*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Odprawa pośmiertna od pracodawcy czy z ubezpieczenia

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Jak wynika z badań, polskie przedsiębiorstwa niechętnie zapewniają swoim pracownikom ubezpieczenie na życie. Ponadto zazwyczaj kadra zarządzająca firmy, toleruje tylko ubezpieczenia grupowe, które pracownicy wykupią sami dla siebie. Większość przedsiębiorców traktuje ubezpieczenia pracowników jako rzecz zbędną, jednakże istnieje sporo powodów dla których warto nabywać ubezpieczenia.

Opłata za grupowe ubezpieczenia jest kosztem uzyskania przychodu tak więc można ją odliczyć od podatku.

Zobacz > Jako koszty uzyskani przychodu traktowane jest ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie związane z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie na życie zapewniane przez pracodawcę są ogromną motywacją dla pracowników obecnych jak i przyszłych. Każdy bowiem chce pracować w firmie której los pracownika i jego rodziny nie jest obojętny.

Odprawa pośmiertna Po śmierci pracownika, jego rodzinie i osobom uposażonym należy się odprawa pośmiertna. Odprawa ta powinna wynosić zależnie od stażu pracy, od jednej miesięcznej pensji do nawet półrocznej jej równowartości. Odprawa pośmiertna przysługuje jednak jedynie rodzinom tych pracowników, którzy nie posiadali ubezpieczenia na życie. Ponieważ w razie śmierci ubezpieczonego to towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie pośmiertne. Obowiązek wypłaty odprawy ciąży na pracodawcy jedynie wtedy gdy, kwota wypłacona przez ubezpieczyciela nie jest równoważna kwocie przysługującej za odbyty staż pracy. W takim przypadku pracodawca musi wypłacić osobom uposażonym kwotę stanowiąca brakującą różnicę. By być zwolnionym z tego obowiązku pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym ubezpieczenie na życie. Dobrze byłoby gdyby ubezpieczenie zostało zawarte na kwotę, która będzie zbliżona do przysługującej odprawy pośmiertnej za przepracowany okres większy niż 15 lat. W przypadku pracowników, których rodzinę stanowi jedynie współmałżonek, kwota zwieranego ubezpieczenia na życie powinna wynosić połowę najwyższej  ustawowej odprawy.

Uposażonymi mogą być osoby inne niż członkowie rodziny, jeśli tylko zostały wskazane przez podlegającego ubezpieczeniu pracownika. W przypadku wypłaty odszkodowania osobie uposażonej nie będącej najbliższą rodziną, pracodawca nie musi wypłacać świadczenia również rodzinie, jeśli kwota ubezpieczenia  pokrywa całą należność.

Obecny punkt widzenia polskich pracodawców dotyczący polis grupowych powinien się zmienić, ponieważ grupowe ubezpieczenia na życie pracowników są dla nich doskonałym rozwiązaniem na przyszłość.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czego najbardziej obawia się Pan/Pani przy przesyłaniu informacji drogą elektroniczna?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...