*/ .recentcomments a{display:inline !important;padding:0 !important;margin:0 !important;}

Wyższe renty i emerytury? To możliwe

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

W końcu weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach. Dzięki temu osoby, które wcześniej nie miały możliwości wyliczenia kapitału początkowego z uwagi na zbyt krótki okres zatrudnienia po reformie (poniżej 6 miesięcy), teraz będą mogły o to wystąpić do ZUS. Ponadto osoby w wieku emerytalnym będą mogły same wybrać 10 lat, z których ma być obliczony ich kapitał początkowy nie jest on ograniczony niczym w swoim wyborze. Oczywiście by ZUS ustalił ten kapitał emeryt musi przedłożyć dokumenty, które potwierdzą wysokość zarobków w wybranym okresie.

Prawo do ponownego przeliczenia kapitału początkowego mają również ci, którzy otrzymują już świadczenia rentowe lub emerytalne. Nie należy jednak się spodziewać, że jeśli okaże się,  iż emerytowi przysługuje wyższe świadczenie otrzyma on wyrównanie za poprzednie lata. Po prostu emerytura w nowej wysokości będzie wypłacana od momentu ponownego przeliczenia kapitału.

Nowe przepisy zmieniają nie tylko ale i rentowe. Zaczęły bowiem obowiązywać nowe zasady, na jakich ustala się prawo do rent z powodu całkowitej niezdolności do pracy, pracowników, którzy są w wieku powyżej 30 lat. Warunkiem otrzymania renty będą odpowiednio długie okresy, w których odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne – dla kobiet powinien on wynosić 30 lat, zaś dla mężczyzn – 35 lat. Dotychczas takie osoby musiały wykazać, że w okresie 10 lat od złożenia wniosku o rentę, przynajmniej przez 5 lat odprowadzały składki, co nieraz w przypadku osób długotrwale bezrobotnych było niemożliwe, mimo że wcześniej posiadały długi staż pracy.

Nowe przepisy ułatwiają też starania o zasiłek pogrzebowy. Dotychczas w ciągu 12 miesięcy od śmierci bliscy zmarłego musieli złożyć wniosek o wypłatę zasiłku. Teraz ten czas będzie liczony od dnia pogrzebu, co jest ułatwieniem dla osób, których bliscy zmarli za granicą a oni dowiedzieli się o tym stosunkowo późno. Teraz więc mogą sprowadzić ciało zmarłego do kraju, wyprawić pogrzeb i dopiero wystąpić o zasiłek.

Leave a Reply

Czytają nas
Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy uważa Pan/Pani zakup w Internecie za bezpieczny?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...