Trzynastki dla sfery budżetowej: dla kogo, za ile i wreszcie kiedy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Każdy pracujący w sferze budżetowej powinien otrzymać tzw. trzynastkę. Prawo do takiego dodatkowego wynagrodzenia mają te osoby, które w zakładzie pracowały na podstawie umowy o pracę przez przynajmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Wysokość tego wynagrodzenia jest liczona proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy. Pełna wysokość przysługuje pracownikom, którzy przepracowali cały rok. Od tej zasady są wyjątki.

Okres 6miesięcy nie dotyczy między innymi następujących sytuacji:

  • gdy nauczyciel zostanie zatrudniony w którymś momencie roku kalendarzowego, np. we wrześniu;
  • gdy ktoś został zatrudniony do sezonowej pracy, a umowa została podpisana na minimum 3 miesiące;
  • gdy stosunek pracy zostanie rozwiązany w wyniku:

a) przejścia na emeryturę lub rentę;

b) likwidacji zakładu pracy;

c) przeniesienia na inne stanowisko;

d) korzystania z urlopów: wychowawczego, dla podratowania zdrowia;

To najważniejsze wyjątki, oprócz nich jest jeszcze kilka. Te 6 miesięcy przepracowanych może składać się z kilku okresów zatrudnienia, nawet jeśli między nimi są przerwy. Z drugiej jednak strony czas, kiedy pracownik nie pracował, np. w wyniku choroby i otrzymywał wynagrodzenie, nie jest liczony jako przepracowany. Taką interpretację przepisów proponuje Sąd Najwyższy. Z kolei Ministerstwo Pracy interpretuje zasadę 6 miesięcy na korzyść pracownika. Według niej, wystarczy pozostawać w stosunku pracy przez ten okres, by być uprawnionym do trzynastki.

Jej wysokość ustala się obliczając 8,5 % z wszystkich wynagrodzeń w danym zakładzie pracy, jakie pracownik otrzymał w roku kalendarzowym. Bierze się pod uwagę również wynagrodzenie z tytułu urlopu wypoczynkowego. Nie uwzględnia się natomiast wszelkich nagród czy jednorazowych wypłat za wykonanie określonego działania. Nauczyciele nie mają też wliczanego wynagrodzenia, które otrzymują, gdy przebywają na urlopie dla podratowania swojego zdrowia.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia tracą ci wszyscy, którzy:

  • byli nieobecni w pracy przez dwa dnie i nie usprawiedliwili tej absencji;
  • przyszli do pracy pod wpływem alkoholu;
  • zostali zwolnieni z pracy w wyniku kary dyscyplinarnej;
  • zostali zwolnieni bez wypowiedzenia ze swojej winy.

Leave a Reply

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy będziesz oszczędzać na emeryturę, po okrojeniu składek z OFE?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...