Zawieszenie działalności gospodarczej a ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Firma, której się chwilowo nie wiedzie w interesach, może zawiesić swoją działalność na okres do 24 miesięcy, jednak możliwość ta nie dotyczy każdego podmiotu. W przypadku spółki cywilnej wspólnicy mogą to zrobić, tyle że indywidualnie oraz gdy nie zatrudniają nikogo na umowę o pracę. Dzięki temu w okresie zawieszenia nie muszą odprowadzać za siebie składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne. Tak więc warunkiem zawieszenia działalności jest niezatrudnianie pracowników.

Płatnik odprowadzający składki na wspomniane ubezpieczenia, musi zgłosić fakt zawieszenia do organu ewidencyjnego, który z kolei przekazuję to informację do ZUS. Z kolei ZUS dokonuje wyrejestrowania płatnika oraz członków jego rodziny.  Jeśli ZUS otrzyma informację o zawieszeniu działalności płatnika, a ten nie dokonał wyrejestrowania osób, za które wcześniej odprowadzał składki na ubezpieczenia, wówczas zakład rozpocznie postępowanie wyjaśniające.

 

Po zawieszeniu działalności, przez cały okres jego trwania, osoba, która ją prowadziła nie musi płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Ma jednak możliwość złożenia wniosku o to, by ubezpieczenia były kontynuowane i dalej płacić składki na ubezpieczenia emerytalne. Wysokość składki będzie naliczana biorąc pod uwagę podstawę obowiązującą w działalności gospodarczej. W czasie trwania zawieszenia nie ma możliwości opłacania sobie ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego. Nie obejmuje go również ubezpieczenie zdrowotne. Osoba taka ma trzy wyjścia by móc korzystać z tego ubezpieczenia: zostać zgłoszonym do niego jako członek rodziny osoby pracującej, podpisać umowę z NFZ, na mocy której sam będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne lub też wykupić sobie w firmie ubezpieczeniowej prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli dana osoba chce znów wznowić działalność gospodarczą, wówczas znów informuje o tym organ ewidencyjny, a ten ZUS. Jeśli w czasie zawieszenia działalności nastąpiły jakieś zmiany związane z ubezpieczeniami, wówczas trzeba złożyć nowe dokumenty zgłaszające płatnika do ubezpieczenia. Płatnik też musi na nowo złożyć tez wnioski zgłoszeniowe dotyczące członków rodziny i ewentualnych współpracowników.  Więcej na ten temat można znaleźć w ustawie regulującej ubezpieczenia społeczne w Polsce, która weszła w życie 13.10.1998 roku.

 

Leave a Reply

Ankieta Ubezpieczeniowa

Czy Pan/Pani zawarł/aby polisę ubezpieczeniową przez Internet?

Pokaż wyniki

Loading ... Loading ...