*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Prezydent przegrywa z FOR w sprawie informacji o zmianach w OFE

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Mikołaj Barczentewicz jest studentem prawa współpracującym z Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest to fundacja założona przez prof. Leszka Balcerowicza. Jakiś czas temu złożył on skargę na to, ze prezydent nic nie robi w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego udostępnienia informacji o ekspertyzach i prawnych opiniach, na których opierał się prezydent podpisując nowelizację ustawy regulującą ubezpieczenia społeczne w Polsce. Wniosek taki, Forum złożyło 15 lipca i nie otrzymało na niego żadnej odpowiedzi. 6 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, który nakazuje prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu rozpatrzenie złożonego przez fundację wniosku.

Prezydent ma możliwość złożenia skargi kasacyjnej na ten wyrok. Jeśli to zrobi sprawę rozpatrzy Naczelny Sąd Administracyjny. W praktyce oznaczało by to, że kwestia ta zostałaby rozstrzygnięta za ok. 2 lata. Jeśli prezydent skargi nie złoży, będzie miał 2 miesiące na wykonanie wyroku. Uzasadniając decyzję Sądu, sędzia zaznaczył, że ekspertyzy i opinie prawne, do których dostępu domagało się Forum we wniosku, dotyczą publicznej sprawy i zapłacono za nie z publicznych pieniędzy, tym samym zaliczają się do informacji publicznej. Sędzia odrzucił argument, że nie należą do tej kategorii, gdyż prezydent nie był zobowiązany do korzystania z ekspertyz przed podjęciem decyzji o tym czy ustawę podpisać czy też nie.

Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał dwa podobne wyroki dotyczące udostępnienia prawnych opini, na które powoływał się Bronisław Komorowski decydując się, że podpisze ustawę zmieniającą zasady na jakich funkcjonują ubezpieczenia emerytalne. Wyroki te były odpowiedzią na skargi złożone przez osobę prywatną oraz Fundację e-Państwo.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez wspomnianą noiwelkizację było zmniejszenie składki na ubezpieczenia emerytalne, która trafia do Otwartych Funduszy Emerytalnych z dotychczasowych 7,3 % do 2,3 %. Sparwa ta wzbudziła sporo kontrowersji i sprzeciwów nie tylko ze strony organizacji ale również zwykłych obywateli. Nie któzy uznali, ze jedyną przesłanką tej zmiany było ratowanie sytuacji finansowej zakłądu Ubezpieczęń Społecznych a nie dobro przyszłych emerytów.

Celem Forum Obywatelskiego Rozwoju są działania, które sprzyjają większemu udziałowi obywateli w życiu kraju. Działania te należą najczęściej do kategorii edukacyjnej i informacyjnej oraz mobilizującej do konkretnych działań.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki