Posts Tagged ‘winda do nieba’

Łatwiejszy start w dorosłe życie z polisa posagową

Wchodzące w dorosłość dzieci pragną się usamodzielnić, niestety taki start nie jest łatwy i bez pomocy ze strony rodziców rzadko jest możliwy. Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, mimo to nie wszystkich stać by od ręki zafundować mu najlepsze studia, własny samochód czy mieszkanie. Istnieje jednak możliwość zebrania odpowiedniej kwoty na to wszystko, jednak pomyśleć o tym najlepiej już przy narodzinach dziecka. Ubezpieczenie takie jak polisa posagowa na zachodzie cieszy się ogromnym powodzeniem, w Polsce popyt na nie, nie jest tak znaczący, choć z roku na rok rośnie.

Ubezpieczenia w posagu  „Winda o nieba” :)

Polisa posagowa to ubezpieczenie na życie i dożycie, z którego świadczenia wypłacane są osobie uposażonej, czyli dziecku, gdy to osiągnie określony wiek, standardowo jest to osiemnaście bądź dwadzieścia jeden lat.

Polisa posagowa może być zawarta w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to tak zwane ubezpieczenie kapitałowe, w którym suma mająca być w przyszłości wypłacona ustalana jest już przy podpisaniu umowy i może zwiększać się jedynie nieznacznie o pewien procent w ciągu roku. Polisa posagowa w drugim wariancie to ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym, w którym suma przyszłego świadczenia nie jest ustalona i zależy od dokonywanych przez ubezpieczyciela inwestycji.

Składki za ubezpieczenie takie jak polisa posagowa mogą być opłacane jednorazowo lub w ratach miesięcznych, kwartalnych czy też rocznych, kwota składki może ulegać zwiększeniu bądź zmniejszeniu zależnie od potrzeb klienta. Polisa posagowa zakresem ochrony może również obejmować sytuacje takie jak nagła choroba dziecka, niezdolność do wykonywania pracy czy też trwały uszczerbek na zdrowiu. Jednak, aby tak było należy przy zawieraniu umowy wykupić odpowiednie opcje dodatkowe.

Dzięki polisie posagowej w razie śmierci rodziców dziecko otrzyma wypłatę świadczenia w formie jednorazowej bądź, co miesięcznej renty zależnie od warunków umowy i wcześniejszych ustaleń. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w takich sytuacjach biorą na siebie obowiązek opłacania dalszych składek za ubezpieczenie a świadczenia wypłacane są dopiero po osiągnięciu wskazanego w umowie wieku. Z zawartej umowy można oczywiście zrezygnować, jeśli zaistnieje taka potrzeba jednak nie można liczyć na całkowity zwrot wpłaconych składek, a nawet na bardzo mały ich procent. W dzisiejszej Polsce młodzi ludzie nie mają łatwego startu, bezrobotnych jest mnóstwo a ofert pracy tyle, co kot napłakał, pracodawcy wolą zatrudniać ludzi z doświadczeniem niż tych świeżo po szkołach.

Na polu mieszkaniowym jest jeszcze gorzej ceny są ogromne a lokali bardzo mało. By móc przetrwać w takich realiach i zacząć samodzielne życie potrzebne są duże sumy pieniędzy a najłatwiej zebrać je dzięki odpowiednio wybranej polisie posagowej.

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy będziesz oszczędzać na emeryturę, po okrojeniu składek z OFE?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...