Posts Tagged ‘oc konia’

Ubezpieczenie konia – za jakie szkody nie odpowiada ubezpieczyciel?

oc koniaKonie są zwierzętami, które wymagają wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nie są to mali czworonożni „przyjaciele”, których zachowanie jesteśmy w stanie w stu procentach kontrolować. Warto jest więc się zabezpieczyć i wykupić ubezpieczenie oc konia. Taka polisa to gwarancja, że wszelkie wyrządzone przez zwierzę szkody zostaną pokryte z ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. To jedyne praktycznie rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które posiadają konia nie tylko dla własnego hobby ale udostępniają zwierzę innym. Chodzi tu oczywiście o konie sportowe czy też konie w szkołach jazdy. Z tymi zwierzętami ma do czynienia codziennie wiele osób, często również dzieci. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać ani za zachowanie zwierzęcia ani osób, które na nim jeżdżą, zwłaszcza jeśli nie są doświadczonymi jeźdźcami a co za tym idzie – nie potrafią się z końmi porozumiewać. Ważne w takim przypadku jest ubezpieczenie oc konia, które pokryje koszty leczenia osób, z którymi pracowało dane zwierzę.

Należy jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe konstruują umowy ubezpieczenia w taki sposób, żeby jak najmniej pieniędzy stracić w razie ewentualnego wypadku czy szkody, jaką wyrządziło zwierzę. Należy zatem zwrócić szczególna uwagę na zapisy umowy dotyczące zdarzeń, za które nie bierze odpowiedzialności ubezpieczyciel.

Na pewno są to wszelkie zdarzenia, które nie wchodzą w zakres ubezpieczenia. Sprawdźmy więc dokładnie, co ubezpiecza nam agent. Nie otrzymamy odszkodowania jeśli działania ze szkodą zostały wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego lub osoby, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub, za które ponosi odpowiedzialność,

 

 1. wad lub chorób, które istniały w momencie zawierania ubezpieczenia
 2. chorób przekazywanych dziedzicznie
 3. zmian zwyrodnieniowych (lub innych zmian) kończyn na skutek przebytych chorób, o których PZU S.A. nie wiedział w momencie zawierania umowy ubezpieczenia
 4. schorzeń, których można było uniknąć, gdyby ubezpieczający poddał zwierzę profilaktycznemu szczepieniu lub innym zabiegom profilaktycznym
 5. choroby zakaźnej, podlegającej obowiązkowi zgłaszania i zwalczania – objętej aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (IW) – za którą:
  • nie przysługuje pomoc pieniężna ze środków przeznaczonych na zwalczanie tych chorób, ponieważ posiadacz zwierzęcia nie zastosował się do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zwalczaniu zakaźnych chorób zwierzęcych,
  • przyznane zostało odszkodowanie ze środków budżetowych państwa, przeznaczonych na zwalczanie tych chorób
 6. zaistnienia szkód w hodowli zwierząt prowadzonej dla celów doświadczalnych,
 7. braku paszy, niezależnie od przyczyn, które ten brak spowodowały,
 8. zaniedbań żywieniowych wynikających z nie dokarmienia lub karmienia nieodpowiednią paszą,
 9. stanu wyjątkowego, inwazji, działań wojennych, strajku, wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu,
 10. trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub innych skażeń,
 11. prowadzenia hodowli (chowu) niezgodnie z jej wymogami i nie zapewnienia właściwych warunków bytowania, użytkowania i pielęgnacji zwierząt,
 12. prowadzenia przez ubezpieczającego albo inną osobę odpowiedzialną za transport ubezpieczonych zwierząt, pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub podobnie działających środków,
 13. przewożenia zwierząt nie przystosowanym do tego celu środkiem transportu,
 14. powierzchownych ran i uszkodzeń skóry transportowanych zwierząt,

Ubezpieczenie oc konia – standard czy konieczność?

W dzisiejszych czasach fakt ubezpieczania zwierząt już dawno przestał kogokolwiek zaskakiwać. Każdy z nas pragnie przecież, aby jego zwierzęta było zdrowe i miały zapewnioną jak najlepszą opiekę. Problem ten zauważają także polskie firmy ubezpieczeniowe, które coraz częściej oferują nam m.in. ubezpieczenie OC konia co dla jednych jest jeszcze ekstrawagancją, a dla innych już oczywistością.

Przede wszystkim taką formą ubezpieczenia powinni zainteresować się wszyscy właściciele szkół jazdy konnej, pensjonatów dla koni, ośrodków agroturystycznych, oraz innych podmiotów z których ofertą powiązane są te wspaniałe zwierzęta. Dla takich osób ubezpieczenie OC konia jest szczególnie ważne ponieważ nie tylko chroni posiadane zwierzaki, ale także klientów korzystających z naszych usług. Ta forma ubezpieczenia jest także analogiczna do ubezpieczenia OC samochodu, a wypadki z udziałem koni nie różnią się wiele pod względem prawnym od wypadków z udziałem pojazdów.

