Posts Tagged ‘prywatne ubezpieczenie zdrowotne’

260 zl skladki na ubezpieczenie zdrowotne i dalej czekasz w kolejce do lekarza…

W Polsce od wielu lat mówi się o złym stanie publicznej służby zdrowia, wyrażającym się między innymi w tym, że na wizytę u różnych specjalistów trzeba czekać nieraz miesiącami. Dlatego też różne firmy ubezpieczeniowe postanowiły wypełnić tę lukę i odpowiedzieć na popyt, na dostęp do lekarzy specjalistów, przez prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Oferują je zarówno firmy ubezpieczeniowe, jak i banki z nimi współpracujące. Ostatnio na przykład, z taką ofertą do swoich klientów, wyszedł Lukas Bank.

prywatne ubezpieczenia zdrowotne

prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Okazuje się jednak, że owa możliwość szybkiej wizyty u specjalistów, jaką według reklam mają zapewnić prywatne ubezpieczenia zdrowotne, nie zawsze wygląda tak różowo jak na szklanym ekranie.

Aviva oferuje ubezpieczenie zdrowotne o nazwie „Bądź zdrów”. W przypadku polisy jednoosobowej, jej koszt zależnie od wybranego wariantu waha się od 70 do 180 zł, ubezpieczenie rodzinne kosztuje od 190 do 486 zł. W jego ramach można korzystać z prywatnych specjalistycznych placówek medycznych.  Oczywiście im droższy wariant, tym większa ilość specjalistów jest dostępnych.  Niestety sieć placówek w stosunku do cen jakie trzeba zapłacić za to prywatne ubezpieczenie zdrowotne wcale nie jest atrakcyjna.

Przeanalizujmy teraz przypadek klienta Axy, który wykupił w tym towarzystwie prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny za 260 zł. Ubezpieczyciel zagwarantował mu dostęp do specjalistów maksymalnie w ciągu 72 godzin. Partnerem medycznym Axy było Centrum Medyczne Lim, aktualnie wchodzące w skład sieci Lux-Med. Pan Michał – bo tak ma na imię klient doświadczył tego, że deklaracje ubezpieczyciela to jedno, a rzeczywistość to drugie. Okazało się, że coraz częściej na konsultacje musiał czekać nie 72 godziny ale od 2 do 3 tygodni. Mimo jego interwencji u firmy, w której wykupił ubezpieczenie zdrowotne, sytuacja się nie zmieniła. Kiedy doznał złamania nogi, lekarz w szpitalu zalecił mu wizytę kontrolną w tydzień po wyjściu ze szpitala. Okazało się, że prywatne ubezpieczenie zdrowotne Axy pozwala mu na taką wizytę za 3 tygodnie. Gdy klient zaprotestował, Axa zaproponowała mu, by sam znalazł lekarza i po zaakceptowaniu go przez firmę, ta zwróci Panu Michałowi pieniądze za wizytę. Tylko w takim razie za co płaci on te 260 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Fachowa pomoc w życiu codziennym – opiekun z ubezpieczenia

Osoby w starszym wieku, statystycznie stanowią co raz większą grupę społeczeństwa nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Jakość życia ludzi, ciągle ulega polepszeniu a co za tym idzie i długość życia wydłuża się. Dodatkowo szybki pęd życia, pogoń za pieniędzmi i karierą zawodową- nie skłania młodych ludzi do posiadania szybko potomstwa, a jeśli już zapadnie decyzja o posiadaniu dziecko to ogranicza się ona do jednego góra dwójki dzieci. Wszystko to doprowadziło do tego, iż pokolenie po sześćdziesiątce- zaczęło dominować w ogólnej społeczności. W związku z tym, duże zainteresowanie a równocześnie i duży popyt zyskały prywatne ubezpieczenia.

Co taki rodzaj polis jest w stanie seniorowi zapewnić? Jak powszechnie wiadomo, praktycznie we wszystkich krajach Europy, ubezpieczenie standardowe zapewnia tylko opiekę medyczną czyli dotyczącą zdrowia i opieki w placówkach szpitalnych.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne troszczą się nie tylko o zdrowie osoby starszej ale także o opiekę na co dzień. Wykupując ten rodzaj polisy- każdy ubezpieczony ma gwarancję, iż nie pozostanie bez opieki po leczeniu szpitalnym. Obawa seniorów przed pozostaniem w chorobie bez opieki, spowodowało zainteresowaniem usługami, jakimi są ubezpieczenia opiekuncze. Szczególnie w krajach Europy Zachodniej, gdzie zapotrzebowanie na opiekunki dla starszych osób wzrasta z dnia na dzień. Tego typu prywatne ubezpieczenia, umożliwiają zwrot kosztów za profesjonalną opiekę całodobową nad seniorem. Trzeba także wspomnieć, że wiele osób młodych lecz już martwiących się o swą spokojną starość wykupuje tego typu polisy nieobowiązkowe.

Czasem bywa tak, że najbliższa rodzina, pochłonięta swoimi obowiązkami- nie ma czasu zająć się schorowanym rodzicem czy babcią/dziadkiem. W związku z tym przekazują bliską osobę do domu opieki. Takie zachowanie jest egoistyczne i nie humanitarne. Znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług prywatnej opiekunki jaką ubezpieczenia opiekuncze zapewniają. Trzeba jednak zaznaczyć, iż takie usługi nie należą do tanich z dwóch powodów. Pierwszy powód to fakt dużego zapotrzebowania na wyspecjalizowaną opiekę a drugi jest czynnikiem edukacyjnym. Co to znaczy? Oznacza to, że opiekunka osób starszych musi być w tym zakresie przeszkolona. Musi wspierać seniora psychicznie a także potrafić mu zmienić opatrunek czy zrobić zastrzyk. Ubezpieczenia opiekuncze- zwracają koszty zatrudnienia takiej opiekunki. Z jakiego jeszcze powodu warto zapewnić bliskiej osobie ten typ polisy? Na pewno profesjonalny specjalista przychodzący do domu starszej osoby zapewni jej spokojny byt. Jak wiadomo „starych drzew się nie przesadza” i tak samo jest ze starszymi ludźmi. Na pewno żaden senior nie chciałby czynnie uczestniczyć w życiu codziennym swoich dzieci i wnuków a już na pewno nie chciałby się znaleźć w domu opieki. Ubezpieczenia opiekuncze zapewniają spokojną starość w zaciszu swojego domu- a to jest przecież pragnieniem każdego staruszka. Warto zapewnić najbliższej osobie, często schorowanej właściwą opiekę i sprawić aby nie czuła się osamotniona i niepotrzebna. Tego typy prywatne ubezpieczenia powstały dla ludzi aby do ostatnich dni swego życia, wciąż czuli się szczęśliwie. Bo przecież starość nie musi być niewdzięcznym etapem życia.

Składki na ubezpieczenie za pracownika, czyli jakie opłaty ciążą na pracodawcy

Od chwili zawarcia umowy o pracę do czasu jej rozwiązania pracodawca jest zobowiązany do uiszczania opłat za pracownika. Obowiązkowymi opłatami za ubezpieczenia społeczne są składki chorobowe, emerytalne, rentowne i wypadkowe oraz te przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne. Powyższe składki pracodawca musi opłacić zawsze, bez względu na rodzaj zawartej umowy, status nowego pracownika czy dodatkowe świadczenia ubezpieczeniowe, z których ten korzysta. Pracownikiem jest każda osoba zatrudniona, nawet, jeśli zatrudnienie oparte jest o umowę o pracę, umowę zlecenie lub inny rodzaj umowy, przy wykonywaniu, której korzysta się z przepisów kodeksu cywilnego. Przy zawieraniu wyżej wymienionych umów z własnym pracownikiem, gdy praca jest wykonywana na rzecz pracodawcy, ten nie musi już zgłaszać zatrudnionego pracownika do ZUS ZUA. W takim wypadku zgłaszany jest przychód z danej umowy przy pomocy formularza ZUS RCA oraz wynagrodzenie za

