*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Archive for the ‘Ubezpieczenie pogrzebu’ Category

Ubezpiecz nagrobki bliskich i cos dla humoru :)

Listopad to czas kiedy wielu z nas w szczególny sposób pamięta o grobach swoich bliskich. Niemniej nawet jeśli ktoś stara się utrzymać je w należytym stanie przez cały rok, to i tak nie uchroni grobów przed zdarzeniami losowymi, które mogą je mocno uszkodzić. Chodzi tu zarówno o czynniki atmosferyczne, jak i działania osób trzecich – kradzieże i dewastacje. W takich sytuacjach koszty przywrócenia nagrobków do stanu pierwotnego mogą być znaczne. Można się jednak ustrzec przed takimi wydatkami, wykupując ubezpieczenie nagrobka.  Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj sprzedają tego typu polisy jako opcję dodatkową do ubezpieczenia mieszkania. Standardowy czas trwania umowy to 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenia nagrobków wskutek działania czynników atmosferycznych, bądź zniszczenia w wyniku wandalizmu. Większość polis obejmuje również sytuacje, gdy jakieś elementy nagrobka zostaną skradzione, po dwa runkiem, że były one przymocowane w sposób stały do całości.

Ubezpieczenie nagrobków oferują takie firmy ubezpieczeniowe jak  Signal Iduna,  Allianz oraz Warta i PZU.

Wysokość składki bywa różna, jednak zazwyczaj jest to kwota stanowiąca od 1 do 2 % wartości danego nagrobka. Jednak na jej wysokość mają wpływ również inne czynniki. Są nimi: miejsce, w którym grobowiec się znajduje oraz zakres ochrony. Dlatego też wysokość składki ubezpieczeniowej za polisę chroniącą nagrobek warty 5 tys. zł, może wahać się od 50 do 100 zł za rok.

Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj ustalają limity wartości szkód, od których ponoszą odpowiedzialność za szkody. Innymi słowy za niewielkie szkody odszkodowania możemy nie otrzymać. Świadczenia nie dostaniemy też jeśli nagrobek zostanie uszkodzony w wyniku działalności różnych firm kamieniarskich, podmiotów zarządzających cmentarzami czy przedsiębiorstw pogrzebowych. Niektóre ubezpieczenia (zazwyczaj te najtańsze) nie uwzględniają uszkodzeń spowodowanych przez palące się znicze czy świece albo też osuwanie się ziemi. Czasami ochrona nie dotyczy również elementów trwale przymocowanych do nagrobka.

Przy lekturze warunków ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na te kwestie jak również na termin, w którym szkoda powinna zostać zgłoszona, oraz rodzaj wymaganej dokumentacji.

YouTube Preview Image

MON idzie na ugodę w sprawie odszkodowań dla rodzin poległych

Jest ciąg dalszy sprawy odszkodowań dla bliskich żołnierzy poległych podczas działań wojennych w trakcie misji poza granicami naszego kraju. Jeszcze kilka tygodni temu MON stało na stanowisku, że nie wypłaci świadczeń, których domagali się bliscy 28 poległych. Naczelnym argumentem resortu był fakt otrzymania przez wspomniane osoby odszkodowania z ubezpieczenia, które każdy z żołnierzy posiadał. Kilka dni temu Minister Obrony kolejny raz spotkał się z rodzinami i zadeklarował, że jest gotowy do ponownego przystąpienia do rozmów na temat zadośćuczynień i umówił się na negocjacje w tej sprawie z pełnomocnikami rodzin. Jeden z nich – Sławomir Nowakowski określił wypowiedź ministra jako „wielki przełom” w sprawie. Szef Resortu Obrony podjął też decyzję o powołaniu opiekunów, którzy będą pomagać poszczególnym rodzinom poległych w indywidualnych problemach. Wyznaczy je szef Sztabu Generalnego. Ma to być odpowiedź na oczekiwania wyrażone przez bliskich żołnierzy podczas spotkania z ministrem. Niektórzy z nich skarżyli się na nierówne traktowanie. Chodzi tu między innymi o gorszą sytuację wdów żołnierzy, którzy zginęli w trakcie służby jako żołnierze nadterminowi.

Również prezydent zapytany o świadczenia, których oczekują rodziny poległych stwierdził, że nie może być przeciwny ich wypłacie. Zaznaczył, że przecież już wcześniej miały miejsce precedensy w tej kwestii – wypłacono zadośćuczynienia rodzinom żołnierzy, którzy ponieśli śmierć w Smoleńsku i w katastrofie CASY. Komorowski stwierdził też, że należałoby od nowa przemyśleć działanie systemu, który decyduje o wypłacie tego typu odszkodowań.

Na spotkaniu z Ministrem Siemoniakiem nie były obecne media. Całość trwała 2 godziny. Następnie przez godzinę trwały indywidualne spotkania z niektórymi rodzinami. Oprócz wspomnianych wyżej słów padły również takie, które mówiły o otwartości Ministerstwa na propozycje rodzin. Oprócz niego w spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceminister Czesław Mroczek oraz dowodzący Sztabem Generalnym, gen. Mieczysław Cieniuch.

Dotychczasowe stanowisko MON wynikało z przepisów na mocy których, gdy ginie żołnierz, wypłacane jest świadczenie jednorazowe stanowiące osiemnastokrotność wynagrodzenia dla żony i dziecka lub też dziewięciokrotność, jeśli w grę wchodzą inni członkowie rodziny. Oprócz tego z ubezpieczenia wykupionego przez Ministerstwo wypłacane jest odszkodowanie w kwocie 250 tys. zł.

MON nie wypłaci odszkodowań bliskim poległych żołnierzy

MON nie wypłaci odszkodowań bliskim poległych żołnierzyNa spotkaniu rodzin żołnierzy, którzy polegli w trakcie wykonywania swoich obowiązków w Afganistanie i Iraku ze specjalną komisją powołaną w sprawie wypłaty odszkodowań dla nich przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przekazano im informację, że póki co żadne odszkodowania nie zostaną wypłacone. Roszczenie każdej z rodzin będzie rozpatrywane oddzielnie przez sąd i to od jego wyroku zależeć ma to czy MON wypłaci w danym przypadku odszkodowanie, czy też nie.

Sylwester Nowakowski, który jest pełnomocnikiem tych rodzin, określa przedstawione przez Ministerstwo prawne analizy mianem „karkołomnych”. Jego oburzenie budzi fakt, że resort nie czuje się odpowiedzialny za śmierć żołnierzy, którzy zginęli na służby. Co więcej przedstawiciel MON zasugerował, że bliscy poległych powinni szukać sprawców śmierci we własnym zakresie i domagać się od nich odszkodowań. Zakrawa to na kpinę gdyż wynika z tego, że rodziny powinny same ścigać terrorystów, raczej bowiem ciężko wyobrazić sobie, iż ci zdecydują się na zapłacenie odszkodowań.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE < wejdz

O zadośćuczynienie od resortu ubiega się 66 osób, które są najbliższą rodziną 27 poległych żołnierzy. 14 z nich zginęło w Iraku a 13 w Afganistanie. Począwszy od czerwca pełnomocnik rodzin w sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście, składał wezwania do ugody – warunkiem było wypłacenie przez MON miliona zł. Pierwsze posiedzenie w sprawie ugody odbędzie się 15 września. Dotyczy ono tylko jednego poległego, kolejne, które odbędzie się 19 września dotyczyć będzie kilku poległych. Oczywiście jeśli przekazane niedawno stanowisko resortu nie zmieni się to o ugodzie nie ma mowy co skłoni rodziny żołnierzy do wystąpienia przeciwko Ministerstwu z powództwa cywilnego. Mecenas Nowakowski chce interweniować w tej sprawie u premiera. Tymczasem MON wyjaśnia swoje stanowisko faktem, że żołnierze posiadali ubezpieczenia, z tytułu których każda z rodzin otrzymała odszkodowanie w kwocie 250 tys. zł i pakiet socjalny, w skład którego wchodzą takie świadczenia jak renty, zapomogi na kształcenie dzieci, pomoc w znalezieniu pracy. Pełnomocnik natomiast argumentuje, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika iż staranie się o dodatkowe zadośćuczynienie jest w tym przypadku zasadne.