Ubezpieczenie OC konia jest także coraz częściej wymagane w przypadku kiedy chcemy uczestniczyć wraz ze zwierzęciem w zawodach lub pokazach. W skład takiego ubezpieczenia wchodzą bowiem wypadki spowodowane przez zwierzęta w których poszkodowane są osoby postronne (np. stanowiące widownię).

Jeżeli zaś nie planujemy udziału w zawodach, a nasze zwierzęta służą nam wyłącznie celom rekreacyjnym, tylko od nas zależy czy zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia. Warto jednak zaznaczyć, że w momencie kiedy nasz towarzysz będzie uczestniczył w wypadku lub wyrządzi jakąś szkodę, ubezpieczenie OC konia pokryje wszelkie sprawy związane z odszkodowaniami. Co więcej zabezpiecza ono w dużej mierze zarówno nas jak i zwierzę, co dla niejednego właściciela jest równie ważne, co same pieniądze odzyskane od ubezpieczyciela.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że na zachodzie właściciele bardzo chętnie ubezpieczają swoje zwierzęta, natomiast ten stosunkowo młody trend dopiero umacnia się na polskim rynku. Podobnie jak właściciele z innych krajów coraz częściej zauważamy jednak liczne zalety jakie daje nam ubezpieczenie OC konia oraz innych zwierząt hodowlanych, a korzyści z tego płynące z pewnością może odczuć każdy z nas.

Ubezpieczenie oc koni, psów i kotów – polisa od odpowiedzialności cywilnej

W życiu wielu z nas szczególne miejsce zajmują zwierzęta. Właściciele psów czy kotów traktują je jak członków rodziny i chcą o nie zadbać w najwyższej mierze. Może też z tego powodu ubezpieczenia zwierząt w naszym kraju stają się coraz bardziej popularne. Nie tylko właściciele psów agresywnych ras, czy też cennych koni wyścigowych, wykupują swoim podopiecznym stosowne polisy, ale również czynią tak właściciele kotów. Nie jest to bynajmniej abstrakcja, bowiem ubezpieczenia zwierząt już w wielu krajach stanowią punkt zainteresowania na rynku ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie psa na przykład w Wielkiej Brytanii jest koniecznością. W Polsce ubezpieczenie psa póki co nie jest obowiązkowe, nawet w przypadku posiadania psa rasy zaliczanej do agresywnych.

Trzeba powiedzieć, że ubezpieczenia zwierząt można podzielić na kilka rodzajów, wśród których zdecydowanie wyróżniają się ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Są to ubezpieczenia majątkowe, na mocy których towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do pokrycia szkód finansowych wyrządzonych osobom trzecim przez psa, kota, czy konia, w zakresie określonej sumy gwarancyjnej, która zapisana została w polisie.

Najtańsze ubezpieczenia OC mają niewielki zakres ochrony ubezpieczeniowej, ale na rynku są dostępne bardziej rozbudowane polisy. W Polsce coraz częściej właściciele czworonogów zakładają swoim pupilom najtańsze ubezpieczenia oc, bowiem dzięki temu mają gwarancję, że jeśli dojdzie do szkody na osobie trzeciej czy jej majątku, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Jeśli ubezpieczenie obejmuje kota, wówczas składka na ubezpieczenie jest niska. Jest to zdecydowanie najtańsze ubezpieczenia oc zwierząt. Za polisę oc agresywnego psa przyjdzie nam zapłacić o wiele więcej, ponieważ ryzyko zaistnienia szkody jest automatycznie dużo wyższe.

Według przepisów prawa cywilnego, zawierając ubezpieczenia oc za zwierzęta ubezpieczyciel zobowiązuje się odpowiadać za szkody wyrządzone przez zwierzęta innym osobom.

Decydując się na ubezpieczenie zwierząt, należy zwrócić uwagę na to, czy wybrane przez nas najtańsze ubezpieczenia oc konia, psa czy kota rzeczywiście pokrywają wszystkie szkody. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może zawrzeć w ogólnych warunkach ubezpieczenia zwierząt pewne obostrzenia i postanowienia, na mocy których wykluczy wypłatę odszkodowania za szkody powstałe poza miejscem zamieszkania właściciela czworonoga, czy też powstałe podczas polowania. Niektóre ubezpieczalnie nie pokryją kosztów za szkody wyrządzone przez zwierzę chore zakaźnie, bowiem uznają, że właściciel zwierzęcia zaniedbał obowiązkowych szczepień. Ważne jest zatem wnikliwe czytanie polisy i jej warunków, aby nie okazało się w przyszłości, że wykupione ubezpieczenie psa, kota lub konia jednak nie pozwoli nam na uniknięcie płacenia odszkodowań osobom trzecim w wyniku zaistnienia szkody.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy będziesz oszczędzać na emeryturę, po okrojeniu składek z OFE?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...