*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenie ochrony prawnej’ Category

Concordia dogadała się z adwokatami – ubezpieczenia ochrony prawnej

Firma ubezpieczeniowa Concordia podpisała z Naczelną Radą Adwokacką umowę o współpracy i podejmowaniu działań promujących ubezpieczenia ochrony prawnej. Polisy tego typu są dużo bardziej znane w krajach Zachodniej Europy. Przykładowo w Niemczech 60 % obywateli jest posiadaczami takich ubezpieczeń. Pozwalają one na uzyskanie pomocy prawnej, gdy zajdzie taka potrzeba i pokrywają honorarium prawnika.

Według prezesa Concordii w tej dziedzinie jesteśmy opóźnieni w stosunku do wspomnianych Niemiec o 20-30 lat. Oczywiście nieprzypadkowo akurat ta firma podpisała porozumienie w sprawie promocji ubezpieczeń ochrony prawnej. Znajdują się one w ofercie Concordii. Ubezpieczyciel chce przekonać Polaków, że bardziej opłaca się wykupić takie ubezpieczenie płacąc stosunkowo niedużą składkę, niż ponosić dużo większe koszty, gdy trzeba będzie skorzystać z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Chodzi więc kolokwialnie mówiąc o „dmuchanie na zimne” lub też jeśli ktoś woli – przewidywanie potencjalnych problemów prawnych, które przecież wcale nie muszą wiązać się z łamaniem prawa.

Z kolei prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił uwagę, że popularyzacja takich ubezpieczeń może przyczynić się do zwiększenia poziomu prawnego bezpieczeństwa wśród obywateli naszego kraju. Zawarte porozumienie zakłada stworzenie listy adwokatów, którzy będą współpracować z Concordią. Każdy kto wykupi ubezpieczenie ma możliwość samodzielnego wyboru adwokata, którego usługi sfinansuje polisa, niemniej klienci często oczekują jakiejś rekomendacji ze strony ubezpieczyciela. Ta lista ułatwi im wybór. Ma również zostać stworzony wspólny cennik dotyczący oferowanych usług prawnych.

Ubezpieczenia sprzedawane przez Concordię zapewniają pomoc prawników w takich kwestiach jak sprawy sądowe dotyczące życia prywatnego klienta i jego bliskich, związane z ruchem drogowym czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprócz wynagrodzenia prawnika polisa finansuje również koszty sądowe, przeprowadzenia egzekucji oraz koszty, które należy zapłacić drugiej stronie w sytuacji gdy klient przegra proces.

Ubezpieczenia ochrony prawnej są  występują w ofercie towarzystwa pod nazwą Euroadwokat i są dostępne w kilku wariantach:  Agro, Basic, Biznes, Biznes Plus, Kierowcy, Komunikacja, Rodziny, Rodziny Plus.

Branża budowlana coraz częściej się ubezpiecza

Dynamika rozwoju branży budowlanej w Polsce zmniejsza się coraz bardziej i to szybciej niż się tego spodziewano. W związku z tym, również coraz więcej podmiotów chce się zabezpieczyć i decyduje się na ubezpieczenia należności. Z jednej strony w pierwszych sześciu miesiącach tego roku nastąpiło zwiększenie produkcji budowlanej o 20 %, z drugiej zaś, patrząc na terminy płatności w ciągu tego roku można zaobserwować znaczne opóźnienia w tym względzie. Coraz więcej też jest spraw dotyczących windykacji należności.

 UBEZPIECZENIA DLA FIRM < przeczytaj

To wydłużanie terminów płacenia za prace budowlane wiąże się z brakiem możliwości pozyskania środków na inwestycje z zewnątrz. Dane firmy Euler Hermes wskazują, że nawet wtedy gdy rynek budowlany dobrze się rozwijał ok 1/3 wszystkich płatności były regulowane po terminie. Teraz ta liczba jest większa.

W związku z tym wielu przedsiębiorców budowlanych zdało sobie sprawę, że jeśli na fakturze, którą wystawiają, wpisują dłuższy okres płatności, to tak naprawdę udzielają czegoś podobnego do kredytu. A skoro banki ubezpieczają kredyty by zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością klientów, to i oni powinni szukać jakichś zabezpieczeń. To sprawiło, że zwiększył się popyt na ubezpieczenia należności.

