*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Ubezpieczenie OC firm IT

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

it ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

Internet w ostatnich latach rozwija się bardzo dobrze a wraz z nim firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem systemami i sieciami komputerowymi. Firmy informatyczne jak wszystkie inne przedsiębiorstwa świadczą usługi, co wiąże się z pewnym ryzykiem, a więc istnieje potrzeba nabycia przez nie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Znalezienie ubezpieczenia nie jest jednak łatwe, ponieważ charakter działalności usługowej prowadzonej przez firmy IT jest dość skomplikowany. Usługi prowadzone przez firmy informatyczne podzielić można na trzy pod kategorie  dostarczanie, utrzymywanie oraz serwisowanie urządzeń komputerowych. Dostarczanie i serwisowanie oprogramowania oraz świadczenie usług innych usług informatycznych jak tworzenie stron, konsulting IT czy tworzenie baz danych.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinno być zawarte na wypadek wyrządzenia szkód na ciele lub mieniu osób trzecich, jednakże w przypadku firm IT zajmujących się doradztwem lub projektowanie takie ubezpieczenia nie mają racji bytu. Choć potrzebne może być ubezpieczenie OC  firm, pracodawcy, najemcy, a także ubezpieczenie zawierane na czas podróży służbowych. Firmy IT wykonujące zlecenia na cudzym sprzęcie oraz dostarczające go powinny zawrzeć ubezpieczenia oc ogólne, odpowiednio dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa. W ich wypadku ubezpieczenie należy wzbogacić o klauzulę rzeczy pod kontrolą, klauzulę o rozszerzonej odpowiedzialności za dostarczony produkt oraz klauzulę o wycofaniu danego produktu z rynku. Ponadto zawierane ubezpieczenie powinno mieć znacznie wyższe sumy gwarancyjne niż w przypadku standardowej pracy biurowej. Przedsiębiorstwa IT powinny także zainwestować w ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej szkód czysto majątkowych o sumie ubezpieczenia nieograniczonej limitami wynikającymi z podstawowego ryzyka dostarczania produktów i usług. Na ryzyko związane z prowadzeniem działalności informatycznej ma wpływ prowadzonej działalności a więc przy ustalaniu go należy wziąć pod uwagę zarówno rozwiązanie ubezpieczeniowe dla projektanta, jaki dla konsultanta IT.

By zawrzeć ubezpieczenie dla danej firmy informatycznej nie tylko muszą zostać dobrane odpowiednie zapisy umowy,  konieczna jest tu również analiza audytu firmy IT, czyli przede wszystkim sprawdzenie zgodności działań firmy z normami bezpieczeństwa informatycznego. Ponadto by umowa mogła być zawarta potrzebne jest pisemne zawieranie umów pomiędzy firmą IT a jej klientami, przy czym za formę pisemną uznaje się również e-mail.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki