zlecenie. Najogólniej rzecz ujmując będzie to uzyskany przychód z tytułu pracy na umowę uaktywniającą. Kwota składek nie może być wyższa od wynagrodzenia minimalnego.

Aby mogły być one finansowane z budżetu konieczne będzie spełnienie kilku warunków:

  • -        niania musi zostać zgłoszona przez zatrudniającego ją rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego,
  • -        dziecko nie może uczęszczać do żłobka, dziecięcego klubu ani też nie może nim się zajmować opiekun dzienny,
  • -        rodzice zatrudniający nianię sami muszą być zatrudnieni, świadczyć usługi lub prowadzić działalność gospodarczą,
  • -        stroną umowy uaktywniającej nie mogą być rodzice prowadzący zawodową rodzinę zastępczą,
  • -        rodzice nie korzystają z ulgi wynikającej z umowy aktywizacyjnej podpisanej między nimi a osobą bezrobotną, która pracuje w ich domu,

Wszystkie te warunki dotyczą również rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że samotny rodzic straci pracę, wówczas składki na i społeczne za nianię będą odprowadzane jeszcze przez kwartał.

dobrowolne prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz wspomnianych warunków, każdy rodzic zatrudniający nianię musi pamiętać również o swoich obowiązkach. Jest on zobowiązany do przekazywania jak najszybciej wszelkich informacji o zmianach, które wpływają na wspomniane składki. Po podpisaniu umowy uaktywniającej musi poinformować ZUS, że jest płatnikiem składek, wypełniając i dostarczając formularz ZUS ZUA. W ciągu 7 dni od momentu zaistnienia obowiązku odprowadzania składek za nianię musi zgłosić to do ZUS przy pomocy formularza ZUS ZUA.

 

Wszystkie składki odprowadzane za nianię trzeba będzie też wykazać w dwóch formularzach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA. Wyjątkiem kiedy tych dokumentów nie będzie trzeba składać jest sytuacja jeśli w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych zgłosi, taką podstawę wymiaru składek, która nie będzie przewyższać wynagrodzenia minimalnego.

Formularze >> http://www.zus.pl/default.asp?id=1083

Krytyczna ocena zmiany wysokości przepływu składek do OFE

W ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej toczona była dyskusja dotycząca kwestii bardzo istotnej dla wszystkich obywateli a mianowicie wysokości świadczeń emerytalnych a przede wszystkim wydolności systemu. To że obecnie działający system o charakterze strukturalnym nie jest optymalny wiedzą wszyscy. Taka konstrukcja powoduje przede wszystkim to iż składki na ubezpieczenia emerytalne do ZUS są na bieżąco przejadane przez aktualnych emerytów, jak również zużywane na bieżącą obsługę zadłużenia samego ZUS oraz administrowanie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych którego domeną są ubezpieczenia rentowe. Obecnie działający rząd powołując się na interes obywateli przygotował zmiany które od samego początku budziły kontrowersje zarówno w środowisku pracowników jak również pracodawców i niezależnych ekonomistów.

Istotna reformy oparła się na zmniejszeniu wysokości przekazywanej składki do OFE z 7.3% wynagrodzenia do 2.3% co jest zdecydowanie zauważalną różnicą. Usprawiedliwieniem samego działania miało być wyliczenie iż OFE jako takie przyczyniają się do rosnącego zadłużenia państwa.

Tu zatem ujawniła się prawdziwa motywacja działań rządu który postanowił ratować budżet najprostszą drogą czyli sięgając do kieszeni obywateli, zamiast przeprowadzać solidne reformy finansów publicznych. Z taką oceną zgadzają się przedstawiciele największych kancelarii prawniczych w kraju. To co pojawiło się w ocenie prawników to stwierdzenia iż projekt zmian OFE i systemu przekazywania składek na to przede wszystkim wątpliwa zgodność rozwiązana z ideą państwa prawnego działającego w interesie obywateli. Podkreślono że takie bezkarne sięganie po pieniądze obywateli narusza samo zaufanie do państwa i może mieć bardzo poważne konsekwencje jeżeli chodzi o zachowania społeczne. Ludzie płacąc składki do OFE obok klasycznego ubezpieczenia w ZUS mieli słuszne wrażenie że samo takie działanie dodatkowo zabezpiecza na przyszłość. Tu też wskazują prawnicy że zmiana wysokości składek przekazywanych do OFE to naruszenie zasady ochrony interesów i praw nabytych jaka powinna być jedną z zasad którymi kieruje się państwo. Dodatkowo ustawa jest pozbawiona koniecznych przepisów przejściowych oraz nie posiadała wystarczającego vacatio legis co przyczynia się do wyraźnie negatywnej oceny samej ustawy przez prawników.

ofe emerytura

Zaznaczyli oni też w swojej analizie, że kierując się własnym interesem rząd pominął tak istotne kwestie jak skutki makroekonomiczne wprowadzenia tej reformy oraz społeczne których wielkości nie oszacowano w należyty sposób. Trudno jest zgodzić się z argumentacją strony rządowej że chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie emerytur przyszłych pokoleń. Jak wskazują prawnicy w swojej ocenie raczej należy się spodziewać że taka zmiana jak grzebanie w temacie składki OFE jest przyczynkiem do niższych emerytur i to znacznie niższych. Mając to wszystko na względzie prawnicy dopominali się o przeprowadzenie rzeczywiście merytorycznej debaty publicznej takiej która by ukazała wszystkie ewentualne skutki wprowadzenia tych regulacji.

