*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Wykonanie remontu też można ubezpieczyć

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

W okresie wakacyjnym wiele osób decyduje się na remont mieszkania wcześniej wysyłając dzieci na letni wypoczynek. Jednak nie zawsze oznacza to, że osoba wynajmująca ekipę remontową ma urlop i może nadzorować prace przez nią wykonywane. Czasem po prostu brakuje specjalistycznej wiedzy, by stwierdzić czy całość prac jest wykonywana dobrze czy też nie. Pewne usterki i niedokładności wychodzą na jaw nawet po kilku dniach, nie mówiąc już o miesiącach. Wtedy nie zawsze wiadomo w jaki sposób i u kogo konkretnie dochodzić swoich praw. Lepiej więc zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Jak to zrobić? Pomóc nam może ubezpieczenie ochrony prawnej. Dzięki niemu wyegzekwowanie zadośćuczynienia od firmy remontowej na drodze sądowej będzie dużo łatwiejsze. Ale zacznijmy od początku.
Gdy wybierzemy już ekipę, która wykona zlecone przez nas prace, należy podpisać z tą firmą umowę o dzieło, w której określi się specyfikę prac, które mają być wykonane. Są firmy, niewidzące potrzeby podpisywania umów z uwagi na to, że Kodeks Cywilny pozwala na zawieranie umów ustnych, niemniej forma pisemna ułatwi nam dochodzenie naszych potencjalnych roszczeń.kup ubezpieczenie mieszkania

W umowie szczegółowo powinniśmy określić obowiązki zarówno wykonawcy jak i zleceniodawcy. Chodzi o wspomniany opis prac do wykonania, terminu ich zakończenia, kosztorys i sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia oraz termin jego wypłaty. Dobrze jest też umieścić wpis na temat odbioru prac, najlepiej by został on potwierdzony na piśmie (protokół odbioru). W umowie powinno się pojawić stwierdzenie, że wykonawca odpowiada również za podwykonawców, którymi się posługuje.

 Zobacz:

Ubezpieczenia majątkowe

Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia to w umowę można wpisać określoną kwotę albo też wybrać wynagrodzenie kosztorysowe, które obliczane będzie na podstawie kosztorysu. Jeśli to my go sporządzimy, wtedy wykonawca może domagać się wyższego wynagrodzenia w sytuacji, gdy pojawi się konieczność wykonania dodatkowych usług, nieprzewidzianych wcześniej Jeśli kosztorys sporządził wykonawca, wówczas o wyższe wynagrodzenie może starać się tylko wtedy, gdy nie miał możliwości przewidzenia owych dodatkowych prac. Co więcej nie może tego zrobić jeśli wykonał je bez naszej zgody.

Pamiętajmy, że jeśli mamy jakieś zastrzeżenia do jakości wykonywania prac w ich trakcie to nie ma co czekać do zakończenia remontu. Należy mówić o nich od razu i wyznaczyć termin usunięcia wad czy wprowadzenia zmian. Jeśli ekipa nie wywiąże się z tego, możemy zgodnie z prawem zerwać umowę a nawet zlecić dokończenia remontu innemu podmiotowi na koszt tego, który podpisał z nami wcześniej umowę.

Jeśli w trakcie remontu nie mieliśmy zastrzeżeń, to po jego zakończeniu należy dokładnie obejrzeć efekty i spisać protokół odbioru, w którym znajdą się również zauważone usterki. Powinny go podpisać obie strony.

Jeśli wykonane dzieło ma wady, Kodeks Cywilny daje nam prawo do żądania ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Gdy wykonawca nie wywiąże się z tego w określonym czasie możemy naprawy nie uznać. Tyle Kodeks, życie pokazuje jednak, że jest to trochę bardziej skomplikowane. Zdarzają się sytuacje, że wykonawca nie wywiązał się z terminu napraw, nie wykonał ich bo nie można było tego zrobić albo wszystko wskazuje na to, że nie jest w stanie usunąć usterek w określonym czasie.

Jeśli polubowne środki zawiodły, wówczas przychodzi czas kiedy wspomniane na początku ubezpieczenie ochrony prawnej może być bardzo przydatne. Należy złożyć pozew o odszkodowanie, w którym określimy szkody oraz ich wartość oraz przedstawimy dowody wskazujące na zasadność naszych roszczeń (jednym z nich może być wspomniany protokół odbioru). Samo złożenie pozwu a potem proces wiąże się z kosztami, na które nie każdego stać. Ubezpieczenie ochrony prawnej sfinansuje owe koszty łącznie z wynagrodzeniem dla adwokata czy radcy prawnego, który pomoże nam załatwić wszelkie formalności i doprowadzić sprawę do pozytywnego końca. Należy pamiętać, że sprawy tego typu ulegają przedawnieniu po dwóch latach od daty kiedy dzieło zostało wykonane lub też od daty kiedy zgodnie z umową miało zostać wykonane.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki