*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Ubezpieczenia od szkód środowiskowych

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Zazwyczaj w kontekście ubezpieczeń mówi się o szkodach majątkowych lub osobowych, jak się okazuje są jeszcze inne ich rodzaje. Jedną z nich jest szkoda ekologiczna, czyli taka, która została wyrządzona środowisku naturalnemu. Wiadomo, że niektóre branże przemysłowe są bardziej narażone na możliwość jej wyrządzenia, inne mniej. W każdym przypadku jednak taka szkoda wymaga naprawy, co oczywiście związane jest z wydatkami, nieraz bardzo dużymi. Oczywiście można się przed tymi kosztami zabezpieczyć wykupując odpowiednie ubezpieczenie. Standardowa polisa OC w tym przypadku jednak nie wystarczy, nawet jeśli jest powiązana z prowadzoną działalnością. W przypadku szkód środowiskowych OC chroni jedynie w nagłych sytuacjach i nie dotyczy niszczenia bioróżnorodności w danym środowisku. Dlatego też różne firmy ubezpieczeniowe oferują specjalistyczne ubezpieczenia o dostosowanym do tego typu szkód zakresie. Czasami występują one w formie opcjonalnych rozszerzeń ochrony do innych polis. Obejmują one szkody, które powstać mogą przez przedostanie się w jakiś sposób substancji szkodliwych do gleby, wody lub powietrza. Chodzi tutaj o takie zanieczyszczenie, które spowodowane zostało zdarzeniem niespodziewanym, które nie wynika ze standardowej pracy danego zakładu.

Innymi słowy, jeśli w trakcie normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa do powietrza dostają się zanieczyszczenia, to szkoda nimi spowodowana nie będzie podlegać pod zakres ubezpieczenia środowiskowego.

Składka za taką polisę ustalana jest indywidualnie i zależy od tego w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo, od ryzyka jakie ponosi ubezpieczyciel, jak również od franszyzy i sumy gwarancyjnej. Tak jest między innymi w towarzystwie Allianz. Przedstawiciel Warty do czynników wpływających na wysokość składki dodaje jeszcze wykorzystywany w zakładzie sprzęt i potencjalnie niebezpieczne substancje oraz wcześniejsze zdarzenia, których dotyczy ochrona ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie o węższym i bardziej specjalistycznym zakresie oferuje natomiast Concordia.

Dotyczy ono szkód środowiskowych, które mogą wystąpić w trakcie transportu różnego typu szkodliwych substancji. W sytuacji gdy ma miejsce wypadek, największe koszty trzeba ponieść zazwyczaj przy oczyszczaniu skażonego terenu, czym zajmują się wyspecjalizowane firmy. Ubezpieczenie pokrywa koszty takich akcji.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Jaki zakup ubezpieczenia wybrałby Pan/Pani przez internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...