*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenie na życie’ Category

Ubezpieczenia NNW w szkole

Zarówno szkoły jak i uczęszczający do nich uczniowie, zgłaszają ubezpieczycielom coraz więcej szkód. Nie znaczy to, że lawinowo rośnie liczba wypadków w placówkach ale wiąże się z coraz większą świadomością ubezpieczeniową rodziców a także samych uczniów. Raport w tej sprawie przygotowała grupa Ergo Hestia. Zgodnie z nim, dużo więcej wypadków dzieci i młodzieży zdarza się w szkole niż podczas wakacyjnego wypoczynku.

W naszym kraju zwiększa się liczba dzieci objętych polisą NNW, zwiększa się też świadomość do jakich świadczeń takie ubezpieczenie uprawnia. 13 lat temu Hestia otrzymała 1,7 tys. zgłoszeń szkód, które miały miejsce w roku szkolnym oraz 65 szkód, które miały miejsce w okresie zimowych ferii i letnich wakacji. Chodzi o szkody objęte zakresem ubezpieczenia NNW. W roku 2009 liczba zgłoszeń w roku szkolnym zwiększyła się i wyniosła trochę ponad 10 tys. a tych, które zdarzyły się w wakacje i ferie do 6,8 tys.

Coraz więcej rodziców zwraca też uwagę na to, jakie ubezpieczenie wykupują dla swojego dziecka, co więcej domagają się by były one coraz lepsze. To oczywiście wiąże się ze  świadomością,  iż w szkole może zdarzyć się wiele wypadków, niezależnie od tego jak dobrze z obowiązku opieki nad uczniami wywiązuje się szkoła.

Dzięki większej wiedzy na temat przysługujących uprawnień w związku z posiadaniem polisy NNW, rodzice częściej też zgłaszają nawet drobne wypadki, którym ulegnie ich dziecko. Trzeba też pamiętać, że rodzic nie jest zobowiązany do skorzystania z polisy, która jest mu oferowana przez pośrednictwo szkoły. Ubezpieczenie NNW dziecka jest sprawą dowolną dlatego można zdecydować się na poszukiwanie odpowiedniej polisy we własnym zakresie.

Według wspomnianego raportu najwięcej zgłoszeń dotyczy wypadków, do których dochodzi na boiskach i placach zabaw, salach gimnastycznych oraz korytarzach. Liczbę szkód zwiększają też niekorzystne warunki atmosferyczne, głównie te zimowe a więc śnieg i lód. Dużo mniej zgłoszeń dotyczy wypadków, którym dziecko ulega w mieszkaniu, stanowią one 4 % wszystkich szkód uczniów objętych NNW przez Ergo Hestię. Najczęstszymi urazami są natomiast złamania nóg i rąk – 40 %, urazy (skręcenia) stawów skokowych – 30 % i kolanowych  – 20 % jak również złamania nosa – 5 %.

Nowa polisa zdrowotna dla firm od Axy

ministerstwo zdrowia ubezpieczenia zdrowotneW lipcu firma AXA wprowadziła do swojej oferty przeznaczonej dla przedsiębiorstw, nowy produkt, którym jest ubezpieczenie o nazwie Plan Zdrowotny. Polisa oferuje nie tylko możliwość korzystania z prywatnych wizyt lekarskich ale również opiekę w ramach hospitalizacji. W skład świadczeń wchodzą też usługi assistance.  Produkt jest skierowany do tych pracodawców, którzy chcą uczynić pracę w swoich firmach jeszcze bardziej atrakcyjną dla pracowników i w ten sposób stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Wiele badań wskazuje, że dla dużej liczby pracowników taka korzyść pozapłacowa jest najbardziej pożądana.

Plan Zdrowotny to ubezpieczenie grupowe, którym mnożna objąć nie tylko pracowników ale również ich rodziny. Może je wykupić każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 15 pracowników. Ze świadczeń medycznych można korzystać w jednej z 600 placówek partnerskich ubezpieczyciela (niestety jeśli chodzi o współpracujące szpitale to nie we wszystkich województwach są takie). Plan Zdrowotny to produkt posiadający kilka opcji, które pozwalają na dostosowanie ubezpieczenia do potrzeb konkretnego pracodawcy.