wykonywaną pracę.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacane są na podstawie składki wyliczonej z danych wymienionych wyżej. Podczas pobytu na bezpłatnym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, ubezpieczenia społeczne nie są opłacane przez pracodawcę, z tytułu umowy o prace, lecz z odrębnego tytułu. W związku z urlopem bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym, osoba nas zatrudniająca składa imienne raporty miesięczne, RSA, które informują o przerwach w opłacie składki w ramach umowy o pracę. Jeśli pracownik zatrudniony na umowę o dzieło przebywa na jednym z wyżej wspomnianych urlopów, nie są uiszczane za niego żadne składki na ubezpieczenia społeczne. Umowa zlecenie podlega innym prawom, tak, więc pracownik będący na tej umowie i przebywający na jednym z powyższych urlopów, nie może być traktowany jak nasz własny pracownik, należy, więc złożyć za niego formularz ZUS ZUA i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń z umowy zlecenia. Jedynie zatrudniając własnego pracownika, który przebywa na jednym z wyżej wspomnianych urlopów, na umowę o dzieło nie musimy zgłaszać go do żadnych ubezpieczeń. Jeśli zatrudniamy pracownika, który nie jest nigdzie indziej zatrudniony na stałe, czyli nie ma innych tytułów do ubezpieczeń na umowę zlecenie, jesteśmy zobowiązani opłacić za niego składki za ubezpieczenia społeczne. Odstępstwem od tej sytuacji jest ciągłe podpisywanie umów z emerytami i rencistami, z którymi pierwsza umowa była zawarta przed czternastym stycznia 2000 roku. Z obowiązku płacenia składki za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zwolnione są również osoby zatrudniające studentów oraz uczniów innych szkół ponad gimnazjalnych, którzy nie ukończyli jeszcze dwudziestu sześciu lat. Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie musimy płacić również w wypadku umowy o dzieło, chyba, że zawieramy ją z własnym pracownikiem lub umowa o dzieło będzie wykonywana na jego rzecz, a osoba przyjmująca zlecenie uważana będzie za pracownika. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne jesteśmy zobowiązani wykupić, jeśli zatrudniamy w naszej firmie osobę, która pozostaje z nami we wspólnym gospodarstwie domowym bez względu na to czy jest zatrudniona na umowę o prace czy nie. Osoby te mają status osoby współpracującej nawet, jeśli jest zatrudniona na umowę o pracę. Natomiast członkowie rodziny zatrudnieni na umowę zlecenie będą również musieli mieć opłacone ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale jako zleceniobiorcy. Członkowie rodziny, którzy zatrudnienia w spółkach, których współwłaścicielami, są jacyś ich krewni objęci są ubezpieczeniami z tytułu pracownika. Współpracownikowi, należy opłacić składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowne do Funduszu Pracy. Jeśli jesteśmy zatrudnienie, pamiętajmy, że pracodawca jest zobowiązany do zapłaty za nasze ubezpieczenia społeczne, więc w razie potrzeby nie bójmy się walczyć o to, co nam się należy.

Przymusowe ubezpieczenie zdrowotne w Ameryce? Nowy pomysł Baracka Obamy – czy dobry?

W naszym kraju, nadal nie bardzo lubimy się ubezpieczać, a gdy słyszymy, że coś jest obowiązkowe zwykle nie przyjmujemy tego z radością. Większość Polaków wykupuje tylko obowiązkowe i nieobowiązkowe polisy chroniące samochód, nieobowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i polisy na życie. Poza przymusowym ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdów oraz tym wykupywanym, gdy staramy się o kredyt na zakup nieruchomości lub posiadamy gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej jeden hektar, nie musimy nic ubezpieczać. Niestety już niedługo gorzej mogą mieć Amerykanie, ponieważ nowa reforma zdrowotna Baracka Obamy, wymusza na nich by wszyscy posiadali ubezpieczenie zdrowotne. Tym, którzy nie będą tego przestrzegać zostaną wymierzone kary finansowe, co budzi ogromny sprzeciw ludności, ponieważ jest to zapis niezgodny z konstytucją. Do tej pory przymusowe ubezpieczenie zdrowotne zostało uznane za nielegalne w sześciu stanach. Jednak, jeśli sąd federalny podtrzyma ustawę o reformie, jako legalną, nic nie będzie można zrobić, ponieważ prawo federalne stoi ponad wszystkimi innymi. Przymusowe ubezpieczenie zdrowotne skierowane jest do osób, które pracują na własny rachunek, oraz tych, które nie mają ubezpieczenia zapewnionego przez pracodawcę. Osoby takie powinny same wykupić polisę na ubezpieczenie zdrowotne jednak jest ona bardzo droga i nie każdego na nią stać. Rząd USA zadeklarował pomoc finansową, która również budzi obawy, może się, bowiem okazać niewystarczająca. Sam prezydent uważa swoją reformę ochrony zdrowia za wielki sukces, jednak połowa obywateli nie wyraża tak pochlebnej opinii, co może mieć odbicie na wynikach listopadowych wyborów do Kongresu.

W Polsce jak na razie mamy darmową opiekę medyczną, która niestety nie zawsze zapewnia nam komfortowe warunki obsługi. Istnieje też prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz abonament medyczny, formy te są jednak całkowicie dobrowolne. Jeśli natomiast posiadamy status pracownika, nasz pracodawca jest zobowiązany opłacić za nas składki za ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Oczywiście, jeśli zechcemy możemy do tego dodatkowo wykupić prywatnie ubezpieczenie zdrowotne, ale nikt nas do tego nie zmusi. Pozostaje nam, więc tylko współczuć mieszkańcom kraju, który do tej pory utożsamiany był z wolnością, decyzji podejmowanych przez ich nowego prezydenta oraz cieszyć się, że nasz rząd na razie nie podjął się reformy ochrony zdrowia.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie czy w formie spółki z o.o. czy spółki jawnej, doskonale zdają sobie sprawę z obowiązku płacenia ubezpieczenia zdrowotnego za pracowników zatrudnionych na

umowę na czas określony i nieokreślony, bądź umowę zlecenie. Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne nie dotyczy tylko osób wykonujących tzw. umowę o dzieło i studentów do 26 roku życia. Paradoksem staje się fakt wymagalności płacenia podwójnej składki ubezpieczenia w przypadku, gdy osoba fizyczna zatrudniona jest na pełny etat i prowadzi działalność gospodarczą. W tym przypadku pieniądze do ZUS odprowadza przedsiębiorca i sam ubezpieczony, będący właścicielem firmy. Tymczasem według statystyk ponad 65% ludzi biznesu, bądź współwłaścicieli firm, w ogóle nie korzysta z publicznej służby zdrowia, mimo że opłaca państwowe ubezpieczenie zdrowotne! Dyrektorzy i szefowie korporacji, kierownicy i prezesi, a nawet drobni handlowcy coraz częściej stawiają na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, mimo że wymaga ono dodatkowej opłaty i regularnego wnoszenia środków za polisę. Dlaczego system ubezpieczenia publicznego jest dla nich nieodpowiedni? Czy stawiają siebie w wyższej pozycji społecznej, a może polskie ubezpieczanie zdrowotne nie daje odpowiedniej opieki? Czym jest dla nich prywatne ubezpieczenie zdrowotne?

Mówi się, że trzeba być zdrowym, aby móc chorować. Realia publicznej opieki zdrowotnej wymagają większej dyspozycyjności niż przewiduje to dziennik dnia dyrektora bądź prezesa. Ponadto często zdarza się, iż przedsiębiorca ma na utrzymaniu całą rodzinę jeden dzień absencji przynosi nieodwracalne straty, które ciężko jest nadrobić w przyszłości. Nikt nie twierdzi, że publiczne ubezpieczenie zdrowotne nie pomaga ludziom, jednak czas oczekiwania na wizytę do specjalistów i brak realnych terminów badań rtg, usg może spowodować całkowite wyłączenie przedsiębiorcy z codziennych obowiązków i normalnego funkcjonowania. Wielu szefów twierdzi że opłaca ubezpieczenie zdrowotne tylko i wyłącznie z obowiązku. Życie pełne delegacji, spotkań firmowych o podwyższonym stresie nie pozwala na stratę czasu, dlatego prywatne ubezpieczenie zdrowotne wybiera co trzecia firma, wykupując najczęściej pełny pakiet ubezpieczenia obejmujący również pracowników. Firma to koło zębate w którym brak miejsca jest na słabe ogniwa. Nie można więc pozwolić sobie na zacięcia i opóźnienia. Odpowiednie powinno być też prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ praca jednostki wpływa na korzyści i przychody komórki. Problem działania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko dotyka duże, uprzemysłowione miasta, ale zauważalny jest w mniejszych miejscowościach, gdzie podmioty gospodarcze są dopiero na pierwszym etapie rozwoju. Wielu przedsiębiorców płaci za ubezpieczenie zdrowotne jedynie z wymogu, a nie z korzyści! Czy warto oddawać coraz większe pieniądze na coś, co w ogóle nie podąża za rozwijającą się gospodarkom?

Istnieje wiele nieoficjalnych propozycji wprowadzających prywatne ubezpieczenie zdrowotne zamiast wymagalnych składek ZUS. Na początek miało by objąć jedynie przedsiębiorstwa i ich pracowników oraz właścicieli, reszta osób (bezrobotni, emeryci, renciści i pozostałe nie wymienione grupy) korzystałyby dalej z gwarantowanego ubezpieczenia. Zyskaliby na tym nie tylko pacjenci tygodniami czekającymi na wizytę do specjalisty, ale same szpitale i laboratoria.

Jednostki użyteczności publicznej przekształciłyby się w prywatne centra podpisujące umowę z ubezpieczycielami a przepływ gotówki omijał konta ZUS-u. W razie jakiejkolwiek choroby pracownika to prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmowałoby nad nim kompleksową opiekę, kierując przez internistę, aż po specjalistyczne badania. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne także miałoby zapłacić za świadczenia szpitalne. Na chwilę obecną koszt ubezpieczenia osoby pracującej w prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym to niekiedy kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Czy nie lepiej byłoby płacić za sprawdzoną pomoc w nagłych przypadkach i bolączkach. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne jeszcze długo pozostaną wyborem ludzi doceniających machinę biznesu, wiele procedur i ustaw dzieli je od masowej służby dla ludzi, jednak coraz częstsze wykupywanie pakietów ochronnych przez przedsiębiorców zwraca wyraźną uwagę na ubezpieczenie zdrowotne i jego pozytywny wpływ, szybkość działania i pomoc dla jednostki ludzkiej bez której nie byłoby przychodów i kolejnych sukcesów.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne podbija rynek!

W czym tkwi sekret prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych? Niedawno wprowadzone na rynek dziś cieszą się niesłabnącą popularnością i mogą pochwalić się już 1 milionem aktywnych polis chroniących zdrowie nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Co posiada w sobie prywatne ubezpieczenie zdrowotne, że ludzie wolą zapłacić za kompleksową opiekę lekarską niż wybrać darmową ochronę NFZ? Czy tanie ubezpieczenie jest w stanie zastąpić państwową służbę zdrowia.

