*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia obowiązkowe’ Category

Ubezpieczenie oc lekarzy

Zawód lekarza to ogromna odpowiedzialność. Zawsze, bez względu na wykształcenie, lata odbytego stażu czy doświadczenia, zdarzyć się może nieprzewidziany wypadek. Lekarz może spowodować nie tylko kalectwo pacjenta ale w skrajnych wypadkach jego śmierć. Dlatego też lekarze zobowiązani są wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Niedawno został opublikowany komunikat przez Ministerstwo Zdrowia, który wyjaśnia, że ubezpieczenia te są to ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce dla lekarzy, którzy są zatrudnieni jedynie na podstawie umowy o pracę.

Projekt o którym mowa, ukazał się 15 stycznia 2010 roku a konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone z Polską Izbą Ubezpieczeń, Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Ochrony Ryzyka, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, z Komisją Nadzoru Finansowego, która jest właściwym organem w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym, Rzecznikiem Ubezpieczonych, oraz z Naczelną Radą Lekarską, która reprezentuje interesy lekarzy i dentystów.  Rozporządzenie to określać będzie dokładny zakres na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, którzy wykonują zawód na terytorium Polski.

Nie wszyscy wiedzą, że  obowiązkowe ubezpieczenia lekarzy w Polsce, nie uwzględniają wszystkich sytuacji. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania, jeśli szkoda polega na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; nie zapłąci również kar umownych oraz szkód, które powstały w wyniku działań wojennych, rozruchów oraz zamieszek, i również aktów terroru. Aby towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie lekarze muszą wykupic polisę na ubezpieczenie odpowiedzilaności cywilnej, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych.

Polskie Prawo niejednoznacznie określa zasady określające ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy. Z jednej strony, według art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.) lekarze muszę wykupić ubezpieczenie odpowiedzilaności cywilnej, które uchroni je przed wypłatami odszkodowań za ewentualne szkody, które mogą wyrządzić w trakcie wykonywania czynności zawodowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej jednak strony, według art. 48a ust. 2, wymieniony wyżej ust. 1 nie narusza art. 120 Kodeksu pracy, według którego w przypadku wyrządzenia przez pracownika szkody osobie trzeciej, w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, osobą zobowiązaną do naprawienia szkody jest pracodawca.

Według tego ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce dla lekarzy są konieczne jedynie dla lekarzy, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę w zakładach opieki zdrowotnej. Jeśli więc lekarz nie posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, nie zamyka mu to drogi d zatrudnienia w zakładzie opieki zdrowotnej na umowę o pracę.

Projekt określa również sumy gwarancyjne na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy. Minimalna suma gwarantowana na ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce to 100 000 euro w odniesieniu do lekarza, specjalizującego się w jednej z następujących dziedzin: anestezjologia i intensywne terapia, położnictwo i ginekologia, chirurgia, neonatologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, otorynolaryngologia, okulistyka. W przypadku takich specjalizacji jak stomatologia oraz medycyna ratunkowa minimalna suma gwarantowana to 46 500 euro. W pozostałych przypadkach lekarze wykupujący ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce mają zapewnione minimum 25 000 euro. Czy jest to wystarczające? Zapewnie okaże się „ w praniu”.

Tanie ubezpieczenia obowiązkowe dostępne w Internecie

Ubezpieczenia obowiązkowe w zakresie komunikacyjnego oc zostały nałożone przez prawodawcę na wszystkich posiadaczy samochodów. Wraz ze wzrostem ilości wypadków, a co za tym idzie kosztami związanymi z leczeniem ofiar wypadków drogowych składki na ubezpieczenia obowiązkowe zaczęły rosnąć z roku na rok. Wielu kierowców zaczęło więc poszukiwać możliwości wykupu tańszej polisy, by zmniejszyć koszta związane z utrzymaniem pojazdu. Najlepszym pomysłem na znalezienie taniego oc, jest wykup ubezpieczenia przez Internet.

jest wspaniałym medium, dzięki któremu za pomocą kilku kliknięć można dotrzeć do ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Dostępne w sieci kalkulatory ubezpieczeniowe pozwalają zaś wygodnie wyliczyć przybliżoną wysokość składki i szybko porównać oferty ubezpieczeniowe różnych firm.

Ubezpieczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą oferują zawsze ten sam poziom usług oraz zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, niezależnie od tego ile wynosi składka ubezpieczenia.

Bardzo istotną sprawą przy poszukiwaniu optymalnej oferty ubezpieczenia jest fakt, iż właśnie w sieci znaleźć można oferty niezwykle konkurencyjne. Wiele firm przygotowuje dla internautów specjalne promocje, dzięki którym mogą oni wykupić polisę o wiele taniej, niż u

agentów ubezpieczeniowych. Dzieje się tak dlatego, że za pomocą strony internetowej ubezpieczyciel dociera bezpośrednio do odbiorcy, omijając cały łańcuch pośredników.

Z tego względu ubezpieczenia przez Internet są o wiele tańsze, niż te dostępne w sprzedaży tradycyjnej. Warto także pamiętać, iż wykup ubezpieczenia przez Internet jest całkowicie bezpieczny. Złożenie wstępnego wniosku przez Internet nie jest w żaden sposób wiążące. Natomiast na podstawie wstępnej informacji zwrotnej od ubezpieczyciela łatwiej jest porównać różne oferty i podjąć decyzję ostateczną, co do wyboru polisy.

i wszystkie pozostałe,  dostępne przez Internet mają wiele zalet. Po pierwsze są one zazwyczaj tanie, po drugie są dostępne przez 24 godziny na dobę, po trzecie można z nich skorzystać nie ruszając się z domu, dzięki czemu można zaoszczędzić sporo czasu. Te wszystkie zalety nie obniżają w jakikolwiek sposób jakości zawartej polisy, czy też zakresu odpowiedzialności. Jedynym co można zyskać zawierając polisę przez Internet, to czas oraz pieniądze.

Related Images:

Jak znaleźć najtańsze ubezpieczenia obowiązkowe na rynku

Ubezpieczenia obowiązkowe w zakresie oc oznaczają, iż każdy kierowca zobowiązany jest do ich wykupienia. Na rynku działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a wysokość składki, jaką pobierają za ubezpieczenie, bywa bardzo różna. Wynika to jedynie z polityki cenowej towarzystwa, nie zaś z zakresu ubezpieczenia, jakie dane towarzystwo oferuje. Ubezpieczenia obowiązkowe oc zawierają bowiem zawsze ten sam pakiet pomocy i odpowiedzialności. Wynika to z ustawy o ubezpieczeniach, która ukazała się 22 maja 2003 roku. Ubezpieczenia obowiązkowe oc są wykupowane na samochód, a ich wysokość uzależniona jest od marki, daty produkcji, pojemności silnika czy posiadanych zniżek oraz regionu, w którym ubezpieczony jest samochód. Skoro niezależnie od tego, jak wysoka będzie składka ubezpieczeniowa, zakres ubezpieczenia się nie zmieni, to warto poszukać najtańszej oferty na rynku.

Z reguły najtańsze są oferowane przy zakupie przez Internet lub telefon. Można wówczas zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie. Wypełnienie formularza internetowego jest bardzo proste i nie trwa dłużej niż pięć minut. Nie trzeba się obawiać, iż ubezpieczenie wykupowane tą drogą, będzie zawierać jakieś niekorzystne zapisy, ponieważ jego zakres jest ściśle określony i nie leży w gestii towarzystwa jego zmiana.

Najtańsze ubezpieczenia oc na rynku oferowane są w tych regionach, gdzie zarejestrowana jest najniższa liczba samochodów, a co za tym idzie, jest mniej wypadków drogowych. W aglomeracjach wielkomiejskich ubezpieczenia tego typu są już o kilka a nawet kilkanaście punktów procentowych wyższe.

Aby znaleźć najtańsze ubezpieczenia oc oferowane w regionie zamieszkania, najlepiej jest skorzystać z Internetu, gdzie z łatwością można odszukać portale oferujące kalkulatory oc a także formularze zgłoszeniowe wszystkich ubezpieczycieli działających na terenie RP. Tym sposobem w ciągu niewielkiej ilości czasu, można poznać ofertę dowolnej ilości towarzystw, a następnie wybrać tę, która jest najkorzystniejsza cenowo. Warto pamiętać, iż przy wyborze polisy oc jedynym kryterium, jakie powinno się brać pod uwagę jest właśnie cena. Inaczej sprawa ma się przy wyborze polisy ac, gdzie główny nacisk powinien być położony nie na cenę, lecz na zakres ubezpieczenia.

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Jaki zakup ubezpieczenia wybrałby Pan/Pani przez internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...