Również firmy ubezpieczeniowe sprzedające tego typu polisy zorientowały się, że ubezpieczenia te, muszą być tak skonstruowane, by rzeczywiście odpowiadały potrzebom przedsiębiorców. Nie chodzi więc o to, by były jak najtańsze ale by realnie zabezpieczały przed stratami ubezpieczonych.

Zmieniły się więc trochę warunki ubezpieczenia gdyż wcześniej, zazwyczaj były dostosowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw, które były głównymi zainteresowanymi polisami zabezpieczającymi zapłatę należności. Przykładowo dawniej wypadkiem ubezpieczeniowym określano tylko niewypłacalność, która była stwierdzona prawnie czyli np. ogłoszenie upadłości firmy. Teraz dodatkowo bierze się pod uwagę rzeczywistą niewypłacalność kontrahenta czyli, np. długotrwałe opóźnienie w uregulowaniu danej płatności.

Zdaniem Euler Hermes ponad 90 % odszkodowań w branży budowlanej dotyczy właśnie rzeczywistej niewypłacalności nabywców. Ciągle bowiem jeszcze sprawy sądowe w tej kwestii toczą się dość długo. Dlatego też przedsiębiorców interesuje, po jakim okresie firma ubezpieczeniowa stwierdza ową niewypłacalność. Dawniej w warunkach ubezpieczenia należności mowa była o 180 do 270 dniach, teraz w niektórych przypadkach jest to 60 dni po tym, jak ubezpieczony zgłosi, że ma problemy z uzyskaniem płatności. Innymi słowy po dwóch miesiącach ubezpieczonemu może zostać przyznane odszkodowanie.

UBEZPIECZENIE OC dla kazdego < wiecej

Zmianie uległ również proces windykacji. Firmy ubezpieczeniowe po zgłoszeniu przez klienta, który posiada ubezpieczenie należności, o opóźnieniu w płatności, najpierw rezerwują sobie pewien okres czasu na procedury windykacyjne. W ich ramach czas na na negocjacje klienta z niepłacącym kontrahentem został skrócony, szybciej też ubezpieczyciele kierują sprawę do sądu, po to, by ten wydał nakaz zapłaty należności, który może pomóc w dokonaniu skutecznej windykacji.

Oprócz ubezpieczeń należności większe zainteresowanie dotyczy również gwarancji ubezpieczeniowych. Wiąże się to ze zwiększeniem ilości inwestycji drogowych. Chodzi tu szczególnie o gwarancje kontraktowe, których nabywanie przez inwestorów jest formą zabezpieczenia przed niesolidnością wykonawców. Generalnie inwestorzy zaopatrują się w nie niezależnie od sytuacji gospodarczej kraju, chociaż pośrednio ma ona pewien wpływ na większe zainteresowanie nimi. Jeśli kontrakt podlega prawu o zamówieniach publicznych, to wykupienie takich gwarancji jest obowiązkowe. Dlatego też każda inwestycja, która jest finansowana z budżetu musi być w ten sposób zabezpieczona. Euler
Hermes przez 8 miesięcy tego roku zanotował 60-procentowy wzrost, jeśli chodzi o liczbę gwarancji kontraktowych. Jeszcze bardziej w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosło samo zainteresowanie tymi gwarancjami, mierzone przez liczbę zapytań dotyczących tego produktu ubezpieczeniowego.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli sytuacja na rynkach światowych będzie coraz gorsza, to inwestycje budowlane w naszym kraju również zmniejszą się. Raczej mało prawdopodobne jest jednak, że zostaną one całkowicie zaprzestane. Zapewne będzie mniej inwestycji drogowych, po tym jak zakończą się te trwające aktualnie, niemniej rozwój infrastruktury związanej z gazownictwem, koleją czy branżą energetyczną będzie kontynuowany.    Tak wiec na pewno zarówno gwarancje kontraktowe jak i ubezpieczenia należności nadal będą znajdowały swoich nabywców.

Ubezpieczenie kredytu chroni bank nie ciebie

ubezpieczenia dolaczane do kartMimo tego, że przy zaciąganiu kredytu hipotecznego musimy wykupić przynajmniej jedno ubezpieczenie, a w niektórych przypadkach więcej, to trzeba pamiętać, że te ubezpieczenia nie maja chronić nas ale bank. Tymczasem, niektórzy konsumenci budują na fakcie kupna tych polis swoje złudne poczucie bezpieczeństwa finansowego. W przypadku polis, które bank wymaga od kredytobiorców, to bank a nie klient jest podmiotem uprawnionym do występowanie o odszkodowanie. Oczywiście nie musi to robić, tak samo nie musi też wchodzić na drogę sądową jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia. Dlaczego piszę, że nie musi? No bo czasami mniej czasochłonne i kosztowne jest ściągnięcie zaległych należności ok klienta, mimo że ma on problemy z regularnymi spłatami. Tym bardziej, że zabezpieczeniem kredytu jest kredytowana nieruchomość, którą w razie potrzeby bank może sprzedać.

Zobrazujmy to przykładem z życia, który wprawdzie nie wiąże się z kredytem hipotecznym ale zasada działania jest ta sama. Pewne małżeństwo w roku 2008 wzięło kredyt konsolidacyjny na kwotę 130 tys. zł.. Warunkiem jego otrzymania było ubezpieczenie na życie, które oboje małżonków wykupiło wpłacając składkę w wysokości 4,7 tys. zł za pięć lat z góry. Jako zabezpieczenie kredytu posłużyła hipoteka posiadanego przez nich mieszkania. 8 miesięcy po zaciągnięciu kredytu zmarł mąż, żona sądziła, iż w tej sytuacji odszkodowanie z ubezpieczenia zostanie przeznaczone na spłatę kredytu tak bowiem wyjaśniła jej konieczność wykupienia ubezpieczenia pracownica banku. Ubezpieczyciel jednak wydał decyzję odmowną i nie wypłacił odszkodowania. Powodem było stwierdzenie przez lekarza współpracującego z firmą, że ubezpieczony ukrył fakt iż miał chore serce. Według żony mąż raz tylko był w szpitalu i generalnie nie chorował zaś powodem zgonu była sepsa co wykazała zlecona sekcja zwłok. Posiada ona niezbędną dokumentację medyczną, która potwierdza to co mówi, niestety nie ma możliwości odwołania się od orzeczenia towarzystwa ubezpieczeniowego bo uprawniony do tego jest jedynie bank i nie zgodził się na przyznanie swojej klientce praw do tego typu działań. Teraz kobieta nie jest w stanie samodzielnie spłacać zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Bank póki co czeka na zakończenie postępowania spadkowego, tyle tylko, że jedynym spadkiem kobiety jest mieszkanie, w którym mieszka, a które jest zabezpieczeniem kredytu.

 

Ten przypadek nie jest odosobniony. Banki po prostu wiedzą co w takich sytuacjach jest dla nich łatwiejsze i takie rozwiązania wybierają. Często chodzi właśnie o blokowanie przez bank możliwości odwołania się albo też nie występowanie o odszkodowanie.

Oto kolejny przykład – tym razem z jednej ze skarg, które trafiły do Rzecznika. Po śmierci kredytobiorcy, który wcześniej wykupił odpowiednie ubezpieczenie bank zażądał by spłatę zobowiązań przejęli spadkobiercy. Gdy otrzymali wezwanie do uregulowania długu zapłacili żądaną kwotę, później jednak zwrócili się z pytaniem do Rzecznika czy kredyt posiadał ubezpieczenie. Dowiedzieli się, że polisa była wykupiona, tyle tylko, że bank nie podjął żadnych kroków w celu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

 

Dzięki takiemu postępowaniu banki nie ponoszą takich kosztów jak w sytuacjach gdyby w razie odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia trzeba było pozwać ubezpieczyciela do sądu. Wystąpienie do spadkobierców jest dużo tańsze i prostsze. Jest też powód, o którym się raczej nie mówi a mianowicie fakt, że to co kredytobiorcy płacą jako składkę na ubezpieczenie w rzeczywistości tylko w części nią jest i ta część trafia do ubezpieczyciela. Pozostała kwota to ukryta przez bank opłata z tytułu udzielenia kredytu. Zazwyczaj ubezpieczyciel dostaje 10 % a bank 90 %. Kwota dla banku zmniejsza się wraz ze wzrostem jego szkodowości w oczach firmy ubezpieczeniowej. Innymi słowy im więcej odszkodowań otrzymuje tym jest ona mniejsza.  Tak więc jak widać jest to kolejny powód, dla którego bankom nie opłaca się korzystania z wykupionych przez klientów ubezpieczeń. Niestety działania te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Współcześni niewolnicy – gang w Wielkiej Brytanii

W ubiegłym tygodniu w Wielkiej Brytanii policja złapała gang, który zajmował się werbowaniem bezrobotnych oraz osób z różnymi problemami i zmuszali ich do ciężkiej pracy w nieludzkich warunkach. W trakcie akcji na polu kempingowym w Bedfordshire niearesztowanych zostało pięć osób w tym jedna kobieta. Trzy następne osoby są ścigane. Według nieoficjalnych informacji wszyscy należeli do romskiego gangu pochodzącego z Irlandii. Jeśli chodzi o przedmioty znalezione przez policję to była wśród nich broń, pieniądze w dużej ilości i narkotyki.

Ubezpieczenia na zycie < zobacz

Do pracy zmuszano 24 mężczyzn. Większość z nich to Brytyjczycy (17). Pozostali to Rumuni, Litwini oraz 3 Polaków. Wszyscy byli wyczerpani i wycieńczeni. Otrzymywali bardzo małe porcje jedzenia dlatego teraz przyzwyczaja się ich do jedzenia standardowych posiłków. Nad wszystkimi roztoczono pomoc psychologiczną, lekarską oraz ze strony pracowników socjalnych. Część osób, które pracowało dla gangu uciekło wcześniej na własną rękę.

Werbunek odbywał się w instytucjach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych , punktach, w których rozdaje się żywność osobom bezdomnym. Przestępcy obiecywali pracę oraz mieszkanie. Po przyjeźdfzie na kemping zabierano im dokumenty oraz telefony. Mieszkali w przyczepach zarówno kempingowych jak i służących do transportu koni. Nie było tam toalet, bieżącej wody oraz ogrzewania. Jeden z uwięzionych mężczyzn żył w ten sposób przez 15 lat.

Praca trwała 6 dni w tygodniu., O 5 rano mężczyźni byli przewożeni do miejsca pracy gdzie między innymi kładli nawierzchnię oraz ją wyrównywali jak również pozbywali się budowlanych śmieci. W niedzielę odbywał się prace porządkowe na kempingu. Nie otrzymywali za to wszystko wynagrodzenia. Co ciekawe przez trzy ostatnie lata policja otrzymała 28 zgłoszeń na temat tego obozu pracy. Informowały o nim osoby, które uciekły. Jak na razie nie podano wyjaśnienia dlaczego reakcja służb mundurowych nie miała miejsca wcześniej. Sprawa jest w toku.

W świetle bryty6jskiego prawa aresztowanym może grozić kara do 14 lat pozbawienia wolności jak również grzywna i przepadek mienia.
YouTube Preview Image

MON nie wypłaci odszkodowań bliskim poległych żołnierzy

MON nie wypłaci odszkodowań bliskim poległych żołnierzyNa spotkaniu rodzin żołnierzy, którzy polegli w trakcie wykonywania swoich obowiązków w Afganistanie i Iraku ze specjalną komisją powołaną w sprawie wypłaty odszkodowań dla nich przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przekazano im informację, że póki co żadne odszkodowania nie zostaną wypłacone. Roszczenie każdej z rodzin będzie rozpatrywane oddzielnie przez sąd i to od jego wyroku zależeć ma to czy MON wypłaci w danym przypadku odszkodowanie, czy też nie.