Otóż nie istnieje system opieki zdrowotnej bardziej rozbudowany od Państwowych placówek w których przeprowadzane są najważniejsze operacje na otwartym sercu, dializy i inne zabiegi ratujące życie. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ściśle współpracują z publicznymi szpitalami, klinikami i sanatoriami dla swoich pacjentów wykupuje usługi, których nie da się wykonać w zwykłym niepublicznym gabinecie lekarskim, jednak kontrowersją staję się dostęp do specjalistycznych usług. Tanie ubezpieczenia potrafią w ciągu kilku dni zorganizować klientowi prześwietlenie płuc, rezonans magnetyczny głowy, na który pacjent korzystając z kasy chorych musiałby czekać przez wiele miesięcy. Różnica między państwową ochroną a prywatnym ubezpieczeniem to sposób obsługi pacjentów prywatne ubezpieczenie zdrowotne to indywidualne podejście do problemu chorego skierowanie go do odpowiedniego lekarza specjalisty, natomiast ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez państwową kasę stawia na masowość wspierana jest z skarbu państwa, gdzie wciąż brakuje pieniędzy na ulepszanie systemu zdrowotnego. Posiadając indywidualne ubezpieczenie zdrowotne pacjent ma szansę w ciągu kilku dni odwiedzić alergologa, laryngologa a nawet otoczyć lekarską opieką swoje dzieci. Brak kolejek i wydłużających się terminów to pierwszy najważniejszy atut jaki daje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ludzie mają dość rozczarowań i nieudolnych prób dostania się do specjalisty, ubezpieczenie zdrowotne jest też w stanie wypłacić odszkodowanie w postaci miesięcznych utraconych dochodów, zrefundować zakup leków potrzebnych do odzyskania pełni sił. Przyjęło się, że prywatna pomoc lekarska jest wydajniejsza i bardziej skuteczna niż państwowa, ponieważ przyjmujący lekarze poświęcają więcej czasu pacjentom interesują wszystkimi występującymi objawami, teraz tanie ubezpieczenia starają się wpoić ludziom, że niepubliczna pomoc lekarska nie musi być droga! Okazuje się, że godziwie wynagradzanie płacone przez ubezpieczenia zdrowotne lekarze pracują efektywniej i cieszą się z wykonywanych obowiązków, tanie ubezpieczenie zatrudnia wielu specjalistów na co dzień pracujących w miejskich szpitalach, a jednak po godzinach pragną za dodatkową wysoką premię pomagać ludziom. Same umiejętności to nie wszystko prywatne ubezpieczenie zdrowotne nie obciążają lekarzy dokumentacją i papierkową robotą dają swobodę doskonalenia umiejętności, organizują kursy i szkolenia, prawda jest jedna ubezpieczenie zdrowotne kształci własną kadrę! Tanie ubezpieczenia nigdy nie zastąpią publicznych szpitali, jednak płatne ubezpieczenie zdrowotne jest ich idealnym dopełnieniem, szansą dla osób które ze względu na tryb życia i pracy nie mają możliwości skorzystania z państwowej kasy chorych, ponadto prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia lepszą ochronę podczas przebywania na zagranicznych wczasach. Za granicą nie tylko opłaci zabiegi, ale również zrefunduje transport i interwencję pogotowia ratowniczego, niepubliczne ubezpieczenie zdrowotne w porównaniu do ZUS ma pieniądze zagadką jest tak niski koszt polisy, tanie ubezpieczenia mile zaskakują klientów! Wiele osób doceniło prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które zaoszczędziło tak cenny czas, który wiele razy okazał się pomocny w szybszym wykryciu i pełnym wyleczeniu nowotworów bądź chorób wyraźnie zagrażającym życiu. Sam NFZ popiera tanie ubezpieczenia, dzięki którym do publicznej kasy wpływają dodatkowe środki finansowe, a sami specjaliści wynoszą coś więcej z pracy niż doświadczenie, a godziwe pieniądze, na końcu zyskuje sam pacjent dla którego zdrowie jest bezcennym darem życia.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy uważa Pan/Pani zakup w Internecie za bezpieczny?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...