Wypadek na nieodśnieżonym chodniku – kto odpowiada?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Zima to nie tylko czas zwiększonych kolizji drogowych, ale również większej liczby kontuzji u osób poruszających się po nieodśnieżonych, oblodzonych chodnikach. Czasami dochodzi nawet z tego powodu do poważnych złamań. Warto więc wiedzieć kto odpowiada za stan chodników, i od kogo można domagać się odszkodowania.

Każdy właściciel nieruchomości jest ustawowo zobowiązany do oczyszczania chodnika biegnącego wzdłuż tej nieruchomości ze wszelkich zanieczyszczeń oraz błota, lodu i śniegu. Jako właściciela, ustawa traktuje również, podmioty zarządzające nieruchomościami czy mające udział w własności. Również zarządcy dróg mają taki sam obowiązek w stosunku do jezdni i chodników. Dodatkowo są zobowiązani do ich konserwowania, naprawiania i porządkowania. To jaki podmiot odpowiada za odśnieżanie danej nawierzchni, zależy od tego, jakiego typu jest to droga. Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne ma to robić podmiot zarządzający terenem, za drogi gminne odpowiada wójt, prezydent miasta lub burmistrz, o drogi powiatowe dbać ma zarząd powiatu, drogami wojewódzkimi zarządza zarząd województwa a krajowymi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ponadto właściciele nieruchomości powinni usuwać śnieg i lód znajdujący się na dachach budynków. Jeśli prace te zostały zlecone jakiemuś podmiotowi, to on będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z niewywiązania się, ze zleconych obowiązków.

W sytuacji wypadku, w wyniku którego nabawiliśmy się jakiejś kontuzji, to my mamy obowiązek dowiedzenia, że spowodowana została ona przez nieutrzymanie chodnika we właściwym stanie. Jeśli mamy taką możliwość, możemy przekazać informację o wypadku osobie zarządzającej lub właścicielowi posesji oraz prosić o potwierdzenie tego faktu przez odpowiednie oświadczenie. Dobrze jest też zawiadomić o sytuacji straż miejską lub policję. Poświadczone przez nich zgłoszenie, jest bowiem ważnym dowodem ,w staraniu się o odszkodowanie z ubezpieczenia podmiotu odpowiadającego za utrzymanie chodnika. Przydadzą się także dane świadków i zdjęcia nawierzchni, na której wydarzył się wypadek.

Następnie powinniśmy iść do lekarza by zbadał dokładnie skutki kontuzji. Ważne, przy staraniu się odszkodowanie z ubezpieczenia albo bezpośrednio od sprawcy, jest udokumentowanie wszelkich kosztów związanych z leczeniem kontuzji i rehabilitacją. Brak wymienionej dokumentacji może sprawić, że spotka nas odmowa wypłaty odszkodowania.

Leave a Reply

Ankieta Ubezpieczeniowa

Z usług którego ubezpieczyciela korzystasz najczęściej przez internet

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...