Forum ubezpieczeniowe

Forum ubezpieczeniowe, na którym znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania odnośnie ubezpieczeń.

forum ubezpieczenioweStrona główna forum „polisa na życie” to zagadnienia z tematów takich jak: ubezpieczenia zdrowotne, na życie, komunikacyjne, majątkowe, turystyczne, społeczne, ubezpieczenia sprzętu, ubezpieczenia zwierząt. To również możliwość uzyskania odpowiedzi na nietypoew ubezpieczenia, a także jak radzić sobie z odmową wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w przypadku wyrządzenia krzywdy lub uczestniczeniu w wypadku dorgowym.  Nowy dział o tytule „Żale i płacze ubezpieczonego” to dział, w którym opowiadamy o zaistniałych ciężkich i śmiesznych sytuacjach ubezpieczeniowych. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Forum ubezpieczeniowe znajdziesz pod adresem: www.polisa-na-zycie.pl

http://www.polisa-na-zycie.pl/

http://www.polisa-na-zycie.pl/

Odprawa pośmiertna od pracodawcy czy z ubezpieczenia

Jak wynika z badań, polskie przedsiębiorstwa niechętnie zapewniają swoim pracownikom ubezpieczenie na życie. Ponadto zazwyczaj kadra zarządzająca firmy, toleruje tylko ubezpieczenia grupowe, które pracownicy wykupią sami dla siebie. Większość przedsiębiorców traktuje ubezpieczenia pracowników jako rzecz zbędną, jednakże istnieje sporo powodów dla których warto nabywać ubezpieczenia.

Opłata za grupowe ubezpieczenia jest kosztem uzyskania przychodu tak więc można ją odliczyć od podatku.

Zobacz > Jako koszty uzyskani przychodu traktowane jest ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie związane z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie na życie zapewniane przez pracodawcę są ogromną motywacją dla pracowników obecnych jak i przyszłych. Każdy bowiem chce pracować w firmie której los pracownika i jego rodziny nie jest obojętny.

Odprawa pośmiertna Po śmierci pracownika, jego rodzinie i osobom uposażonym należy się odprawa pośmiertna. Odprawa ta powinna wynosić zależnie od stażu pracy, od jednej miesięcznej pensji do nawet półrocznej jej równowartości. Odprawa pośmiertna przysługuje jednak jedynie rodzinom tych pracowników, którzy nie posiadali ubezpieczenia na życie. Ponieważ w razie śmierci ubezpieczonego to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie pośmiertne. Obowiązek wypłaty odprawy ciąży na pracodawcy jedynie wtedy gdy, kwota wypłacona przez ubezpieczyciela nie jest równoważna kwocie przysługującej za odbyty staż pracy. W takim przypadku pracodawca musi wypłacić osobom uposażonym kwotę stanowiąca brakującą różnicę. By być zwolnionym z tego obowiązku pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym ubezpieczenie na życie. Dobrze byłoby gdyby ubezpieczenie zostało zawarte na kwotę, która będzie zbliżona do przysługującej odprawy pośmiertnej za przepracowany okres większy niż 15 lat. W przypadku pracowników, których rodzinę stanowi jedynie współmałżonek, kwota zwieranego ubezpieczenia na życie powinna wynosić połowę najwyższej  ustawowej odprawy.

Uposażonymi mogą być osoby inne niż członkowie rodziny, jeśli tylko zostały wskazane przez podlegającego ubezpieczeniu pracownika. W przypadku wypłaty odszkodowania osobie uposażonej nie będącej najbliższą rodziną, pracodawca nie musi wypłacać świadczenia również rodzinie, jeśli kwota ubezpieczenia  pokrywa całą należność.

Obecny punkt widzenia polskich pracodawców dotyczący polis grupowych powinien się zmienić, ponieważ grupowe ubezpieczenia na życie pracowników są dla nich doskonałym rozwiązaniem na przyszłość.

Niższy zasiłek na pogrzeb

Zmartwią się pewnie ci, którzy liczyli ,że w związku z pochówkiem bliskiej osoby będą mogli zaoszczędzić nieco na uzupełnienie domowych potrzeb. Od 1 marca wysokość zasiłku pogrzebowego, jaki zapewniają ubezpieczenia w ZUS znacznie maleje. Dotychczas wynosiła ona 6 tys.395 zł, obecnie uprawnieni krewni zmarłych otrzymają na pokrycie kosztów pogrzebu tylko 4 tys. zł. Dotychczas obowiązujące zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego nie zmieniają się – informuje odbiorców ZUS. ubezpieczenie pogrzebu
Obniżka ta oznacza, że zasiłek w pełnej wysokości 4 tys. zł będzie wypłacany jedynie członkom rodziny zmarłego, którzy przedstawią jakiekolwiek wydatki związane z pogrzebem. Kwity i rachunki muszą bez wątpliwości wskazywać na poniesione przez daną osobę koszty, aby uniknąć wyłudzenia nienależnego zasiłku, co zdarzało się niejednokrotnie. Dość wysoka suma, jaką wypłacał ZUS jako była kusząca dla osób, które z racji pokrewieństwa chciały podreperować swój budżet, nie mogąc się wykazać odpowiedzialnością finansową za pochówek,

Osoby spoza rodziny bądź przedstawiciele lokalnych instytucji ( np. Urząd Miasta , ), które zajęły się pogrzebem, muszą przedstawić pełną dokumentację finansową dotyczącą pochówku. Przeważnie odnosi się to do sytuacji zmarłych osób samotnych, nie posiadających rodziny bądź nie mających uprawnień do ubezpieczenia w ZUS. Zasiłek będzie wypłacany w takich przypadkach tylko do wysokości poniesionych w związku z pogrzebem wydatków. Jest to logiczne, gdyż zasiłek pogrzebowy, jak nazwa jego głosi, ma być przeznaczony wyłącznie na ubezpieczenie pogrzebu. Każda osoba ma przecież prawo być godnie pochowana, bez względu na jej sytuację materialną czy rodzinną. Pozbawienie możliwości pochówku byłoby nieetyczne.

Obniżenie kwoty zasiłku na ubezpieczenie pogrzebu Resort Finansów argumentuje tym, że polski zasiłek pogrzebowy należy do najwyższych w Europie. W wielu krajach naszego kontynentu zasiłki pogrzebowe dla osób zajmujących się pogrzebem w ogóle nie są przewidziane. Pokrycie kosztów pochówku należy zwyczajowo do rodziny, które zwykle wspierają się wtedy środkami z prywatnych polis ubezpieczeniowych zmarłych lub funduszy należnych po zmarłym spadkobiercom. Tak jest np. w sąsiednich Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii , a także Szwecji.

Takie działanie Ministerstwa Finansów jest podyktowane wyłącznie oszczędnością i celowym rozporządzaniem środkami z ubezpieczenia w ZUS. Wprowadzenie go w życie od 1 marca 20011 pozwoli państwu na zaoszczędzenie 862 mln zł w budżecie. To niebagatelna suma ,wziąwszy pod uwagę fakt, że wiele pieniędzy z systemu ubezpieczeń wypływa niecelowo, np. na nienależne renty uzyskane drogą korupcji czy fałszywej dokumentacji. Zasiłek pogrzebowy powinien wystarczyć wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem, co jest humanitarne a – niestety – zdarzały się rodziny, które przy okazji chciały zrealizować inne potrzeby materialne.

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy Pan/Pani zawarł/aby polisę ubezpieczeniową przez Internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...