Sylwester Nowakowski, który jest pełnomocnikiem tych rodzin, określa przedstawione przez Ministerstwo prawne analizy mianem „karkołomnych”. Jego oburzenie budzi fakt, że resort nie czuje się odpowiedzialny za śmierć żołnierzy, którzy zginęli na służby. Co więcej przedstawiciel MON zasugerował, że bliscy poległych powinni szukać sprawców śmierci we własnym zakresie i domagać się od nich odszkodowań. Zakrawa to na kpinę gdyż wynika z tego, że rodziny powinny same ścigać terrorystów, raczej bowiem ciężko wyobrazić sobie, iż ci zdecydują się na zapłacenie odszkodowań.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE < wejdz

O zadośćuczynienie od resortu ubiega się 66 osób, które są najbliższą rodziną 27 poległych żołnierzy. 14 z nich zginęło w Iraku a 13 w Afganistanie. Począwszy od czerwca pełnomocnik rodzin w sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście, składał wezwania do ugody – warunkiem było wypłacenie przez MON miliona zł. Pierwsze posiedzenie w sprawie ugody odbędzie się 15 września. Dotyczy ono tylko jednego poległego, kolejne, które odbędzie się 19 września dotyczyć będzie kilku poległych. Oczywiście jeśli przekazane niedawno stanowisko resortu nie zmieni się to o ugodzie nie ma mowy co skłoni rodziny żołnierzy do wystąpienia przeciwko Ministerstwu z powództwa cywilnego. Mecenas Nowakowski chce interweniować w tej sprawie u premiera. Tymczasem MON wyjaśnia swoje stanowisko faktem, że żołnierze posiadali ubezpieczenia, z tytułu których każda z rodzin otrzymała odszkodowanie w kwocie 250 tys. zł i pakiet socjalny, w skład którego wchodzą takie świadczenia jak renty, zapomogi na kształcenie dzieci, pomoc w znalezieniu pracy. Pełnomocnik natomiast argumentuje, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika iż staranie się o dodatkowe zadośćuczynienie jest w tym przypadku zasadne.

Wykonanie remontu też można ubezpieczyć

W okresie wakacyjnym wiele osób decyduje się na remont mieszkania wcześniej wysyłając dzieci na letni wypoczynek. Jednak nie zawsze oznacza to, że osoba wynajmująca ekipę remontową ma urlop i może nadzorować prace przez nią wykonywane. Czasem po prostu brakuje specjalistycznej wiedzy, by stwierdzić czy całość prac jest wykonywana dobrze czy też nie. Pewne usterki i niedokładności wychodzą na jaw nawet po kilku dniach, nie mówiąc już o miesiącach. Wtedy nie zawsze wiadomo w jaki sposób i u kogo konkretnie dochodzić swoich praw. Lepiej więc zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Jak to zrobić? Pomóc nam może ubezpieczenie ochrony prawnej. Dzięki niemu wyegzekwowanie zadośćuczynienia od firmy remontowej na drodze sądowej będzie dużo łatwiejsze. Ale zacznijmy od początku.
Gdy wybierzemy już ekipę, która wykona zlecone przez nas prace, należy podpisać z tą firmą umowę o dzieło, w której określi się specyfikę prac, które mają być wykonane. Są firmy, niewidzące potrzeby podpisywania umów z uwagi na to, że Kodeks Cywilny pozwala na zawieranie umów ustnych, niemniej forma pisemna ułatwi nam dochodzenie naszych potencjalnych roszczeń.kup ubezpieczenie mieszkania

W umowie szczegółowo powinniśmy określić obowiązki zarówno wykonawcy jak i zleceniodawcy. Chodzi o wspomniany opis prac do wykonania, terminu ich zakończenia, kosztorys i sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz termin jego wypłaty. Dobrze jest też umieścić wpis na temat odbioru prac, najlepiej by został on potwierdzony na piśmie (protokół odbioru). W umowie powinno się pojawić stwierdzenie, że wykonawca odpowiada również za podwykonawców, którymi się posługuje.

 Zobacz:

Ubezpieczenia majątkowe

Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia to w umowę można wpisać określoną kwotę albo też wybrać wynagrodzenie kosztorysowe, które obliczane będzie na podstawie kosztorysu. Jeśli to my go sporządzimy, wtedy wykonawca może domagać się wyższego wynagrodzenia w sytuacji, gdy pojawi się konieczność wykonania dodatkowych usług, nieprzewidzianych wcześniej Jeśli kosztorys sporządził wykonawca, wówczas o wyższe wynagrodzenie może starać się tylko wtedy, gdy nie miał możliwości przewidzenia owych dodatkowych prac. Co więcej nie może tego zrobić jeśli wykonał je bez naszej zgody.

Pamiętajmy, że jeśli mamy jakieś zastrzeżenia do jakości wykonywania prac w ich trakcie to nie ma co czekać do zakończenia remontu. Należy mówić o nich od razu i wyznaczyć termin usunięcia wad czy wprowadzenia zmian. Jeśli ekipa nie wywiąże się z tego, możemy zgodnie z prawem zerwać umowę a nawet zlecić dokończenia remontu innemu podmiotowi na koszt tego, który podpisał z nami wcześniej umowę.

Jeśli w trakcie remontu nie mieliśmy zastrzeżeń, to po jego zakończeniu należy dokładnie obejrzeć efekty i spisać protokół odbioru, w którym znajdą się również zauważone usterki. Powinny go podpisać obie strony.

Jeśli wykonane dzieło ma wady, Kodeks Cywilny daje nam prawo do żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Gdy wykonawca nie wywiąże się z tego w określonym czasie możemy naprawy nie uznać. Tyle Kodeks, życie pokazuje jednak, że jest to trochę bardziej skomplikowane. Zdarzają się sytuacje, że wykonawca nie wywiązał się z terminu napraw, nie wykonał ich bo nie można było tego zrobić albo wszystko wskazuje na to, że nie jest w stanie usunąć usterek w określonym czasie.

Jeśli polubowne środki zawiodły, wówczas przychodzi czas kiedy wspomniane na początku ubezpieczenie ochrony prawnej może być bardzo przydatne. Należy złożyć pozew o odszkodowanie, w którym określimy szkody oraz ich wartość oraz przedstawimy dowody wskazujące na zasadność naszych roszczeń (jednym z nich może być wspomniany protokół odbioru). Samo złożenie pozwu a potem proces wiąże się z kosztami, na które nie każdego stać. Ubezpieczenie ochrony prawnej sfinansuje owe koszty łącznie z wynagrodzeniem dla adwokata czy radcy prawnego, który pomoże nam załatwić wszelkie formalności i doprowadzić sprawę do pozytywnego końca. Należy pamiętać, że sprawy tego typu ulegają przedawnieniu po dwóch latach od daty kiedy dzieło zostało wykonane lub też od daty kiedy zgodnie z umową miało zostać wykonane.

Ubezpieczenia dla bogatych

Ubezpieczenia dla osób majętnych nie są w Polsce zbyt rozwinięte, niemniej firmy ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach coraz więcej polis atrakcyjnych dla tej grupy klientów.

Dane szacunkowe, które posiada PKO  wskazują, że w Polsce może być kilkadziesiąt tysięcy lub ok. 100 tys. Osób, które posiadają majątek (gotówka, lokaty, papiery wartościowe) o wartości ponad 1 mln zł. W związku z tym chętnych na tzw. ubezpieczenia luksusowe powinno być sporo tyle że w roku 2009 ten rynek niemal się zatrzymał. Przykładowo prawie zupełnie ustało zainteresowanie jeśli chodzi o ubezpieczenia koni. W ubiegłym roku nastąpiła niewielka poprawa, w tym zaś raczej wielkich zmian również nie należy się spodziewać.

Najbogatsza ofertę firmy ubezpieczeniowe oferują osobom pełniącym kierownicze funkcje w różnych firmach. Są to najczęściej ubezpieczenia mienia przedsiębiorstwa oraz ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Ta ostatnia polisa chroni przed konsekwencjami błędnych decyzji przy zarządzaniu firmą. Oczywiście nie chodzi tu o świadome działanie na jej niekorzyść. Ubezpieczenia te w branży określa się skrótem D&O od angielskiego wyrażenia  directors and officers. Z ankiety przeprowadzanej w środowisku brokerów, wynika, że w ubiegłym roku sprzedaż polis D&D mogła wzrosnąć o 25 %. Niestety nie wiąże się to z większą wartością składek z tego tytułu, ta pozostaje na podobny poziomie od roku 2007.

 

Ale bogaci ludzie nie żyją tylko pracą. Mają też swoje mienie, które trzeba należycie zabezpieczyć. Niedawno na polskim rynku pojawiła się polisa będąca wynikiem współpracy polskiego przedstawiciela  Lloyd’s of London z firmą Gras Savoye. Jest to ubezpieczenie domu lub mieszkania o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi tu szczególnie o przedmioty będące na wyposażeniu domu, również te wartościowe. Maksymalna wartość ubezpieczanej nieruchomości mieszkalnej to 20 ml zł. Ubezpieczenie obejmuje też majątek ruchomy, który klient zabiera w podróż. Dodatkowym atutem jest polisa OC w życiu prywatnym. Polskie firmy ubezpieczeniowe również dają możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia jeśli klient posiada drogi dom lub mieszkanie. Poszerzana jest też ochrona ubezpieczeniowa.

YouTube Preview Image

Jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń, które ubezpieczyciele dodają do innych polis a banki do swoich produktów, np. do kart kredytowych, są różnego rodzaju assistance. Tutaj zakres proponowanych usług jest naprawdę zróżnicowany. Zaczyna się od napraw różnego typu sprzętu RTV, AGD itp. przez pomoc w szybkim zorganizowaniu wyjazdu po zwrot kosztów za szkody spowodowane przez domową pomoc pod nieobecność właścicieli.

Ciekawym przykładem jest ubezpieczenie dodawane do karty  Diners Club Golf. Obejmuje ono swoją ochroną torby i kijów golfowych podczas przelotu samolotem. Jeśli sprzęt zostanie utracony lub opóźni się jego dostarczenie, z ubezpieczenia finansowane jest wypożyczenie kijów i całego sprzętu do momentu odzyskania bagażu lub na czas wyjazdu.

Bogaci ludzie posiadają najczęściej drogie samochody. Tak więc kolejny typem polisy dla osób zamożnych, o którym powiemy są ubezpieczenia komunikacyjne. Firmy ubezpieczeniowe wyraźnie określają kiedy auto można nazwać luksusowym – mianowicie wówczas, gdy jego wartość wynosi od 200 tys. zł wzwyż. Sprzedaż ubezpieczenia AC takiego samochodu towarzystwa uzależniają od tego czy posiada on specjalny system ochrony i satelitarny system lokalizacji. Niektóre firmy ubezpieczeniowe dają możliwość wykupienia opcji rozszerzonej polisy. W przypadku ACV może to być, np. wypłata odszkodowania nawet jeśli samochód miał przeterminowane badanie techniczne. Najbardziej rozbudowane autocasco w przypadku aut luksusowych jest średnio o 30 % droższe od standardowego.

W Polsce są też oferty dla osób zamożnych jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie. Aviva oferuje w tej grupie produktów polisę Opiekun VIP, przeznaczony dla tych klientów, którzy chcą się ubezpieczyć na dużą kwotę. Zakres ochrony może być rozszerzony w każdym momencie trwania umowy o takie warianty jak ciężka choroba, leczenie szpitalne , niezdolność do pracy z powodu choroby lub wypadku itp. Ubezpieczenie na życie dla bogatych jest oferowane również przez innych ubezpieczycieli jak np. Polisa-Życie czy Nordea.

Do dużo rzadszych ubezpieczeń w Polsce jeśli chodzi o polisy dla osób prywatnych należą ubezpieczenia dzieł sztuki. W 2009 roku wprowadziła je Axa Art. Jest to polisa od wszystkich ryzyk.

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy będziesz oszczędzać na emeryturę, po okrojeniu składek z OFE?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...