W jego ramach istnieje 5 opcji ambulatoryjnych oraz 2 szpitalne (tutaj różnica polega głównie na różnej liczbie usług, z jakich można skorzystać w ramach każdej z opcji), do tego dochodzi również możliwość korzystania z usług w ramach medycyny pracy. Warianty z obu grup mogą być łączone w sposób dowolny. Klient ma też możliwość zdecydowania się na opcję należącą tylko do jednej z grup. Istnieje też możliwość wybrania wariantu tańszego, który nie obejmuje korzystania z wizyt u lekarzy rodzinnych, pediatrów i internistów.

W sytuacji gdy klient zapadnie na jakąś ciężka chorobę, ubezpieczenie gwarantuje dodatkową konsultację u lekarzy specjalistów z całego świata. Szczegółowa lista świadczeń w każdym z wariantów opisana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Wspomniane na początku usługi assistance, które również obejmuje polisa uzupełniają świadczenia o pomoc w różnego typu zdarzeniach związanych ze zdrowiem a raczej jego utratą. Należą do nich między innym zapewnienie transportu do szpitala, dostarczenie lekarstw, domowa wizyta pielęgniarki, porada lekarza przez telefon itp.

Generali – coraz więcej ubezpieczeń majątkowych

Grupa ubezpieczeniowa Generali opublikowała swoje dane finansowe za pierwsze półrocze tego roku. Firma uzyskała przypis składki w wysokości 940 mln zł, co stanowi wynik lepszy o 6,4 % w porównaniu z rokiem poprzednim. Na ten wynik wpłynęło zwiększenie o 27 % sprzedaży polis majątkowych. Wypracowany zysk to 45 mln zł, a więc zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie, kiedy to wyniósł jedynie 6,1 mln zł.

Zobaczmy teraz na wyniki każdej spółek wchodzących w skład grupy Generali. Spółka sprzedająca ubezpieczenia majątkowe zebrała składki w wysokości 490 mln zł, czyli o 27 % więcej niż rok wcześniej. Prezes grupy zadowolony jest szczególnie, że polepszyła się rentowność, jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Tylko z samych tego typu polis wpłynęło 292 mln zł, czyli o 27 % więcej niż rok wcześniej. W wydanym przez spółkę komunikacie za przyczynę owego wzrostu podano zwiększenia „dynamiki sprzedaży” we wszystkich kanałach spółki.

Spółka sprzedająca ubezpieczenia na życie sprzedała polisy na kwotę 450 mln zł. Wynik ten jest mniejszy niż w roku 2010, kiedy zebrała ona 499 mln zł składek. Za przyczynę spadku spółka uznała niekorzystne zmiany na rynkach oraz fakt, że konsumenci mniej zainteresowani byli produktami ubezpieczeniowo-inwestycyjnymi, w których składka wpłacana jest jednorazowo. Chodzi tu głównie o polisolokaty, które wymagają wpłacenia danej kwoty na pewien okres czasu po to, by osiągnąć zyski zwolnione z tzw. podatku Belki.

Zapewne to przyczyniło się również do stopniowego odchodzenia od sprzedaży polisolokat na rzecz ubezpieczeń z regularnymi składkami. Tutaj sprzedaż wzrosła do kwoty 270 mln zł, czyli o 27 %.

Rezygnacja z polisolokat to nie tylko decyzja Generali. Również inne firmy ubezpieczeniowe sprzedające grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie odchodzą od tego typu produktów. Część firm stara się zwiększyć swój udział, jeśli chodzi o życiowe polisy grupowe, jako że specjaliści traktują ten sektor jako przyszłościowy z uwagi na coraz większe zainteresowanie ze strony pracodawców takimi produktami.

Grupa Europa – mniejszy przychód, większy zysk

Europa

Serię publikacji swoich wyników finansowych za pierwsze półrocze tego roku przez firmy ubezpieczeniowe kontynuuje grupa Europa. Kwota zebrana ze składek spadła o 36 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wówczas było to 3 mld zł a aktualnie 1,9 mld zł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przebudowa spółki sprzedającej ubezpieczenia na życie. Wiąże się to z przygotowaniami do wejścia w życie unijnej regulacji Solvency 2, która ma zacząć obowiązywać od roku 2013. Dlatego też TU Europa ogranicza sprzedawanie produktów z niskimi marżami i  wysokowolumenowych, zwiększa zaś sprzedaż polis długoterminowych. Prezes towarzystwa podkreśla jednak, że polisolokaty nie znikną z oferty firmy, niemniej stopniowo tego typu produkty są zastępowane przez ubezpieczenia z funduszami kapitałowymi. W omawianym okresie sprzedaż takich polis zwiększyła się o 200 % w wyniku czego przypis składek z tego tytułu wyniósł 0,5 mld zł.