Najpopularniejsze świadczenia pozapłacowe

W Europie po raz kolejny przeprowadzono badania Aon Hewitt – European Employeee Benefits Benchmark Survey (EEBB) 2010, w których wzięło udział 7,5 tys. pracowników z wielu państw europejskich. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że europejscy pracownicy jako korzyść (z ang. benefit) pozapłacową wybierają najczęściej składki na << zobacz!

Gdyby natomiast musieli zrezygnować z dodatkowego wynagrodzenia, to najchętniej zamieniliby je na ubezpieczenie chorobowe lub na jakąś formę finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości.

Korzyści pozapłacowe to jeden z czynników, który pracownicy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie swojej pracy.

Hiszpania i Francja to kraje, w których największa liczba pracodawców nie oferuje swoim pracownikom planów emerytalnych jako korzyści pozapłacowych. Najmniej takich pracodawców jest natomiast w Danii oraz Holandii. Niemniej badani nie myślą tylko o zabezpieczeni długofalowym. Co trzeci respondent zdecydowałby się na szersze ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków lub obejmujące sytuacje choroby, zamiast dodatkowego wynagrodzenia.

A jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o pracodawców?

Z badania Najlepsi Pracodawcy 2010 wynika, że 20 % badanych proponuje różnego rodzaju programy emerytalne swoim pracownikom. Małą popularnością cieszą się natomiast plany oszczędnościowe. Tylko 1 % pracodawców proponuje je swoim pracownikom. Najczęściej pojawiającą się korzyścią pozapłacową jest ubezpieczenie od wypadków oraz NNW. Oferuje je 48 % wszystkich pracodawców i 80 % pracodawców, którzy wzięli udział w powyższym badaniu.
Jeśli chodzi o tak popularne w Europie dodatkowe świadczenia emerytalne, to w naszym kraju proponowanie tego typu korzyści pracownikom nadal należy do rzadkości. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z początku tego roku w naszym kraju istniało ok. 1100 programów emerytalnych dla pracowników. Należało do nich ponad 330 tys. osób.
2010 wskazuje, że zaliczani do tej grupy przedsiębiorcy przeznaczają na korzyści pozapłacowe dla pracowników dwa razy więcej pieniędzy niż przeciętny pracodawca w Polsce. Większe świadczenia przekładają się również na zadowolenie pracowników pod warunkiem, że ich rodzaj jest dostosowany do potrzeb konkretnych osób. Dzisiaj świadczenia pozapłacowe również w Polsce stają się narzędziem konkurencji i sposobem walki o o pracowników.

Reforma OFE zacznie działać już od maja

O reformie Otwartych Funduszy emerytalnych głośno jest już od wielu miesięcy, głównie za sprawą niekończących się między partyjnych sporów. Sprawa ta już niedługo ucichnie, ponieważ rząd przedstawił ostateczny projekt reformy emerytalnej, który wejdzie w życie już w maju tego roku.

Zgodnie z postanowieniami składka przeznaczona na Otwarte Fundusze emerytalne początkowo będzie wynosiła 2,3 procenta, w 2013 roku 2,8 procenta, dwa lata później już 3,3 procent. By ostatecznie w 2017 roku osiągnąć 3,5 procenta składki dla OFE oraz 3,8 procent dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto reformie znalazły się zapisy mówiące, iż i ubezpieczenia w ZUS będą mogły być dziedziczone. Środki zgromadzone na subkontach zostaną zwaloryzowane według średniego wzrostu produktu krajowego brutto z ostatnich pięciu lat. Posiadacze ubezpieczenia w ZUS będą mieli zagwarantowaną państwową minimalną emeryturę. Wzrosną limity na inwestycje w z 40 do 62 procent. Zwiększone zostaną limity lokat dla posiadaczy ubezpieczenia OFE. Wypłata środków z IKE nadal będzie opodatkowana, ale transfery pomiędzy IKE a IKZE mają być wolne od opłat.

Ponadto środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, będą mogły być przeniesione na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, przy czym transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu. Dodatkowo na IZE można będzie wpłacać 4 procent składki na polisy emerytalne. Środki z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego będzie mógł wypłacić każdy, kto ukończył sześćdziesiąt pięć lat i opłacał regularne składki od minimum pięciu.

Mimo ogłoszenia reformy zarówno posiadacze ubezpieczenia OFE i wciąż mają wątpliwości. Szczególnie drażliwym tematem jest podnoszenie wieku emerytalnego. Polacy boją się, że niedługo nawet nie zdążą przejść na emeryturę, po co wiec mają na nią zbierać. Wszystkiemu jak zwykle winny jest rząd, który bardzo wiele zmian chce wprowadzać za szybko, bez porządnego przemyślenia skutków. W końcu, której partii zależy by jakiś projekt działał dłużej niż okres, w którym będzie ona u władzy. Ubezpieczenia OFE i ubezpieczenia w ZUS po wejściu w życie reformy mają być lepsze, jak będzie naprawdę okaże się jednak z czasem.

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki