*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenia rolników’ Category

Ubezpieczenie zdrowotne rolników…bezprawne?

Niedawno Trybunał Konstytucyjny uznał, że finansowanie składek zdrowotnych rolników przez budżet państwa jest niezgodne z Konstytucją. Dotyczy to wszystkich przypadków, bez względu na status materialny posiadającego ubezpieczenia w KRUS. KRUS ma zmienić te przepisy w ciągu piętnastu miesięcy.

Z wnioskiem tym skierował się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich. Składki ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników regulowane są przez ustawę 2004 roku dotyczącą świadczeń opieki zdrowotnej, które finansowane są z środków publicznych. Przepisy te głoszą, że składki na ubezpieczenia zdrowotne dla rolników finansuje budżet państwa bez względu na osiągnięte przez danego rolnika przychody. Wniosek o uznanie wyżej wymienionych przepisów za niezgodne z konstytucją, został wniesiony przed Trybunał Konstytucyjny, przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego oraz Sejmu. Wniosek ten został przyjęty.

Osoby posiadające ubezpieczenia w KRUS nie są jednorodną grupą społeczną. Przez to, że ich sytuacja zarówno finansowa jest odmienna różna jest ich możliwość ponoszenia kosztów składek zdrowotnych z ubezpieczenia. postanowił, że Sejm ponosi obowiązek „wyboru uzasadnionych społecznie i ekonomicznie rozstrzygnięć” w zakresie ponoszenia składek zdrowotnych. Sejm dostał więc 15 miesięcy, aby zmienić przepisy, które są uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją. Według dyrektora zespołu prawnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Lesława Nawackiego, aż 1,5 mln rolników posiada ubezpieczenia w KRUS. Blisko 1,3 mln z tych osób, ma na własność grunty o powierzchni powyżej 1 ha. Te osoby powinny mieć finansowane składki ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS. To budżet Państwa przekazuje środki na ubezpieczenia w KRUS. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wynoszą 17,5 zł miesięcznie od hektara przeliczeniowego. W ubiegłym roku składka ta wynosiła o 10 zł więcej.

W I półroczu bieżącego roku, wszystkie składki, za 1 mln 482 tys. osób, na ubezpieczenia zdrowotne osób posiadających ubezpieczenia w KRUS wyniosły w sumie 1 mld 559 mln zł. Składki te odprowadzane są z budżetu państwa od 11 lat. Składki na ubezpieczenia społeczne rolnicy płacą sami. Dla rolników posiadających ponad 1 ha przeliczeniowy ziemi, składki te są obowiązkowe. Osoby posiadające ubezpieczenia w KRUS, które posiadają od 1 ha do 50 ha płacą miesięcznie 71 zł skłądki; posiadacze od 50 do 100 ha – 156 zł. Ci, którzy posiadają od 100 do 150 ha płacą miesięcznie 241 zł, a posiadacze od 150 do 300 ha płacą miesięcznie 325 zł. Dla rolników, którzy posiadają mniej niż 1 ha przeliczeniowy ziemi, składki te są nieobowiązkowe.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy uważa Pan/Pani zakup w Internecie za bezpieczny?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...