Wprawdzie przychody spadły, jednak zysk, mimo tego wzrósł o 20 %. Wyniósł on 84 mln zł, zaś rok wcześniej 70 mln zł. To oczywiście zysk całej grupy. 43 mln zł tej kwoty wypracowała spółka sprzedająca (o 26 % więcej niż rok wcześniej), zaś 41 mln zł spółka życiowa.  Do wzrostu przychodów przyczyniły się mniejsza szkodowość i oczywiście dalsze przychody ze sprzedaży ubezpieczeń.

Prezes Europy na pytanie o ewentualne problemy, jeśli chodzi o ubezpieczenia kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, odpowiedział, że mimo ostatnich wzrostów kursu tej waluty, szkodowość takich polis nie wzrosła. Dodatkowo słabsza pozycja złotego sprawia, że banki bardziej interesują się ubezpieczeniami nieruchomości, na zakup których udzielają kredytów. To dobrze rokuje dla Europy, gdyż banki są jej głównym kanałem sprzedaży. Ubezpieczenia towarzystwa można dziś kupić w 33 bankach. W zeszłym miesiącu firma wzbogaciła swoją ofertę o kolejny typ produktów – ubezpieczenia medyczne, które również mają być dostępne za pośrednictwem banków. Nadzieje pokłada w rozwoju sprzedaży polis turystycznych oraz tych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zadbaj o swoją emeryturę – przegląd wybranych ubezpieczeń emerytalnych cz. I

O tym, że system, w którym funkcjonują jest zły i w wielu przypadkach nie gwarantuje świadczeń, które wystarczyłyby na to by po prostu przeżyć po przejściu na emeryturę, powiedziano już wiele. Dlatego też nie ma co odkładać decyzji o oszczędzaniu w III filarze. Niemniej dla niektórych przeszkodą jest mnogość ofert dostępnych na rynku. Oto przykład trzech wybranych, którymi można się zainteresować.

Zacznijmy od produktu oferowanego przez firmę Aegon, który nosi nazwę Gwarantowany Program Emerytalny Plus. Jest to ubezpieczenie na życie oraz dożycie, w którym dodatkowe świadczenia emerytalne zapewniane są po osiągnięciu przez klienta 65 roku życia. Dopuszczalny wiek osoby, która może przystąpić do programu to od 18 do 50 lat. Istnieją dwie opcje jeśli chodzi o opłacanie składek: można płacić raz w miesiącu minimum 100 zł lub raz w roku minimum 1000 zł. Jest też możliwość wstrzymania na pewien okres czasu płacenia składek. Minimalny okres ich odprowadzania to 15 lata a maksymalny – 30 lat. Każdy ubezpieczony ma dożywotnią gwarancję otrzymania świadczenia w tej wysokości jaka wcześniej została ustalona, niezależnie od tego jaka będzie koniunktura na rynkach. Można wybrać dwie formy wypłaty – jednorazową lub w miesięcznych ratach. Dzięki formie ubezpieczenia, środki te nie są opodatkowane. Dodatkowo każdy klient ma możliwość wyboru ubezpieczeń, które nie wpływają na wysokość końcowego świadczenia, chronią natomiast przed różnymi sytuacjami.

 

Kolejny produkt, który omówimy można znaleźć w ofercie firmy Allianz. Jest to indywidualne ubezpieczenie na życie oraz dożycie wraz z planem kapitałowym. Może z niego skorzystać każdy konsument w wieku od 18 do 61 lat. Umowa jest podpisywana na okres od 5 do 52 lat jednak dodatkową granicą jego długości jest ukończenie przez klienta 71 lat. Składka zależna jest od tego jaki wariant ubezpieczenia zostanie wybrany. Jeśli chodzi o częstotliwość jej wpłaty to istnieje tu większa dowolność niż w produkcie opisanym wcześniej. Mogą to być wpłaty miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Jest też możliwość wpłaty w każdym momencie dodatkowych środków, poza ustalonymi w umowie składkami. Co roku Allianz proponuje ubezpieczonemu zwiększenie składki o tzw. wskaźnik indeksacji, co pozwala na zniwelowanie oddziaływania inflacji. Oczywiście klient nie jest zobowiązany do zaakceptowania tej propozycji, może też sam zaproponować o ile chce zwiększyć regularne składki lub pozostać przy dotychczasowej ich wartości.  Wszystkie wpłacone pieniądze wpływają na specjalny rachunek, gdzie przeliczane są na jednostki uczestnictwa Funduszu Gwarantowanego. Końcowe świadczenie emerytalne wypłacone z tego ubezpieczenia to jego suma oraz zyski z inwestycji prowadzonych przez towarzystwo. Suma polisy jest ustalana w momencie podpisywania umowy i w pełni zależy od decyzji klienta.

 

Trzeci z omawianych produktów również znajduje się w ofercie Allianz. Jest to ubezpieczenie z rentą. Mogą deo niego przystąpić nawet osoby, które skończyły 61 rok życia. Warunkiem w ich przypadku jest jednak wpłata składki jednorazowej. Młodsi klienci mają do wyboru wpłatę jednorazową lub regularną. Towarzystwo nie wymaga od ubezpieczonych wcześniejszych badań lekarskich. Ubezpieczenie umożliwia otrzymania świadczenia emerytalnego po skończeniu 50 lat, a więc przed ustawowym wiekiem emerytalnym, w postaci dożywotniej renty. Można też ustalić okres, w którym świadczeniodawca gwarantuję wypłatę renty nawet jeśli ubezpieczony już umrze. W takiej sytuacji pieniądze będzie otrzymywała osoba uposażona, wskazana przez ubezpieczonego w umowie. Oprócz sumy ubezpieczenia świadczenie może być powiększone o ewentualne zyski z inwestycji. W każdym momencie trwania umowy można też wpłacać dodatkowe kwoty jako składki doraźne, jak również czasowo zawiesić wpłacanie jakichkolwiek składek. Częstotliwość ich wpłacania jest taka sama jak we wcześniej opisywanym produkcie Allianz.

Te trzy opisane powyżej produkty to mała część z tych ubezpieczeń emerytalnych, którymi warto się zainteresować. Kolejne produkty będą opisywane w następnych artykułach do lektury, których zapraszamy. I pamiętajmy, im wcześniej zaczniemy oszczędzać w trzecim filarze, tym większe prawdopodobieństwo, że wypracujemy sobie emeryturę na poziomie nas zadowalającym.

Wzrosty w Warcie

Pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku zakończyły się dla Warty dobrymi wynikami. Część majątkowa osiągnęła zysk netto rzędu 73 mln zł, tymczasem rok wcześniej okres ten zakończył się stratą na poziomie 52 mln zł. Z polis życiowych udało się uzyskać 15 mln zł czyli 17 % mniej niż w roku ubiegłym. Mniejsze zyski tej spółki tłumaczone są inwestycjami mającymi na celu rozszerzenie sieci sprzedaży. Dzięki tej decyzji firma zwiększyła swój udział jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie do 8,6 % (czyli o 0,5 %). do 9 % (czyli o 0,3 %). Poprawił się również wynik techniczny, który wyniósł 45 mln zł. Po pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku był on ujemny i wynosił -189 mln zł. Gorzej jest z wynikiem technicznym spółki sprzedającej ubezpieczenia na życie.
W zeszłym roku wyniósł on 24 mln zł a w tym 20,5 mln zł.

 

Zarząd spółki majątkowej jest zadowolony z jej sytuacji finansowej.  Jej prezes stwierdził, że na zyski wpływ miały łagodniejsza zima, jak również poprawa selekcji ryzyka, jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe. Pod koniec czerwca kwota odszkodowań wypłaconych w tym roku wynosiła 581 mln zł, czyli o 11 % mniej w stosunku do roku poprzedniego. Tak zwany wskaźnik szkodowo-kosztowy uległ zmniejszeniu ze 125 do 94 %. Dodatkowo Warcie udało się zmniejszyć koszty akwizycji.

Jeśli chodzi o część życiową Warty, to zarząd skupia się na plusach, którymi według niego jest zwiększenie przypisu składek z polis posiadających składki regularne. Grupowe ubezpieczenia na życie przyniosły przypis większy o 9 % a o 16 %.

Z końcem września Warta zaprezentuje założenia tworzonego budżetu na kolejne 3 lata. Jedną z kluczowych spraw w nowym budżecie mają być właśnie grupowe ubezpieczenia na życie. To już kolejna firma, która deklaruje chęć ekspansji i zwiększenie swoich udziałów w tej sferze rynku ubezpieczeniowego gdzie prym ciągle wiedzie PZU.

Plany ubezpieczeniowe ING Życie

Z niedawnego wywiadu z Prezesem ING Życie, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” można sporo dowiedzieć się o dalszych planach tego towarzystwa. Mimo gorszego wyniku technicznego i mniejszych zysków w pierwszych 6 miesiącach tego roku Tomasz Bławat skupia się na przede wszystkim na przypisie składki, który się zwiększył, tak jak to było w zamierzeniach towarzystwa. Wspomniane spadki traktuje jako naturalną konsekwencję polityki inwestycyjnej. Firma cały czas realizuje projekt rozpoczęty w zeszłym roku,  zgodnie z którym do roku 2015 ma zdobyć milion klientów. Aktualnie posiada ich 640 tys. Póki co nie wprowadza zapowiadanych, nowych rozwiązań, które pozwoliłyby na szybsze zdobywanie nowych konsumentów z uwagi na to, że ciągle trwają prace nad zwiększeniem możliwości i poziomu ich obsługi. ING Życie stawia więc nie tylko na jednorazową sprzedaż ubezpieczenia danemu konsumentowi ale przede wszystkim na zapewnienie mu takiego komfortu i zadowolenia z usług by nie rezygnował z oferty towarzystwa.

Spółka jest mocno zainteresowana zwiększeniem swego udziału w rynku, na którym sprzedaje się grupowe ubezpieczenia na życie. W krajach zachodnich, to z tego typu polis ubezpieczyciele życiowi zbierają największą ilość składek. U nas można zaobserwować stopniowe zwiększanie się liczby pracodawców zainteresowanych tymi produktami. Wiąże się to z tym, że dla wielu firm zaoferowanie grupowego pracownikowi jest jednym ze sposobów podwyższania jego lojalności.

Od 1,5 roku firma przygotowuje się do debiutu na giełdzie, póki co nie wiadomo jeszcze w jakim kraju się on odbędzie w grę wchodzą Amsterdam i Nowy Jork jednak prezes nie ujawnił szczegółów na ten temat. Póki co zakończony został etap polegający na rozdzieleniu dwóch typów działalności Grupy ING: bankowej i ubezpieczeniowej.

Jeśli chodzi o pozostałe cele firmy, to dotyczą one przede wszystkim zwiększeniu udziału w sprzedaży polis grupowych z aktualnego 0.9 % do 1,2 % na koniec tego roku i 3,5 % w roku 2015. W tym celu ING Życie inwestować będzie w rozwój sieci sprzedaży.

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarczą

Wiele osób, którzy posiadają grupowe ubezpieczenie na życie, nie decyduje się na wykup polisy indywidualnej. Najczęściej dlatego, że w ich mniemaniu byłoby to niepotrzebne dublowanie posiadanych produktów. Tymczasem gdy bliżej przyjrzeć się obu typu polis okazuje się, że nie można stawiać między nimi znaku równości. Obie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niemniej ochrona ta jest najpełniejsza wtedy, gdy polisy grupowe są uzupełniane przez indywidualne ubezpieczenia na życie.

Nie jest celem tego artykułu wymienianie wszystkich różnic między oboma typami polis, bo te zależne są również od ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, niemniej wśród tych najważniejszych, wspólnych dla większości produktów, można wymienić następujące:

 

  1. Indywidualne ubezpieczenia na życie są droższe i mają węższy zakres ochrony niż grupowe.
  2. Czynniki takie jak stan zdrowia, płeć, wiek nie mają wpływu na wysokość składki w polisach grupowych.
  3. Ubezpieczenia grupowe mają uproszczone procedury ich zawierania.
  4. Polisy grupowe są dostępne tylko dla określonych grup ubezpieczonych.

 

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarcząUbezpieczyciele podkreślają, że istotną różnicą jest sposób oceny i wyceny ryzyka. Przy ubezpieczeniu indywidualnym wymagane jest zazwyczaj wypełnienie ankiety na temat czynników ryzyka występujących w otoczeniu i pracy osoby, która chce się ubezpieczyć oraz przejście określonych badań i przedstawienie ich wyników. Przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego, pracodawca nie musi dostarczać tego typu informacji o każdym z pracowników objętych polisą. Dlatego też grupowe ubezpieczenia na życie są idealnym wyjściem dla starszych osób albo też cierpiących na różne choroby, gdyż te czynniki w przypadku polisy indywidualnej albo wpływałyby na zwiększenie składki, albo wręcz uniemożliwiały zakup ubezpieczenia.

Zatrzymajmy się jednak przy wysokości składki. W polisie grupowej wynosi ona średnio 50 zł, w polisie indywidualnej ta kwota jest wyższa. Rożnica wynika z wysokości świadczeń jakie każde z tych ubezpieczeń gwarantuje uposażonym. Grupowe ubezpieczenia na życie pozwalają na uzyskanie świadczenia w wysokości 20-30 tys. zł, indywidualne zapewniają wyższe odszkodowania i są zależne zazwyczaj od woli klienta i od tego jak wysoką składkę jest on skłonny płacić.

Pół roku pracy Rzecznika Ubezpieczonych

Rzecznik ubezpieczonych podsumował pierwsze 6 miesięcy swojej pracy w tym roku pod kątem skarg jakie otrzymał. Wszystkich skarg jakie otrzymał było 7437. Wśród nich 992 (13,34 %) dotyczyły ubezpieczeń na życie, a pozostałe polis majątkowych (86,59 %).  Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, to w większości chodziło o funkcjonowanie poszczególnych ubezpieczycieli. Z kolei w dziale majątkowym, skargi dotyczyły również działalności.  poszczególnych firm ubezpieczeniowych, ale również zagranicznych oddziałów towarzystw oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Najwięcej skarg, tak jak w poprzednich latach, wygenerowały ubezpieczenia komunikacyjne. Było ich 4087, co stanowi 55 % ogółu. Wśród nich 2395 skarg dotyczyło ubezpieczenia OC, a 865 kwestii związanych było ze składkami. Chodziło przede wszystkim o problemy z podwójnym OC, domaganiem się przez ubezpieczycieli zapłacenia składek, które uległy przedawnieniu, nieuzyskaniem zwrotu za niewykorzystane części składek po sprzedaży samochodu.

Ubezpieczenia AC

716 skarg dotyczyło ubezpieczenia AC, a 40 UFG. Jeśli chodzi o te związane z Funduszem, to najczęściej chodziło o odmowę wypłaty całości lub części odszkodowania oraz o kary finansowe za brak ubezpieczenia OC. 457 skarg wiązało się z polisami NNW, 19 z assistance i 6 z Zieloną Kartą.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie, jak to już zostało wspomniane, stało się przyczyną 992 skarg. Wśród nich 583 razy konsumenci skarżyli się na ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, które uzupełniają polisy życiowe. 266 skarg dotyczyło już wprost ubezpieczeń na życie, a 62 wiązało się z polisami z tzw. funduszem kapitałowym. 41 spraw dotyczyło ustalania i zwrotu składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia – chodziło tu zazwyczaj o wcześniejsze spłacenie kredytu i związane z nim ubezpieczenie. 21 pism zawierało prośby do Rzecznika o przesłanie interpretacji przepisów związanych z polisami na życie.

Zarzuty formułowane przez konsumentów w tej kategorii skarg dotyczyły zaniżonego, w ich mniemaniu, określenia wielkości odniesionego uszczerbku na zdrowiu oraz zbyt małych odszkodowań. Rzadziej dotyczyły one odmowy uznania zasadności roszczenia z uwagi na to, że dane zdarzenie nie odpowiadało definicjom zawartym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia albo też klient celowo nie podał wszystkich informacji na temat swojego stanu zdrowia przed podpisaniem umowy.

 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Z kolei w 772 skargach związanych z różnego typu ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, problemy dotyczyły odmowy wypłaty świadczeń przez ubezpieczycieli albo też niskiego odszkodowania związanego z niską sumą gwarancyjną zawartą w umowie. Również ubezpieczenie mienia budziło zastrzeżenia. Wśród 689 zgłoszeń z nim związanych, większość zarzutów związanych była z nieprawidłowościami przy likwidowaniu szkód wywołanych powodziami, ulewami i wiatrami. Duża część skarg wiązała się też ze szkodami, które zaistniały w zimie. Firmy ubezpieczeniowe odmawiały wypłaty odszkodowań z uwagi na to, że dane zdarzenie nie mieściło się w zakresie ochrony lub też mienie nie było wystarczająco zabezpieczone.

Ubezpieczenia nnw

126 skarg związanych było z polisami od następstw nieszczęśliwych wypadków, a 121 obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników.

W omawianym okresie Rzecznik Ubezpieczonych interweniował 5508 razy, co stanowi 74,1 % wszystkich skarg. W stosunku do 931 zgłoszeń odmówił podjęcia działań z uwagi na to, iż nie było przesłanek, które czyniłyby je zasadnymi, zostało wszczęte lub zakończone postępowanie w sądzie, dana sprawa nie leżała w gestii Rzecznika, nastąpiła ugoda z firmą ubezpieczeniową lub wycofanie skargi. Jeśli chodzi o pozostałe 992 sprawy, to ich ocena przez Rzecznika nie została jeszcze zakończona.

W konsekwencji podjętych interwencji w 1237 sprawach firmy ubezpieczeniowe zmieniły swoje stanowisko w sposób korzystny dla klientów (36,3 % spraw). 20 z nich zostało załatwionych przez ubezpieczycieli na zasadzie wyjątku. 2175 interwencji zakończyły się negatywnie dla ubezpieczonych. 38,4 % wszystkich skarg w których Rzecznik interweniował nadal jest przez niego analizowanych.

Tak wygląda podsumowanie pierwszego półrocza pracy Rzecznika, przed nim kolejne. Póki co większość interwencji nie przyniosło oczekiwanych przez konsumentów skutków, jednak te 36,6 % załatwionych spraw pokazuje, że warto korzystać z jego pomocy. W końcu jest ona darmowa i nie wymaga od konsumenta zbytniego wysiłku, a daje szansę na wygraną z ubezpieczycielem.

Smart+ ubezpieczenie na życie dla seniorów

Smart+ ubezpieczenie na życie dla seniorów
Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej dostrzegają i otwierają się na potrzeby osób zbliżających się do wieku emerytalnego oraz tych, którzy na emeryturze już są. Co więcej widzą w tej grupie klientów, którymi warto się zainteresować. Wynika to zapewne z faktu, że w naszym społeczeństwie z roku na roku systematycznie zwiększa się liczba obywateli w wieku powyżej 50 lat. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego aktualnie średnia życia jest o 5 lat większa niż na początku lat 90-tych. Ponadto udział osób będących w tzw. w wieku poprodukcyjnym również wzrasta. W 1990 roku było ich 13 % a w zeszłym roku 16,9 %. W roku 2010 w naszym społeczeństwie było 13,6 % osób w wieku powyżej 65 lat.

Dostrzegając te zmiany ING Życie przygotowało ubezpieczenie na życie dla klientów między 51 a 70 rokiem życia. Produkt nosi nazwę Smart+ i obejmuje wypłatę świadczeń nie tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego ale również w razie hospitalizacji, trwałego kalectwa, operacji jeśli są one wynikiem nieszczęśliwego wypadku. gwarantuje również odszkodowanie w przypadku śmierci klienta, która nie była wynikiem wypadku. Składka jest ustalana indywidualnie i nie zmienia się do końca trwania ubezpieczenia. Najniższa miesięczna składka dla osoby w wieku 60 lat to 54 zł.

Zawarcie umowy ubezpieczenia jest o tyle wygodne dla klienta, że ING Życie nie wymaga w przypadku tej polisy informacji związanych ze stanem zdrowia ubezpieczającego się. W związku z tym nie musi on poddawać się badaniom, które często są wymagane przez inne firmy ubezpieczeniowe w przypadku sprzedaży polis na życie. Nie jest konieczne nawet uzupełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia. Polisa na życie Smart+ może objąć również dzieci w wieku do 18 lat oraz współmałżonka.

Wraz z nią klient otrzymuje również pakiet usług assistance gwarantujących pomoc w sytuacji nagłych zdarzeń takich jak wypadek lub poważna choroba. Obejmuje ona takie świadczenia jak transport medyczny, zorganizowanie pomocy pielęgniarki lub rehabilitanta, dostarczenie leków itp.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki