*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarczą

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Wiele osób, którzy posiadają grupowe ubezpieczenie na życie, nie decyduje się na wykup polisy indywidualnej. Najczęściej dlatego, że w ich mniemaniu byłoby to niepotrzebne dublowanie posiadanych produktów. Tymczasem gdy bliżej przyjrzeć się obu typu polis okazuje się, że nie można stawiać między nimi znaku równości. Obie mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie rodziny ubezpieczonego na wypadek jego śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niemniej ochrona ta jest najpełniejsza wtedy, gdy polisy grupowe są uzupełniane przez indywidualne ubezpieczenia na życie.

Nie jest celem tego artykułu wymienianie wszystkich różnic między oboma typami polis, bo te zależne są również od ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych, niemniej wśród tych najważniejszych, wspólnych dla większości produktów, można wymienić następujące:

 

  1. Indywidualne ubezpieczenia na życie są droższe i mają węższy zakres ochrony niż grupowe.
  2. Czynniki takie jak stan zdrowia, płeć, wiek nie mają wpływu na wysokość składki w polisach grupowych.
  3. Ubezpieczenia grupowe mają uproszczone procedury ich zawierania.
  4. Polisy grupowe są dostępne tylko dla określonych grup ubezpieczonych.

 

Ubezpieczenia grupowe niekoniecznie wystarcząUbezpieczyciele podkreślają, że istotną różnicą jest sposób oceny i wyceny ryzyka. Przy ubezpieczeniu indywidualnym wymagane jest zazwyczaj wypełnienie ankiety na temat czynników ryzyka występujących w otoczeniu i pracy osoby, która chce się ubezpieczyć oraz przejście określonych badań i przedstawienie ich wyników. Przy zawieraniu ubezpieczenia grupowego, pracodawca nie musi dostarczać tego typu informacji o każdym z pracowników objętych polisą. Dlatego też grupowe ubezpieczenia na życie są idealnym wyjściem dla starszych osób albo też cierpiących na różne choroby, gdyż te czynniki w przypadku polisy indywidualnej albo wpływałyby na zwiększenie składki, albo wręcz uniemożliwiały zakup ubezpieczenia.

Zatrzymajmy się jednak przy wysokości składki. W polisie grupowej wynosi ona średnio 50 zł, w polisie indywidualnej ta kwota jest wyższa. Rożnica wynika z wysokości świadczeń jakie każde z tych ubezpieczeń gwarantuje uposażonym. Grupowe ubezpieczenia na życie pozwalają na uzyskanie świadczenia w wysokości 20-30 tys. zł, indywidualne zapewniają wyższe odszkodowania i są zależne zazwyczaj od woli klienta i od tego jak wysoką składkę jest on skłonny płacić.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czego najbardziej obawia się Pan/Pani przy przesyłaniu informacji drogą elektroniczna?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...